Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Six Sigma - pokračování 1

Fáze definování - výběr projektu

Výběr projektu má tyto fáze:
1) Stanovení cílů, termínů a týmu
2) Přehled typů měření a jejich klíčových vlastností
3) Porozumění povaze a vlastnostem sbíraných a reportovaných dat
4) Úvahy nad chybami měření a jejich vlivem na úspě¹nost projektu
5) Studium frekvence, s níž dochází k výskytu neshod
6) Pochopení způsobilosti, která určuje vznik defektů

Fáze analýzy

Fáze analýzy sestává z:
1) Pomocí specifických statistických metod a nástrojů izolovat klíčové části informací, které jsou důležité pro objasnění počtu neshodných výrobků
2) Praktické podnikatelské problémy jsou změněny na statistické problémy
3) Je to problém sporadický nebo chronický?

Fáze zlep¹ování

Fáze procesu zlep¹ování jsou:
1) Zaměřuje se na určení klíčových proměnných, které jsou příčinou problémů
2) Použitím metod DFSS se znovu navrhne nebo překonfiguruje proces tak, aby produkoval výrobky nebo služby na úrovni Six Sigma
3) Soustavným monitorováním procesu, kterým vzniká výrobek nebo služba, se zabezpečí, že se stejný problém znovu nevyskytne

©est kroků k jakosti Six Sigma

1.krok: Definice VÝROBKU, který vyrábíte, nebo SLU®BY, kterou poskytujete.
Cílem tohoto kroku je:
- definovat va¹e produkty (výrobky, služby nebo informace, které poskytujete)
- určit jednotku(ky) měření množství va¹ich produktů

2.krok: Identifikace ZÁKAZNÍKÙ a zji¹tění jejich klíčových požadavků.
Cílem tohoto kroku je:
- identifikovat va¹e zákazníky
- zjistit jejich klíčové požadavky

3. krok: Určení va¹ich POTØEB k poskytování výrobků a služeb tak, aby uspokojovaly zákazníka
Cílem tohoto kroku je:
- zjistit, co potřebujete vy od va¹ich dodavatelů (va¹e požadavky)
- najít možné zdroje vyhovující va¹im požadavkům

4. krok: Definice POSTUPU, kterým vykonáváte va¹i prácí (sestrojení mapy procesu)
Cílem tohoto kroku je:
- sestrojit mapu procesu výchozího stavu

5. krok: ZDOKONALENÍ postupu tak, aby produkoval méně vad a omezení zbytečných činností
Cílem tohoto kroku je:
- shromáždit potřebné údaje
- analyzovat příčiny významných vad
- zdokonalit mapu procesu

6. krok: NEUSTÁLÉ ZDOKONALOVÁNÍ měřením, analýzou a řízením zdokonaleného procesu
Cílem tohoto kroku je:
- měřit kvalitu a hledat možnosti ke zlep¹ení
- pokračovat dále a nezastavit se

Shldnuto: 3909 x


  Pspvky:

  Nov pspvek:
 

  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.