Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Bodové diagramy

Bodové diagramy

Bodové diagramy jsou nástrojem řízení kvality, který nám může významným způsoebm pomoci například při řízení procesů. Jak nám tedy může pomoci?

Mějme nějaký proces, například působení ultrazvuku na nějaký materiál. Abychom zjistili účinnost ultrazvuku, musíme jej průběžně monitorovat. Měření ultrazvuku je ale velmi nákladné. Jak tedy vyhodnocovat účinnost generátoru ultrazvukového signálu levněji?

Zkusme sledovat například spotřebu elektrického proudu generátoru ultrazvukového signálu. Současně provádějme měření ultrazvukového signálu (drahou standardizovanou metodou). Nastavujme postupně vyšší a vyšší účinnost generátoru ultrazvukového signálu a najednou zjistíme, že když nám stoupá účinnost generátoru, zvyšuje se současně hodnota při přesném měření i při měření spotřeby elektrického proudu. Závislost by mohla být graficky zobrazena v bodovém diagramu na obrázku A. Z tohoto obrázku je patrná přímá závislost levného způsobu měření (měření elektrického proudu) a drahého zůsobu měření. Proces působení ultrazvuku na nějaký materriál je tedy možné monitorovat průběžně spotřebou elektrického proudu bez nutnosti dalšího drahého měření jinou metodou.

Podobným způsobem můžeme zjistit i nepřímou závislost, která je patrná z obrázku B. Obrázek C sice ukazuje lineární závislost, ale tato závislost již není tak silná. Podobně je to u závislosti na obrázku D. Obrázek E znázorňuje nezávislost dvou měřených charakteristik. Nakonec na obrázku F je sice patrná jistá závislot, ale ta není lineární, což analýzu procesu poněkud komplikuje.

Míru závislosti pro lineálně vypadající závislost lze vyhodnocovat. Vyhodnocení se provádí pomocí koeficientu korelace označovaného jako "r" a nabývá hodnot od -1 do +1. Hodnoty kolem 0,95 (i -0,95) vyjadřují velmi silnou závislost - viz obrázky A a B. Pokud je hodnota koeficientu korelace např. 0,6 (nebo -0,6), lze závislost považovat za velmi malou - např. obrázky C a D. Hodnoty kolem nuly vyjadřují nezávislost dvou parametrů - obrázek E. Koeficient korelace je možné si spočítat v MS Excelu, ale samozřejmě i v dalších statistických programech, kde to jde zpravidla jednodušeji.
Shlédnuto: 26089 x


  Příspěvky:

Autor: Cembelín Datum: 2010-04-28 16:37:27

Opět spousta kancelářských perohryzů, ale rukama dělat nebude nikdo. Přitom je komické jak perohryz dokáže zdůvodnit důležitost své práce.


Autor: zanzibar Datum: 2010-07-23 08:49:32

Celý "seriál" o 7 nástrojích kvality je tak na vytištění a použití na toaletě. Autor si nedal téměř žádnou práci s detailnějším propracováním. Tyto informace jsou velmi zavádějící.


Autor: Adi Datum: 2017-02-04 00:22:05

Autor popsal vše naprosto skvěle, vždy na pochopitelných příkladech, velice stručně a jednoduše, takže je vše pochopitelné a přehledné. Moc mi to pomohlo k učení se ke zkouškám na VŠ, kdy jsem tyto webové stránky použila jako "průvodce" k učebnici Moderní management jakosti. Takže pánové, pokud máte pocit, že dokážete vypracovat lepší web o 7 nástrojích řízení kvality, tak vám nikdo nebrání...a pokud dáváte každý den cihlu na cihlu, tak nechápu k čemu vám budou dobré tyto diagramy.  Nový příspěvek:
 
  Autor: (max. 30 znaků)
 
    Zadejte příspěvek:
 
  Zde napiste číslem nula.