HlavnŪ strana | Novinky | NŠstroje kvality | PoradenstvŪ | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Bodové diagramy

Bodové diagramy

Bodov√© diagramy jsou n√°strojem √ł√≠zen√≠ kvality, kter√Ĺ n√°m m√Ļ¬ĺe v√Ĺznamn√Ĺm zp√Ļsoebm pomoci nap√ł√≠klad p√łi √ł√≠zen√≠ proces√Ļ. Jak n√°m tedy m√Ļ¬ĺe pomoci?

M√¨jme n√¨jak√Ĺ proces, nap√ł√≠klad p√Ļsoben√≠ ultrazvuku na n√¨jak√Ĺ materi√°l. Abychom zjistili √ļ√®innost ultrazvuku, mus√≠me jej pr√Ļb√¨¬ĺn√¨ monitorovat. M√¨√łen√≠ ultrazvuku je ale velmi n√°kladn√©. Jak tedy vyhodnocovat √ļ√®innost gener√°toru ultrazvukov√©ho sign√°lu levn√¨ji?

Zkusme sledovat nap√ł√≠klad spot√łebu elektrick√©ho proudu gener√°toru ultrazvukov√©ho sign√°lu. Sou√®asn√¨ prov√°d√¨jme m√¨√łen√≠ ultrazvukov√©ho sign√°lu (drahou standardizovanou metodou). Nastavujme postupn√¨ vy¬Ļ¬Ļ√≠ a vy¬Ļ¬Ļ√≠ √ļ√®innost gener√°toru ultrazvukov√©ho sign√°lu a najednou zjist√≠me, ¬ĺe kdy¬ĺ n√°m stoup√° √ļ√®innost gener√°toru, zvy¬Ļuje se sou√®asn√¨ hodnota p√łi p√łesn√©m m√¨√łen√≠ i p√łi m√¨√łen√≠ spot√łeby elektrick√©ho proudu. Z√°vislost by mohla b√Ĺt graficky zobrazena v bodov√©m diagramu na obr√°zku A. Z tohoto obr√°zku je patrn√° p√ł√≠m√° z√°vislost levn√©ho zp√Ļsobu m√¨√łen√≠ (m√¨√łen√≠ elektrick√©ho proudu) a drah√©ho z√Ļsobu m√¨√łen√≠. Proces p√Ļsoben√≠ ultrazvuku na n√¨jak√Ĺ materri√°l je tedy mo¬ĺn√© monitorovat pr√Ļb√¨¬ĺn√¨ spot√łebou elektrick√©ho proudu bez nutnosti dal¬Ļ√≠ho drah√©ho m√¨√łen√≠ jinou metodou.

Podobn√Ĺm zp√Ļsobem m√Ļ¬ĺeme zjistit i nep√ł√≠mou z√°vislost, kter√° je patrn√° z obr√°zku B. Obr√°zek C sice ukazuje line√°rn√≠ z√°vislost, ale tato z√°vislost ji¬ĺ nen√≠ tak siln√°. Podobn√¨ je to u z√°vislosti na obr√°zku D. Obr√°zek E zn√°zor√≤uje nez√°vislost dvou m√¨√łen√Ĺch charakteristik. Nakonec na obr√°zku F je sice patrn√° jist√° z√°vislot, ale ta nen√≠ line√°rn√≠, co¬ĺ anal√Ĺzu procesu pon√¨kud komplikuje.

M√≠ru z√°vislosti pro line√°ln√¨ vypadaj√≠c√≠ z√°vislost lze vyhodnocovat. Vyhodnocen√≠ se prov√°d√≠ pomoc√≠ koeficientu korelace ozna√®ovan√©ho jako "r" a nab√Ĺv√° hodnot od -1 do +1. Hodnoty kolem 0,95 (i -0,95) vyjad√łuj√≠ velmi silnou z√°vislost - viz obr√°zky A a B. Pokud je hodnota koeficientu korelace nap√ł. 0,6 (nebo -0,6), lze z√°vislost pova¬ĺovat za velmi malou - nap√ł. obr√°zky C a D. Hodnoty kolem nuly vyjad√łuj√≠ nez√°vislost dvou parametr√Ļ - obr√°zek E. Koeficient korelace je mo¬ĺn√© si spo√®√≠tat v MS Excelu, ale samoz√łejm√¨ i v dal¬Ļ√≠ch statistick√Ĺch programech, kde to jde zpravidla jednodu¬Ļeji.
Shlťdnuto: 26289 x


  PÝŪspžvky:

Autor: Cembelín Datum: 2010-04-28 16:37:27

Op√¨t spousta kancel√°√łsk√Ĺch perohryz√Ļ, ale rukama d√¨lat nebude nikdo. P√łitom je komick√© jak perohryz dok√°¬ĺe zd√Ļvodnit d√Ļle¬ĺitost sv√© pr√°ce.


Autor: zanzibar Datum: 2010-07-23 08:49:32

Cel√Ĺ "seri√°l" o 7 n√°stroj√≠ch kvality je tak na vyti¬Ļt√¨n√≠ a pou¬ĺit√≠ na toalet√¨. Autor si nedal t√©m√¨√ł ¬ĺ√°dnou pr√°ci s detailn√¨j¬Ļ√≠m propracov√°n√≠m. Tyto informace jsou velmi zav√°d√¨j√≠c√≠.


Autor: Adi Datum: 2017-02-04 00:22:05

Autor popsal v¬Ļe naprosto skv√¨le, v¬ĺdy na pochopiteln√Ĺch p√ł√≠kladech, velice stru√®n√¨ a jednodu¬Ļe, tak¬ĺe je v¬Ļe pochopiteln√© a p√łehledn√©. Moc mi to pomohlo k u√®en√≠ se ke zkou¬Ļk√°m na V¬©, kdy jsem tyto webov√© str√°nky pou¬ĺila jako "pr√Ļvodce" k u√®ebnici Modern√≠ management jakosti. Tak¬ĺe p√°nov√©, pokud m√°te pocit, ¬ĺe dok√°¬ĺete vypracovat lep¬Ļ√≠ web o 7 n√°stroj√≠ch √ł√≠zen√≠ kvality, tak v√°m nikdo nebr√°n√≠...a pokud d√°v√°te ka¬ĺd√Ĺ den cihlu na cihlu, tak nech√°pu k √®emu v√°m budou dobr√© tyto diagramy.  Novż pÝŪspžvek:
 
  Autor: (max. 30 znaký)
 
    Zadejte pÝŪspžvek:
 
  Zde napiste ŤŪslem nula.