Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Kontrolní tabulky

Co jsou to kontrolní tabulky?

Kontrolní tabulky jsou prvním ze sedmi základních nástrojů řízení kvality. Účelem je získat KVANTITATIVNÍ informaci o něčem, zpravidla o něčem, s čím máme problém s kvalitou. Představme si, že vyrábíme například propisovací tužky. První kontrolní tabulku můžeme použít například na kvantifikaci vad zji¹těných při výstupní kontrole, kdy do jednoduchého formuláře budeme zapisovat, jaké vady se v daném období u daných inspektorů kvality vyskytly. Tuto kontrolní tabulku můžeme nazvat kontrolní tabulkou výskytu vad.Z předchozí tabulky již víme, že největ¹í problém máme se ¹krábanci. Bylo by ale jistě zajímavé tuto tabulku vést nezávisle třeba na druhé směně jiným inspektorem kvality, kde bychom se dozvěděli, že se zde vyskytují úplně jiné vady. Toto by samozřejmě svědčilo o nepřiměřenosti kontroly inspektorem. Předpokládejme ale, že zji¹tění jsou reprezentativní pro celou na¹i výrobu. Již víme, že největ¹í problém máme se ¹krábanci. Vyřazené kusy si procesní inženýr může nechat schovávat pro pozděj¹í analýzu. Při ní může použít kontrolní tabulku výskytu vad, ze které by mělo být zřejmé, na které části propisky se ¹krábance nejčastěji vyskytují. zji¹tění nejčastěj¹ího výskytu nás poté pravděpodobně přivede k zji¹tění příčiny v manipulaci s propiskami nebo třeba k po¹kození vstřikovací formy (je-li propiska z plastu).Tímto jsme zjistili KVANTIFIKOVATELNĚ, která vada je nejproblémověj¹í a kde se vyskytuje. Takto bychom samozřejmě mohli dále pokračovat.

Kontrolní tabulka rozdělení procesu

Dal¹í kontrolní tabulkou je kontrolní tabulka rozdělení pravděpodobnosti procesu. Zde se již předpokládá alespoò minimální znalost teorie pravděpodobnosti a statistiky. Příkladem může být tabulka délkového rozměru (nebo třeba i pevnosti spoje v Newtonech...), v na¹em příkladu je to délka plastové trubičky (pro inkoust) po operaci ručího krácení trubičky jen za použití pravítka. Vzhledem k délce propisky je délka plastové trubičky na inkoust předepsána s rozměrem například 100,0 mm +/-1 mm. Tedy minimální povolená délka je 99 mm a maximální povolená délka je 101 mm. Dále je asi v¹em jasné, že při ručním krácení za pomocí pravítka žiletky se nejčastěji v na¹em procesu trefíme do rozměru 100mm. Máně často se již trefíme do rozměru 99,9 mm nebo 101,1 mm. Je¹tě méně často se trefíme do rozměru 99,8 mm nebo 101,2 mm. Je zřejmé, že s rostoucí vzdáleností od ideální očekávané délky 100 mm se pravděpodobnost výskytu této hodnoty snižuje. Pravděpodobnost výskytu hodnoty 99,0 nebo 101,0 je již opravdu minimální. To, že pravděpodobnost výskytu hodnoty od cílové hodnoty klesá je v na¹em případě normální - hovoříme o normálním rozdělení pravděpodobnosti, jež je charakterizováno zvonovitým tvarem. Tato tabulka je jednoduchou formou histogramu, o kterém se dozvíte více zase jinde.


Z hlediska teorie pravděpodobnosti je několik rozdělení pravděpodobnosti, která se projevují graficky jinak. V praxi se můžeme setkat i s rozděleními asymetrickými, což nám posléze při různých výpočtech komplikuje práci. Ale to už bychom zabředli hluboko do teorie pravděpodobnosti a statistiky.

Cílem této části je pochopení čtenáře, jaké jsou používané kontrolní tabulky a jak jich v praxi využít. Věřím, že jste pochopili a že budete usilovně tvořit různé tabulky, které vám budou pomáhat ROZHODOVAT SE NA ZÁKLADĚ FAKTÙ, nikoliv na základě pocitů nebo toho, co jedna paní povídala... Nezapomeòte, že až tehdy o něčem něco víte, když to dokážete změřit...

Pokud si myslíte, že vámi vytvořený typ kontrolní tabulky by vhodným způsobem doplnil vý¹e uvedený text, tak mi, prosím, tuto tabulku po¹lete e-mailem. Děkuji.
Shldnuto: 5788 x


  Pspvky:

Autor: chyba Datum: 2012-02-25 20:52:07

Máně často se již trefíme do rozměru 99,9 mm nebo 100,1 mm. Je¹tě méně často se trefíme do rozměru 99,8 mm nebo 100,2 mm.


Autor: Lucka Datum: 2014-04-13 17:12:23

Moc pěkně vysvětleno :-)  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.