HlavnŪ strana | Novinky | NŠstroje kvality | PoradenstvŪ | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Kontrolní tabulky

Co jsou to kontrolní tabulky?

Kontroln√≠ tabulky jsou prvn√≠m ze sedmi z√°kladn√≠ch n√°stroj√Ļ √ł√≠zen√≠ kvality. √ö√®elem je z√≠skat KVANTITATIVN√ć informaci o n√¨√®em, zpravidla o n√¨√®em, s √®√≠m m√°me probl√©m s kvalitou. P√łedstavme si, ¬ĺe vyr√°b√≠me nap√ł√≠klad propisovac√≠ tu¬ĺky. Prvn√≠ kontroln√≠ tabulku m√Ļ¬ĺeme pou¬ĺ√≠t nap√ł√≠klad na kvantifikaci vad zji¬Ļt√¨n√Ĺch p√łi v√Ĺstupn√≠ kontrole, kdy do jednoduch√©ho formul√°√łe budeme zapisovat, jak√© vady se v dan√©m obdob√≠ u dan√Ĺch inspektor√Ļ kvality vyskytly. Tuto kontroln√≠ tabulku m√Ļ¬ĺeme nazvat kontroln√≠ tabulkou v√Ĺskytu vad.Z p√łedchoz√≠ tabulky ji¬ĺ v√≠me, ¬ĺe nejv√¨t¬Ļ√≠ probl√©m m√°me se ¬Ļkr√°banci. Bylo by ale jist√¨ zaj√≠mav√© tuto tabulku v√©st nez√°visle t√łeba na druh√© sm√¨n√¨ jin√Ĺm inspektorem kvality, kde bychom se dozv√¨d√¨li, ¬ĺe se zde vyskytuj√≠ √ļpln√¨ jin√© vady. Toto by samoz√łejm√¨ sv√¨d√®ilo o nep√łim√¨√łenosti kontroly inspektorem. P√łedpokl√°dejme ale, ¬ĺe zji¬Ļt√¨n√≠ jsou reprezentativn√≠ pro celou na¬Ļi v√Ĺrobu. Ji¬ĺ v√≠me, ¬ĺe nejv√¨t¬Ļ√≠ probl√©m m√°me se ¬Ļkr√°banci. Vy√łazen√© kusy si procesn√≠ in¬ĺen√Ĺr m√Ļ¬ĺe nechat schov√°vat pro pozd√¨j¬Ļ√≠ anal√Ĺzu. P√łi n√≠ m√Ļ¬ĺe pou¬ĺ√≠t kontroln√≠ tabulku v√Ĺskytu vad, ze kter√© by m√¨lo b√Ĺt z√łejm√©, na kter√© √®√°sti propisky se ¬Ļkr√°bance nej√®ast√¨ji vyskytuj√≠. zji¬Ļt√¨n√≠ nej√®ast√¨j¬Ļ√≠ho v√Ĺskytu n√°s pot√© pravd√¨podobn√¨ p√łivede k zji¬Ļt√¨n√≠ p√ł√≠√®iny v manipulaci s propiskami nebo t√łeba k po¬Ļkozen√≠ vst√łikovac√≠ formy (je-li propiska z plastu).T√≠mto jsme zjistili KVANTIFIKOVATELN√Ć, kter√° vada je nejprobl√©mov√¨j¬Ļ√≠ a kde se vyskytuje. Takto bychom samoz√łejm√¨ mohli d√°le pokra√®ovat.

Kontrolní tabulka rozdìlení procesu

Dal¬Ļ√≠ kontroln√≠ tabulkou je kontroln√≠ tabulka rozd√¨len√≠ pravd√¨podobnosti procesu. Zde se ji¬ĺ p√łedpokl√°d√° alespo√≤ minim√°ln√≠ znalost teorie pravd√¨podobnosti a statistiky. P√ł√≠kladem m√Ļ¬ĺe b√Ĺt tabulka d√©lkov√©ho rozm√¨ru (nebo t√łeba i pevnosti spoje v Newtonech...), v na¬Ļem p√ł√≠kladu je to d√©lka plastov√© trubi√®ky (pro inkoust) po operaci ru√®√≠ho kr√°cen√≠ trubi√®ky jen za pou¬ĺit√≠ prav√≠tka. Vzhledem k d√©lce propisky je d√©lka plastov√© trubi√®ky na inkoust p√łedeps√°na s rozm√¨rem nap√ł√≠klad 100,0 mm +/-1 mm. Tedy minim√°ln√≠ povolen√° d√©lka je 99 mm a maxim√°ln√≠ povolen√° d√©lka je 101 mm. D√°le je asi v¬Ļem jasn√©, ¬ĺe p√łi ru√®n√≠m kr√°cen√≠ za pomoc√≠ prav√≠tka ¬ĺiletky se nej√®ast√¨ji v na¬Ļem procesu tref√≠me do rozm√¨ru 100mm. M√°n√¨ √®asto se ji¬ĺ tref√≠me do rozm√¨ru 99,9 mm nebo 101,1 mm. Je¬Ļt√¨ m√©n√¨ √®asto se tref√≠me do rozm√¨ru 99,8 mm nebo 101,2 mm. Je z√łejm√©, ¬ĺe s rostouc√≠ vzd√°lenost√≠ od ide√°ln√≠ o√®ek√°van√© d√©lky 100 mm se pravd√¨podobnost v√Ĺskytu t√©to hodnoty sni¬ĺuje. Pravd√¨podobnost v√Ĺskytu hodnoty 99,0 nebo 101,0 je ji¬ĺ opravdu minim√°ln√≠. To, ¬ĺe pravd√¨podobnost v√Ĺskytu hodnoty od c√≠lov√© hodnoty kles√° je v na¬Ļem p√ł√≠pad√¨ norm√°ln√≠ - hovo√ł√≠me o norm√°ln√≠m rozd√¨len√≠ pravd√¨podobnosti, je¬ĺ je charakterizov√°no zvonovit√Ĺm tvarem. Tato tabulka je jednoduchou formou histogramu, o kter√©m se dozv√≠te v√≠ce zase jinde.


Z hlediska teorie pravd√¨podobnosti je n√¨kolik rozd√¨len√≠ pravd√¨podobnosti, kter√° se projevuj√≠ graficky jinak. V praxi se m√Ļ¬ĺeme setkat i s rozd√¨len√≠mi asymetrick√Ĺmi, co¬ĺ n√°m posl√©ze p√łi r√Ļzn√Ĺch v√Ĺpo√®tech komplikuje pr√°ci. Ale to u¬ĺ bychom zab√łedli hluboko do teorie pravd√¨podobnosti a statistiky.

C√≠lem t√©to √®√°sti je pochopen√≠ √®ten√°√łe, jak√© jsou pou¬ĺ√≠van√© kontroln√≠ tabulky a jak jich v praxi vyu¬ĺ√≠t. V√¨√ł√≠m, ¬ĺe jste pochopili a ¬ĺe budete usilovn√¨ tvo√łit r√Ļzn√© tabulky, kter√© v√°m budou pom√°hat ROZHODOVAT SE NA Z√ĀKLAD√Ć FAKT√ô, nikoliv na z√°klad√¨ pocit√Ļ nebo toho, co jedna pan√≠ pov√≠dala... Nezapome√≤te, ¬ĺe a¬ĺ tehdy o n√¨√®em n√¨co v√≠te, kdy¬ĺ to dok√°¬ĺete zm√¨√łit...

Pokud si mysl√≠te, ¬ĺe v√°mi vytvo√łen√Ĺ typ kontroln√≠ tabulky by vhodn√Ĺm zp√Ļsobem doplnil v√ŬĻe uveden√Ĺ text, tak mi, pros√≠m, tuto tabulku po¬Ļlete e-mailem. D√¨kuji.
Shlťdnuto: 35073 x


  PÝŪspžvky:

Autor: chyba Datum: 2012-02-25 20:52:07

M√°n√¨ √®asto se ji¬ĺ tref√≠me do rozm√¨ru 99,9 mm nebo 100,1 mm. Je¬Ļt√¨ m√©n√¨ √®asto se tref√≠me do rozm√¨ru 99,8 mm nebo 100,2 mm.


Autor: Lucka Datum: 2014-04-13 17:12:23

Moc pìknì vysvìtleno :-)  Novż pÝŪspžvek:
 
  Autor: (max. 30 znaký)
 
    Zadejte pÝŪspžvek:
 
  Zde napiste ŤŪslem nula.