HlavnŪ strana | Novinky | NŠstroje kvality | PoradenstvŪ | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Metoda Quality Journal

Metoda Quality Journal

Na t√©to str√°nce si √łekneme n√¨co o Metod√¨ Quality Journal. Do √®e¬Ļtiny bychom to s trochou nads√°zky mohli p√łelo¬ĺit jako Metoda jako ze ¬ĺurn√°lu. Ale o co jde prakticky? O nic slo¬ĺit√©ho. Jde o metodu √łe¬Ļen√≠ probl√©m√Ļ v n√¨kolika kroc√≠ch, o kter√Ĺch si z√°hy pov√≠me v√≠ce. Pokud jste je¬Ļt√¨ ne√®etli √®l√°nek o √łe¬Ļen√≠ probl√©m√Ļ pomoc√≠ 8D Reportu, je na √®ase si jej p√łe√®√≠st. Pro√®? Proto¬ĺe zjist√≠te, ¬ĺe jde o metodu n√°ramn√¨ podobnou metodice √łe¬Ļen√≠ probl√©m√Ļ 8D, kdy discipl√≠n je pouze sedm a n√°zev metody, tedy sp√≠¬Ļe p√ł√≠stupu, je odli¬Ļn√Ĺ.

Kde se tato metoda vlastn√¨ vzala? Byla p√łevzata z japonsk√©ho p√ł√≠stupu k √łe¬Ļen√≠ probl√©m√Ļ naz√Ĺvan√©ho QC Story. A nyn√≠ ji¬ĺ avizovan√© kroky t√©to metody:

1. Identifikace problému
2. Sledování problému
3. Anal√Ĺza p√ł√≠√®in rpobl√©mu
4. N√°vrh a realizace opat√łen√≠ k odstran√¨n√≠ p√ł√≠√®in
5. Kontrola √ļ√®innosti opat√łen√≠
6. Trval√° eliminace p√ł√≠√®in
7. Zpr√°va o postupu √łe¬Ļen√≠ probl√©mu a pl√°nov√°n√≠ budouc√≠ch aktivit.

1. Identifikace problému

Na tomto m√≠st√¨ se o√®ek√°v√°, ¬ĺe ji¬ĺ n√¨jak√Ĺ probl√©m m√°me a chyst√°me se jej √łe¬Ļit. Ale co kdy¬ĺ probl√©m nem√°me? V¬ĺdy existuje √łada mo¬ĺnost√≠ pro dal¬Ļ√≠ zlep¬Ļov√°n√≠, kter√© jako probl√©m m√Ļ¬ĺeme pojmout. Ale pozor, zde je dobr√© zv√°¬ĺit, jak√Ĺm probl√©mem se budete zab√Ĺvat a jestli vynalo¬ĺen√© n√°klady (√®as, mzdy, p√ł√≠pravky, administrativn√≠ zm√¨ny) na √łe¬Ļen√≠ probl√©mu odpov√≠daj√≠ mo¬ĺn√Ĺm √ļspor√°m p√ł√≠padn√¨ √ļrovni hroz√≠c√≠ho rizika. V t√©to f√°zi pro v√°s bude d√Ļle¬ĺit√Ĺ c√≠lov√Ĺ stav, kter√Ĺ byste zn√°t ur√®it√¨ m√¨li.

2. Sledování problému

Nyn√≠ nast√°v√° chv√≠le pro sledov√°n√≠ probl√©mu a jeho posuzov√°n√≠ z r√Ļzn√Ĺch hledisek. Nap√ł√≠klad vlivy zm√¨n provozn√≠ch parametr√Ļ stroj√Ļ, p√ł√≠pravk√Ļ, vliv lidsk√©ho faktoru, vlhkosti, teploty, apod. Ide√°ln√≠ je, kdy¬ĺ sledov√°n√≠ vliv√Ļ prov√°d√≠te systematicky a je mo¬ĺn√© dohledat vlivy n√°hodn√Ĺch a vymeziteln√Ĺch p√ł√≠√®in variability procesu, a¬Ľ ji¬ĺ je proces tak√łka jak√Ĺkoli.

3. Anal√Ĺza p√ł√≠√®in probl√©mu

Pokud nen√≠ p√ł√≠√®ina z√łejm√°, tak m√Ļ¬ĺete vyu¬ĺ√≠t n√°stroj pro identifikaci p√ł√≠√®in Ishikaw√Ļv diagram, tj diagram p√ł√≠√®in a n√°sledku. Odborn√° literatura hovo√ł√≠ v t√©to √®√°sti i o hypot√©z√°ch a jejich testov√°n√≠, nap√ł√≠klad formou pl√°novan√©ho experimentu.

4. N√°vrh a realizace opat√łen√≠ k odstran√¨n√≠ p√ł√≠√®in probl√©mu

N√¨kdy je dobr√© se opravdu zamyslet nad mo¬ĺn√Ĺmi opat√łen√≠mi k odstran√¨n√≠ p√ł√≠√®in. Ze sv√©ho p√Ļsoben√≠ v pobo√®ce japonsk√© firmy m√°m zaj√≠mavou zku¬Ļenost. Na v√Ĺrobn√≠ lince byl probl√©m, zastavili jsme linku. √ąech by rozhodl rychle, ale Japonec √łekl n√¨co jako √Čton√© (n√¨co ve smyslu, moment, mus√≠m si to rozmyslet). Linka st√°la, produktivita linky klesala. Ale bylo vid√¨t, ¬ĺe Japonec v hlav√¨ zva¬ĺuje spoustu variant. Jeho rozhodnut√≠ sice trvalo relativn√¨ dlouho, ale nakonec to bylo opravdu tak v√Ĺborn√© √łe¬Ļen√≠, ¬ĺe jsem skoro z√≠ral. Od t√© doby z vlastn√≠ zku¬Ļenosti v√≠m, ¬ĺe n√¨kdy je opravdu vhodn√© t√łikr√°t m√¨√łit vhodn√© opat√łen√≠ a pak teprve √ł√≠znout to spr√°vn√©.

5. Kontrola √ļ√®innosti opat√łen√≠

Realizovan√© opat√łen√≠ je vhodn√© posoudit jednak p√łi jeho zaveden√≠, ale i s ur√®it√Ĺm √®asov√Ĺm odstupem, obvykle v √ł√°du t√Ĺdn√Ļ nebo m√¨s√≠c√Ļ. Jsou ale i opat√łen√≠, kter√° lze z hlediska efektivnosti vyhodnotit t√łeba a¬ĺ po roce nebo dvou letech. Efektivnost je vhodn√© hodnotit nejen z hlediska op√¨tovn√©ho v√Ĺskytu dan√©ho probl√©mu, ale je vhodn√© i finan√®n√≠ vyj√°d√łen√≠. Zde se nab√≠z√≠ ot√°zka, jestli je tato informace o efektivnosti pro management zaj√≠mav√° pro dal¬Ļ√≠ rozhodov√°n√≠ nebo se vyhodnocov√°n√≠ efektivity prov√°d√≠ jen proto, aby bylo provedeno.

6. Trval√° eliminace p√ł√≠√®in

Podle m√©ho n√°zoru je trval√° eliminace p√ł√≠√®in √łe¬Ļena v bodu √®√≠slo 4. Pro√® to zmi√≤uji? Proto¬ĺe odborn√° literatura v tomto bod√¨ pojedn√°v√° o trval√©m zakotven√≠ proveden√Ĺch zm√¨n (v√®etn√¨ zaveden√≠ SPC) v re√°ln√©m procesu i v dokumentaci, kter√© v¬Ļak mus√≠ prob√¨hnout ji¬ĺ v bod√¨ √®. 4. Pokud anjdete n√¨jak√© vhodn√© vysv√¨tlen√≠ tohoto bodu, tak mi jej, pros√≠m po¬Ļlete nebo jej zv√¨√łejn√¨te formou p√ł√≠sp√¨vku.

7. Zrp√°va o √łe¬Ļen√≠ probl√©mu a pl√°nov√°n√≠ budouc√≠ch aktivit

S t√≠mto p√ł√≠stupem jsem se ve sv√© praxi v √ąR dosud nesetkal a ani ze sv√©ho pobytu v zahrani√®√≠ nev√≠m o jej√≠m pou¬ĺ√≠v√°n√≠. Proto jen obecn√¨ uvedeu, ¬ĺe v z√°v√¨re√®n√© f√°zi se zpracov√°v√° zpr√°va o pr√Ļb√¨hu √łe¬Ļen√≠ probl√©mu, vyhodnocuj√≠ se dosa¬ĺen√© v√Ĺsledky, hodnot√≠ se efektivita a sumarizuj√≠ se nevy√łe¬Ļen√© d√≠l√®√≠ probl√©my. Ide√°ln√≠ je, pokud zpr√°va obsahuje i n√°vrhy √®innost√≠ pot√łebn√Ĺch k do√łe¬Ļen√≠ probl√©mu.
Shlťdnuto: 15647 x


  PÝŪspžvky:

Autor: Haefaistos Datum: 2010-07-27 10:01:46

V kostce ke "kontradikci" bodu 4. a 6. - autor evidentn√¨ zkou¬Ļ√≠ vysv√¨tlit n√¨co, co nepochopil u¬ĺ v z√°kladu - p√łitom i on uv√°d√≠ p√ł√≠klad MOMENT√ĀLN√ćHO P√ėIJET√ć ELIMINACE PROBL√ČMU V RE√ĀLN√ČM √ąASE. To je √łe¬Ļen√≠ dle bodu 4. √ėe¬Ļen√≠ dle bodu 6. je TRVAL√Ā, tedy SYST√ČMOV√Ā eliminace p√ł√≠√®iny probl√©mu tak aby se tato p√ł√≠√®ina u¬ĺ nemohla vyskytnout. P√łijet√≠ opat√łen√≠ dle bodu 4. nemus√≠ b√Ĺt kone√®n√©! A je¬Ļt√¨ mal√° pozn√°mka, resp. citace m√©ho obl√≠ben√©ho profesora marketingu a managementu, prof. Burese - 20 let p√łedn√°¬Ļel v Torontu: NIKDO NIKDY NIKDE NEVYMYSLEL NIC LEP¬©√ćHO, NE¬ģ JE ZDRAV√Ě SELSK√Ě ROZUM!!!


Autor: RadekL Datum: 2010-08-17 14:20:04

T√≠mto zdrav√≠m Haefaistose. ;-) Ten poukazuje na to, ¬ĺe jsem metodiku nepochopil. Hm, √ļdaje jsem p√łevzal z renomovan√© literatury, tak nev√≠m. Pokud Hefaistos bude publikovat lep¬Ļ√≠ √®l√°nky (jako¬ĺe to z√łejm√¨ asi je¬Ļt√¨ neud√¨lal), tak si je r√°d p√łe√®tu...


Autor: Jyrka Datum: 2012-01-18 04:22:05

Tohle je neust√°le se opakuj√≠c√≠ bolest: Lidi nech√°pou a √®asto ani necht√¨j√≠ ch√°pat, ¬ĺe odstranit konkr√©tn√≠ probl√©m (kdysi se to naz√Ĺvalo "vypo√ł√°d√°n√≠ neshody", dnes "n√°prava")nesta√®√≠. ¬ģe je nutno naj√≠t nejen p√ł√≠√®inu, ale KO√ėENOVOU p√ł√≠√®inu, a tu podle mo¬ĺnosti odstranit - √®ili ud√¨lat "n√°pravn√© opat√łen√≠", pota¬ĺmo "opat√łen√≠ k n√°prav√¨". PROST√Ć "N√ĆCO, CO ZABR√ĀN√ć OPAKOV√ĀN√ć NESHODY". Samoz√łejm√¨ v √ļnosn√Ĺch ekonomick√Ĺch mez√≠ch (nap√ł. u¬ĺ√≠t management rizik). Obvykle lid√© tohle naz√Ĺvaj√≠ prevenc√≠ - no, je to jaksi "do budoucna", ale prevenc√≠ by se m√¨lo myslet sp√≠¬Ļ odstran√¨n√≠ probl√©m√Ļ JE¬©T√Ć P√ėED T√ćM, NE¬ģ DOJDE K NESHOD√Ć, nap√ł√≠klad simulac√≠ poruchov√Ĺch stav√Ļ, metodou WHAT-IF (√®esky √łe√®eno "rejp√°lek" nebo "¬Ļ¬Ľoura")a dal¬Ļ√≠mi postupy vyhled√°n√≠, hodnocen√≠, eliminace nebo alespo√≤ sni¬ĺov√°n√≠ rizik P√ėEDEM. Prost√¨ hezky √®esky "TROTLFEST", nebo britsky Robust Design Method. Ale bojujte s Murphym...  Novż pÝŪspžvek:
 
  Autor: (max. 30 znaký)
 
    Zadejte pÝŪspžvek:
 
  Zde napiste ŤŪslem nula.