HlavnŪ strana | Novinky | NŠstroje kvality | PoradenstvŪ | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

√övod do kvality

Co je to kvalita?

Co je kvalita? Zkuste si nyn√≠ vz√≠t tu¬ĺku a pap√≠r a napsat b√¨hem dvou minut, co je to kvalita. Mnoz√≠ z v√°s zjist√≠, ¬ĺe popsat tento pojem slovy je docela obt√≠¬ĺn√©. Nic si z toho ned√¨lejte. Ka¬ĺd√Ĺ si toti¬ĺ pod t√≠mto pojmem p√łedstav√≠ n√¨co jin√©ho. N√¨kdo motocykl Harley Davidson, n√¨kdo zna√®kovou zvukovou aparaturu, n√¨kdo slu¬ĺbu spl√≤uj√≠c√≠ v¬Ļechna o√®ek√°v√°n√≠. Slovo kvalita ji¬ĺ m√° mnoho definic. N√¨kolik je pops√°no dokonce v mezin√°rodn√¨ platn√Ĺch norm√°ch ISO. A jakou definici V√°m nab√≠dnu j√°? J√° si mysl√≠m, ¬ĺe kvalita je kdy¬ĺ z√°kazn√≠k a¬Ľ u¬ĺ p√ł√≠m√Ĺ nebo nep√ł√≠m√Ĺ je spokojen√Ĺ. Tedy kdy¬ĺ je na jeho tv√°√łi vid√¨t √ļsm√¨v. A jak√Ĺ je rozd√≠l mezi kvalitou a jakost√≠? ¬ģ√°dn√Ĺ.

Co je to syst√©m √ł√≠zen√≠ kvality?

Co je to syst√©m √ł√≠zen√≠ jakosti? Syst√©m jakosti je v podstat√¨ syst√©m, jak√Ĺm organizace √®i firma funguje. M√Ļ¬ĺe j√≠t o syst√©m v√Ĺrobn√≠ firmy, ale i p√ł√≠sp√¨vkov√© organizace. Syst√©m kvality b√Ĺv√° obvykle vhodn√Ĺm zp√Ļsobem pops√°n. Tj. pops√°n nap√ł√≠klad formou intern√≠ch firemn√≠ch p√łedpis√Ļ, instrukc√≠, norem, na√ł√≠zen√≠,... Jde tedy o dokumentovan√Ĺ syst√©m. A co d√¨l√° auditor? Auditor (intern√≠ nebo extern√≠) jen jednodu¬Ļe prov√¨√łuje, zdali m√°te dokumentov√°no to, co je po¬ĺadov√°no r√Ļzn√Ĺmi normami popisuj√≠c√≠mi po¬ĺadavky na syst√©my kvality a zdali tyto √®innosti prov√°d√≠te.

4 vìty systému kvality

V podstat√¨ je cel√Ĺ syst√©m jakosti o 4 kr√°tk√Ĺch v√¨t√°ch:
1) √ėekni co d√¨l√°¬Ļ!
2) Napi¬Ļ co √ł√≠k√°¬Ļ!
3) D√¨lej co m√°¬Ļ naps√°no!
4) Zlep¬Ļuj to!

Normy pro oblast √ł√≠zen√≠ kvality

Nejd√Ļle¬ĺit√¨j¬Ļ√≠ normy pro oblast √ł√≠zen√≠ kvality jsou:
ISO 9000 - popisuje z√°klady syst√©m√Ļ √ł√≠zen√≠ kvality a obsahuje definice pojm√Ļ
ISO 9001 - popisuje obecn√© po¬ĺadavky na syst√©m √ł√≠zen√≠ kvality v organizaci/firm√¨ (po¬ĺadavky na dokumentaci, audity, ...)
ISO 9004 - je n√°vodem pro hodnocen√≠ efektivnosti syst√©mu √ł√≠zen√≠ kvality a vod√≠tkem pro dal¬Ļ√≠ zlep¬Ļov√°n√≠
ISO TS 16949 - popisuje obecn√© po¬ĺadavky na syst√©m √ł√≠zen√≠ kvality ve firm√¨ - norma se trochu odli¬Ļuje od ISO 9001, obsahuje nav√≠c specifick√© po¬ĺadavky pro automobilov√Ĺ pr√Ļmysl
ISO 13485 - popisuje obecn√© po¬ĺadavky na syst√©m √ł√≠zen√≠ kvality ve firm√¨ - norma se trochu odli¬Ļuje od ISO 9001, obsahuje nav√≠c specifick√© po¬ĺadavky pro firmy vyr√°b√¨j√≠c√≠ zdravotnick√© prost√łedky, l√©ky,...
ISO 19011 - poskytuje obecn√Ĺ n√°vod pro prov√°d√¨n√≠ prov√¨rek (=audit√Ļ) syst√©mu jakosti a syst√©mu ochrany ¬ĺivotn√≠ho prost√łed√≠.

Shlťdnuto: 42885 x


  PÝŪspžvky:

Autor: Karel Datum: 2007-01-12 11:08:40

Úplnì souhlasím!


Autor: Zuzana Datum: 2009-05-12 17:32:24

Trochu nesouhlas√≠m s tvrzen√≠m, ¬ĺe rozd√≠l mezi kvalitou a jakost√≠ nen√≠ ¬ĺ√°dn√Ĺ


Autor: Libor Datum: 2009-06-02 12:29:20

Nesouhlas√≠m, ¬ĺe nen√≠ rozd√≠l mezi kvalitou a jakost√≠. Jakost√≠ definuji skupinu parametr√Ļ, kter√© mus√≠ dan√Ĺ v√Ĺrobek √®i slu¬ĺba splnit, je to vlastn√¨ t√ł√≠da v√Ĺrobk√Ļ. Kvalita potom √ł√≠k√°, jestli t√¨chto parametr√Ļ bylo dosa¬ĺeno √®i ne. Nap√ł√≠klad t√ł√≠d√¨n√≠ jablek na 1., 2. a 3. jakost. Pokud V√°m ale jablko z prvn√≠ jakosti shnije, tak ur√®it√¨ nebude kvalitn√≠, a√®koliv je v√¨t¬Ļ√≠ ne¬ĺ jablko z druh√© jakosti, kter√© tuto vadu nem√°.


Autor: veronika Datum: 2009-10-23 13:52:45

ach ta √®e¬Ļtina d√≠ky libore, snad u¬ĺ ch√°pu...


Autor: Petr Datum: 2010-03-23 21:40:11

Libore to co √ł√≠k√°te je hloupost. Pokud u¬ĺ jakost√≠ ur√®ujete t√ł√≠du, pak mus√≠te takt√©¬ĺ rozli¬Ļovat t√ł√≠du 1. 2. a 3. kvality. V¬ĺdy¬Ľ pr√°v√¨ kvalita V√°m rozli¬Ļuje v√Ĺrobky do t√¨chto t√ł√≠d, z tohoto d√Ļvodu je a v¬ĺdy bude slovo jakost toto¬ĺn√© se slovem kvalita. P√łesn√¨ to V√°m unik√° i ve Va¬Ļem p√ł√≠kladu s jablkem. V¬ĺdy¬Ľ ty jablka kter√© maj√≠ 1. 2. 3. kvalitu (jakost) jsou rozli¬Ļov√°n√Ĺ pr√°v√¨ podle kvality. Pokud jablka hnij√≠ rychleji, za√ład√≠me je do druh√© a n√© do prvn√≠ skupiny kvality. To ¬ĺe nastane jev, kdy jablko z 1. skupiny shnije d√ł√≠ve ne¬ĺ jablko z 2. skupiny p√łece logicky vyjad√łuje ¬ĺe to jablko do dan√© skupiny nepat√ł√≠, co¬ĺ je v¬Ļak d√°no chybou jedince (sb√¨ra√®e, t√ł√≠di√®e jablek), kter√Ĺ m√≠sto vlo¬ĺen√≠ jablka do 1. skupiny vlo¬ĺ√≠ jablko do 2 skupiny. V¬ĺdy¬Ľ p√łesn√¨ to je hlavn√≠m c√≠lem kontroly kvality(jakosti)minimalizovat tyto chyby, aby objekt o ur√®it√© t√ł√≠d√¨ kvality (jakosti) nebyl vyroben z nekvalitn√≠ch d√≠l√Ļ. Snad jsem to vysv√¨tlil jasn√¨:)


Autor: Petr Datum: 2010-03-23 21:58:21

hlavn√≠m nedostatkem ve Va¬Ļem p√ł√≠klad√¨ Libore je to,¬ĺe zam√¨√≤ujete velikost s kvalitou, co¬ĺ je absolutn√¨ nep√ł√≠pustn√©. Velikost p√łece neni ot√°zkou kvality(jakosti),ale ot√°zkou odr√Ļdy a vkusu. Proto se V√°m pak m√Ļ¬ĺe st√°t,¬ĺe m√° v√¨t¬Ļ√≠ jablko hor¬Ļ√≠ kvalitu (jakost) ne¬ĺ to men¬Ļ√≠ jablko:)


Autor: Karlos Datum: 2010-09-20 12:05:01

Kvalita √®ili jakost je √ļdaj o vlastnosti n√¨jak√© v√¨ci, odpov√¨√Į na ot√°zku „jak√Ĺ?“ (latinsky qualis?) - v√≠ce nelze dodat.


Autor: Dzendrik Datum: 2011-06-22 02:34:42

No jasne latinsky ano ale i anglicky se slovo jakost preklada jako quality. V anglictine neni jinej vyraz pro jakost ve spojeni s vyrobou neceho nebo poskytovni sluzeb.


Autor: Kukin Datum: 2011-07-18 14:47:40

No aspo√≤ jde vid√¨t co v zam√¨stn√°n√≠ d√¨laj√≠ mana¬ĺe√łi kvality. Slov√≠√®ka√ł√≠. V tomto p√ł√≠pad√¨ si pohr√°vaj√≠ se slovy jakost vs kvalita..


Autor: Bachy Datum: 2011-12-01 08:25:51

Souhlas√≠m s Kukinem. Slov√≠√®ka√ł√≠. P√łitom se jedn√° o v√Ĺznamov√¨ stejn√° slova, akor√°t "kvalita" je p√łezata z ciz√≠ho jazyka a "jakost" je ryze √®esk√° z√°le¬ĺitost.


Autor: Vala Datum: 2014-08-18 07:38:53

Perfektní!!!


Autor: Gentleman Datum: 2015-11-03 20:18:52

Nem√Ļ¬ĺu si pomoct, j√° v tom rozd√≠l vid√≠m. Sice mlhav√¨, ale p√łesto. Zhruba je jakost ozna√®en√≠ pro materi√°l/d√≠ly, kvalita pro zpracov√°n√≠/v√Ĺrobek. I jakostn√≠ch surovin lze uva√łit nekvalitn√≠ j√≠dlo, u¬Ļ√≠t nekvalitn√≠ boty, z jakostn√≠ch d√≠l√Ļ vyrobit nekvalitn√≠ auto.


Autor: j√° Datum: 2020-09-24 14:57:43

Jakost nen√≠ vlastnost, ale slou¬ĺ√≠ pro t√ł√≠d√¨n√≠ produkt√Ļ podle vlastnost√≠. Jakost hodnot√≠ experti, v√Ĺrobci √®i certifika√®n√≠ org√°ny. Produkty jsou rozt√ł√≠d√¨ny do skupin – jakostn√≠ch t√ł√≠d. Ka¬ĺd√° skupina produktu m√° nejvy¬Ļ¬Ļ√≠ i nejni¬ĺ¬Ļ√≠ jakost, prvn√≠ a dal¬Ļ√≠ jakostn√≠ t√ł√≠dy. V√Ĺrobky v jednotliv√Ĺch jakostn√≠ch t√ł√≠d√°ch jsou pak prod√°v√°ny za odli¬Ļn√© ceny. Z√°kazn√≠k nehraje v ur√®ov√°n√≠ jakosti ¬ĺ√°dnou roli, pouze si koup√≠ v√Ĺrobek ur√®it√© jakosti. P√ł√≠kladem je mo¬ĺn√© uv√©st t√ł√≠d√¨n√≠ v√≠n podle jakosti – stoln√≠ v√≠no je odli¬Ļn√© jakosti v porovn√°n√≠ s v√≠nem p√ł√≠vlastkov√Ĺm (je v odli¬Ļn√© jakostn√≠ t√ł√≠d√¨). Z√°kazn√≠k si mu¬ĺe koupit v√≠no jak√©koliv jakosti, av¬Ļak pouze n√¨kter√© v√≠no pro n√¨j bude p√łedstavovat v√≠no kvalitn√≠. V√Ĺrazy jakost/jakostn√≠ je mo¬ĺn√© pou¬ĺ√≠vat pouze v ur√®it√Ĺch omezen√Ĺch souvislostech. Slovo jakostn√≠ nen√≠ mo¬ĺn√© pou¬ĺ√≠t v souvislosti s lidmi, prost√łed√≠m, procesy, vzd√¨l√°vac√≠mi programy apod. Tyto jsou pouze kvalitn√≠, nikoliv jakostn√≠!!!  Novż pÝŪspžvek:
 
  Autor: (max. 30 znaký)
 
    Zadejte pÝŪspžvek:
 
  Zde napiste ŤŪslem nula.