Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Úvod do kvality

Co je to kvalita?

Co je kvalita? Zkuste si nyní vzít tužku a papír a napsat během dvou minut, co je to kvalita. Mnozí z vás zjistí, že popsat tento pojem slovy je docela obtížné. Nic si z toho nedělejte. Každý si totiž pod tímto pojmem představí něco jiného. Někdo motocykl Harley Davidson, někdo značkovou zvukovou aparaturu, někdo službu splòující v¹echna očekávání. Slovo kvalita již má mnoho definic. Několik je popsáno dokonce v mezinárodně platných normách ISO. A jakou definici Vám nabídnu já? Já si myslím, že kvalita je když zákazník a» už přímý nebo nepřímý je spokojený. Tedy když je na jeho tváři vidět úsměv. A jaký je rozdíl mezi kvalitou a jakostí? ®ádný.

Co je to systém řízení kvality?

Co je to systém řízení jakosti? Systém jakosti je v podstatě systém, jakým organizace či firma funguje. Může jít o systém výrobní firmy, ale i příspěvkové organizace. Systém kvality bývá obvykle vhodným způsobem popsán. Tj. popsán například formou interních firemních předpisů, instrukcí, norem, nařízení,... Jde tedy o dokumentovaný systém. A co dělá auditor? Auditor (interní nebo externí) jen jednodu¹e prověřuje, zdali máte dokumentováno to, co je požadováno různými normami popisujícími požadavky na systémy kvality a zdali tyto činnosti provádíte.

4 věty systému kvality

V podstatě je celý systém jakosti o 4 krátkých větách:
1) Øekni co dělá¹!
2) Napi¹ co říká¹!
3) Dělej co má¹ napsáno!
4) Zlep¹uj to!

Normy pro oblast řízení kvality

Nejdůležitěj¹í normy pro oblast řízení kvality jsou:
ISO 9000 - popisuje základy systémů řízení kvality a obsahuje definice pojmů
ISO 9001 - popisuje obecné požadavky na systém řízení kvality v organizaci/firmě (požadavky na dokumentaci, audity, ...)
ISO 9004 - je návodem pro hodnocení efektivnosti systému řízení kvality a vodítkem pro dal¹í zlep¹ování
ISO TS 16949 - popisuje obecné požadavky na systém řízení kvality ve firmě - norma se trochu odli¹uje od ISO 9001, obsahuje navíc specifické požadavky pro automobilový průmysl
ISO 13485 - popisuje obecné požadavky na systém řízení kvality ve firmě - norma se trochu odli¹uje od ISO 9001, obsahuje navíc specifické požadavky pro firmy vyrábějící zdravotnické prostředky, léky,...
ISO 19011 - poskytuje obecný návod pro provádění prověrek (=auditů) systému jakosti a systému ochrany životního prostředí.

Shldnuto: 5970 x


  Pspvky:

Autor: Karel Datum: 2007-01-12 11:08:40

Úplně souhlasím!


Autor: Zuzana Datum: 2009-05-12 17:32:24

Trochu nesouhlasím s tvrzením, že rozdíl mezi kvalitou a jakostí není žádný


Autor: Libor Datum: 2009-06-02 12:29:20

Nesouhlasím, že není rozdíl mezi kvalitou a jakostí. Jakostí definuji skupinu parametrů, které musí daný výrobek či služba splnit, je to vlastně třída výrobků. Kvalita potom říká, jestli těchto parametrů bylo dosaženo či ne. Například třídění jablek na 1., 2. a 3. jakost. Pokud Vám ale jablko z první jakosti shnije, tak určitě nebude kvalitní, ačkoliv je vět¹í než jablko z druhé jakosti, které tuto vadu nemá.


Autor: veronika Datum: 2009-10-23 13:52:45

ach ta če¹tina díky libore, snad už chápu...


Autor: Petr Datum: 2010-03-23 21:40:11

Libore to co říkáte je hloupost. Pokud už jakostí určujete třídu, pak musíte taktéž rozli¹ovat třídu 1. 2. a 3. kvality. Vždy» právě kvalita Vám rozli¹uje výrobky do těchto tříd, z tohoto důvodu je a vždy bude slovo jakost totožné se slovem kvalita. Přesně to Vám uniká i ve Va¹em příkladu s jablkem. Vždy» ty jablka které mají 1. 2. 3. kvalitu (jakost) jsou rozli¹ováný právě podle kvality. Pokud jablka hnijí rychleji, zařadíme je do druhé a né do první skupiny kvality. To že nastane jev, kdy jablko z 1. skupiny shnije dříve než jablko z 2. skupiny přece logicky vyjadřuje že to jablko do dané skupiny nepatří, což je v¹ak dáno chybou jedince (sběrače, třídiče jablek), který místo vložení jablka do 1. skupiny vloží jablko do 2 skupiny. Vždy» přesně to je hlavním cílem kontroly kvality(jakosti)minimalizovat tyto chyby, aby objekt o určité třídě kvality (jakosti) nebyl vyroben z nekvalitních dílů. Snad jsem to vysvětlil jasně:)


Autor: Petr Datum: 2010-03-23 21:58:21

hlavním nedostatkem ve Va¹em příkladě Libore je to,že zaměòujete velikost s kvalitou, což je absolutně nepřípustné. Velikost přece neni otázkou kvality(jakosti),ale otázkou odrůdy a vkusu. Proto se Vám pak může stát,že má vět¹í jablko hor¹í kvalitu (jakost) než to men¹í jablko:)


Autor: Karlos Datum: 2010-09-20 12:05:01

Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, odpověï na otázku „jaký?“ (latinsky qualis?) - více nelze dodat.


Autor: Dzendrik Datum: 2011-06-22 02:34:42

No jasne latinsky ano ale i anglicky se slovo jakost preklada jako quality. V anglictine neni jinej vyraz pro jakost ve spojeni s vyrobou neceho nebo poskytovni sluzeb.


Autor: Kukin Datum: 2011-07-18 14:47:40

No aspoò jde vidět co v zaměstnání dělají manažeři kvality. Slovíčkaří. V tomto případě si pohrávají se slovy jakost vs kvalita..


Autor: Bachy Datum: 2011-12-01 08:25:51

Souhlasím s Kukinem. Slovíčkaří. Přitom se jedná o významově stejná slova, akorát "kvalita" je přezata z cizího jazyka a "jakost" je ryze česká záležitost.


Autor: Vala Datum: 2014-08-18 07:38:53

Perfektní!!!


Autor: Gentleman Datum: 2015-11-03 20:18:52

Nemůžu si pomoct, já v tom rozdíl vidím. Sice mlhavě, ale přesto. Zhruba je jakost označení pro materiál/díly, kvalita pro zpracování/výrobek. I jakostních surovin lze uvařit nekvalitní jídlo, u¹ít nekvalitní boty, z jakostních dílů vyrobit nekvalitní auto.


Autor:Datum: 2020-09-24 14:57:43

Jakost není vlastnost, ale slouží pro třídění produktů podle vlastností. Jakost hodnotí experti, výrobci či certifikační orgány. Produkty jsou roztříděny do skupin – jakostních tříd. Každá skupina produktu má nejvy¹¹í i nejniž¹í jakost, první a dal¹í jakostní třídy. Výrobky v jednotlivých jakostních třídách jsou pak prodávány za odli¹né ceny. Zákazník nehraje v určování jakosti žádnou roli, pouze si koupí výrobek určité jakosti. Příkladem je možné uvést třídění vín podle jakosti – stolní víno je odli¹né jakosti v porovnání s vínem přívlastkovým (je v odli¹né jakostní třídě). Zákazník si muže koupit víno jakékoliv jakosti, av¹ak pouze některé víno pro něj bude představovat víno kvalitní. Výrazy jakost/jakostní je možné používat pouze v určitých omezených souvislostech. Slovo jakostní není možné použít v souvislosti s lidmi, prostředím, procesy, vzdělávacími programy apod. Tyto jsou pouze kvalitní, nikoliv jakostní!!!  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.