Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

5. Systémový přístup k managementu

V normě ČSN EN ISO 9000:2000 je definováno osm zásad efektivních systémů managementu kvality. Tyto zásady jsou rovněž základem koncepce, která je postavena na bázi EFQM Modelu Excelence. V¹ech osm zásad je základem pro funkční systém kvality a jednotlivé zásady si rozebereme níže. A nyní k jednotlivý zásadám (principům).

5. Systémový přístup k managementu

Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejích cílů.

V každé organizaci probíhají různé procesy, kterými může být výroba konkrétních výrobků, jejich prodej, servis, ře¹ení reklamací, návrh a vývoj těchto výrobků, poskytování specifických služeb, atd.

Zde je důležité si uvědomit, že je potřeba začít s identifikací procesů, které vedou k dosažení cílů. Tyto procesy by měly být navrženy tak, aby plánovaných cílů bylo dosaženo tím nejefektivněj¹ím způsobem. Jednotlivé procesy na první pohled si vypadají samostatně, ale je nutné si uvědomit, že na sebe hodně působí svými vstupy a výstupy. Tyto procesy musíme chápat jako celek a chápat i jejich působení nejen na výsledky jednotlivých procesů, ale i na výsledky organizace jako celku. Tedy vyhodnocování procesů je možné samozřejmě provádět zvlá¹» pro jednotlivé procesy, ale je důležité je vyhodnocovat i jako celek.
Shldnuto: 5733 x


  Pspvky:

Autor: Anonym Datum: 2017-05-03 08:30:15

ISO bylo novelizováno (ISO 9001:2016)  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.