HlavnŪ strana | Novinky | NŠstroje kvality | PoradenstvŪ | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

ISO NORMY

O norm√°ch

Normy jsou v √ąR vyd√°v√°ny v souladu se z√°konem √®. 22/1997 Sb. ve zn√¨n√≠ pozd√¨j¬Ļ√≠ch p√łedpis√Ļ. Z√°kony jsou b√¨¬ĺn√¨ k dispozici na internetu, ale normy podle tohoto z√°kona vydan√© na internetu nenaleznete. Pro√®? Plat√≠ pro n√¨ mimo jin√© autorsk√Ĺ z√°kon. Normu si prost√¨ mus√≠te koupit. Norma se d√° kopit v pap√≠rov√© podob√¨ nebo v elektronick√© verzi (soubor pdf). Ceny norem se pohybuj√≠ obvykle v √ł√°du stokorun. Pokuty za neopr√°vn√¨n√© rozmno¬ĺov√°n√≠ norem jsou zm√≠n√¨ny i ve v√ŬĻe uveden√©m z√°kon√¨.

Nejd√Ļle¬ĺit√¨j¬Ļ√≠ normy pro √ł√≠zen√≠ kvality

Asi nejv√Ĺznamn√¨j¬Ļ√≠mi normami pro √ł√≠zen√≠ jakosti jsou tyto 3 normy:
a) √ąSN EN ISO 9000 Syst√©my managementu kvality - Z√°kladn√≠ principy a slovn√≠k
b) √ąSN EN ISO 9001 ed. 2 Syst√©my managementu kvality - Po¬ĺadavky
c) √ąSN EN ISO 9004 √ė√≠zen√≠ udr¬ĺiteln√©ho √ļsp√¨chu organizace - P√ł√≠stup managementu kvality

12.11.2015 - spole√®nost DATACONS p√łipravuje pro √ąeskou spole√®nost intern√≠ch auditor√Ļ f√≥rum na t√©ma:
Integrovan√Ĺ syst√©m √ł√≠zen√≠ rizik v souvislosti s reviz√≠ ISO norem pro mangement (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2016 a √Įal¬Ļie) v√®etn√¨ SW podpory.

Nìkteré oborové normy

√ąSN EN ISO 13485 Zdravotnick√© prost√łedky - Syst√©my managementu jakosti - Po¬ĺadavky pro √ļ√®ely p√łedpis√Ļ
√ąSN EN 9100 Letectv√≠ a kosmonautika - Syst√©my managementu jakosti - Po¬ĺadavky (zalo¬ĺen√© na ISO 9001:2000) a syst√©my jakosti - Model zabezpe√®ov√°n√≠ jakosti p√łi n√°vrhu, v√Ĺvoji, v√Ĺrob√¨, instalaci a servisu (zalo¬ĺen√© na ISO 9001:1994)
√ąSN P ISO/TS 16949 Syst√©my managementu kvality - Zvl√°¬Ļtn√≠ po¬ĺadavky na pou¬ĺ√≠v√°n√≠ ISO 9001:2008 v organizac√≠ch zaji¬Ļ¬Ľuj√≠c√≠ch s√©riovou v√Ĺrobu a v√Ĺrobu n√°hradn√≠ch d√≠l√Ļ v automobilov√©m pr√Ļmyslu...

Po¬ĺadavky norem, jejich dostupnost

Po¬ĺadavky norem b√Ĺvaj√≠ velmi obecn√©. N√¨kdy je to na ¬Ļkodu, proto¬ĺe pak norm√¨ nemus√≠me spr√°vn√¨ rozum√¨t, n√¨kdy je to v√Ĺhoda, nap√ł√≠klad p√łi v√Ĺkladu normy p√łi extern√≠m auditu. N√¨kdy je opravdu v√Ĺhodn√© vyu¬ĺ√≠t slu¬ĺeb poradensk√Ĺch firem, kter√© v√°m za nemal√Ĺ pen√≠z daj√≠ (snad) tu spr√°vnou radu jak na to. A kde si vlastn√¨ m√Ļ¬ĺete normy obstarat? Je mo¬ĺn√© pou¬ĺ√≠t slu¬ĺbu √ąSN Online a u¬ĺivatelsky p√ł√≠v√¨tiv√Ĺm p√ł√≠stupem k norm√°m - odkaz pro v√≠ce informac√≠ je zde. Mo¬ĺnost vyhled√°vat v seznamu norem podle r√Ļzn√Ĺch krit√©ri√≠ je zde.
Shlťdnuto: 40038 x


  PÝŪspžvky:

Autor: Petr Houdek Datum: 2010-01-18 10:30:24

√ąesk√Ĺ normaliza√®n√≠ institut (√ąNI) zru¬Ļen k 31.12.2008 a ve smyslu z√°kona √®. 22/1997 Sb. ve zn√¨n√≠ pozd√¨j¬Ļ√≠ch p√łedpis√Ļ p√łech√°zej√≠ √®innosti tvorby a vyd√°v√°n√≠ √®esk√Ĺch technick√Ĺch norem (√ąSN) na √ö√ład pro normalizaci, metrologii a st√°tn√≠ zku¬Ļebnictv√≠ (√öNMZ).


Autor: JAKONSULT Datum: 2011-03-01 09:52:41

Platn√Ĺ odkaz na nab√≠dky norem od UNMZ: http://www.unmz.cz/urad/produkty-a-sluzby


Autor: paulkal Datum: 2014-02-07 00:04:28

Dobr√Ĺ den,nem√°te n√¨kdo pros√≠m znalost obsahu n√°vrhu nov√© normy 9001, tzn. v √®em jsou pl√°nov√°ny z√°sadn√≠ zm√¨ny? D√¨kuji za info!  Novż pÝŪspžvek:
 
  Autor: (max. 30 znaký)
 
    Zadejte pÝŪspžvek:
 
  Zde napiste ŤŪslem nula.