Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

ISO NORMY

O normách

Normy jsou v ČR vydávány v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozděj¹ích předpisů. Zákony jsou běžně k dispozici na internetu, ale normy podle tohoto zákona vydané na internetu nenaleznete. Proč? Platí pro ně mimo jiné autorský zákon. Normu si prostě musíte koupit. Norma se dá kopit v papírové podobě nebo v elektronické verzi (soubor pdf). Ceny norem se pohybují obvykle v řádu stokorun. Pokuty za neoprávněné rozmnožování norem jsou zmíněny i ve vý¹e uvedeném zákoně.

Nejdůležitěj¹í normy pro řízení kvality

Asi nejvýznamněj¹ími normami pro řízení jakosti jsou tyto 3 normy:
a) ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
b) ČSN EN ISO 9001 ed. 2 Systémy managementu kvality - Požadavky
c) ČSN EN ISO 9004 Øízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality

12.11.2015 - společnost DATACONS připravuje pro Českou společnost interních auditorů fórum na téma:
Integrovaný systém řízení rizik v souvislosti s revizí ISO norem pro mangement (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2016 a ïal¹ie) včetně SW podpory.

Některé oborové normy

ČSN EN ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů
ČSN EN 9100 Letectví a kosmonautika - Systémy managementu jakosti - Požadavky (založené na ISO 9001:2000) a systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (založené na ISO 9001:1994)
ČSN P ISO/TS 16949 Systémy managementu kvality - Zvlá¹tní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zaji¹»ujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu...

Požadavky norem, jejich dostupnost

Požadavky norem bývají velmi obecné. Někdy je to na ¹kodu, protože pak normě nemusíme správně rozumět, někdy je to výhoda, například při výkladu normy při externím auditu. Někdy je opravdu výhodné využít služeb poradenských firem, které vám za nemalý peníz dají (snad) tu správnou radu jak na to. A kde si vlastně můžete normy obstarat? Je možné použít službu ČSN Online a uživatelsky přívětivým přístupem k normám - odkaz pro více informací je zde. Možnost vyhledávat v seznamu norem podle různých kritérií je zde.
Shldnuto: 5720 x


  Pspvky:

Autor: Petr Houdek Datum: 2010-01-18 10:30:24

Český normalizační institut (ČNI) zru¹en k 31.12.2008 a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozděj¹ích předpisů přecházejí činnosti tvorby a vydávání českých technických norem (ČSN) na Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zku¹ebnictví (ÚNMZ).


Autor: JAKONSULT Datum: 2011-03-01 09:52:41

Platný odkaz na nabídky norem od UNMZ: http://www.unmz.cz/urad/produkty-a-sluzby


Autor: paulkal Datum: 2014-02-07 00:04:28

Dobrý den,nemáte někdo prosím znalost obsahu návrhu nové normy 9001, tzn. v čem jsou plánovány zásadní změny? Děkuji za info!  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.