Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

3. Zapojení zaměstnanců

V normě ČSN EN ISO 9000:2000 je definováno osm zásad efektivních systémů managementu kvality. Tyto zásady jsou rovněž základem koncepce, která je postavena na bázi EFQM Modelu Excelence. Všech osm zásad je základem pro funkční systém kvality a jednotlivé zásady si rozebereme níže. A nyní k jednotlivý zásadám (principům).

3. Zapojení zaměstnanců

Tato kapitola plynule navazuje na princip č. 2 - Vedení, management.

Již v roce 1996 jsem pracoval ve firmě, kde management sděloval na poradách, a to i celopodnikových, jaké jsou cíle organizacem jaké jsou aktuální výsledky, co firmu čeká. dá se říci, že každý v organizaci v určité vhodné formě věděl, jak svojí prací přispěje ke splnění cílů svého oddělení, cílů celé organizační jednotky, cílů daného výrobnéího závodu, cílů celé organizace. Bylo, je a bude to o komunikaci, o vedení lidí, o způsobu řízení cílů (MBO - management by objectives) a hlavně to bylo je a bude o lidech.
Shlédnuto: 8800 x


  Příspěvky:

  Nový příspěvek:
 

  Autor: (max. 30 znaků)
 
    Zadejte příspěvek:
 
  Zde napiste číslem nula.