Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

3. Zapojení zaměstnanců

V normě ČSN EN ISO 9000:2000 je definováno osm zásad efektivních systémů managementu kvality. Tyto zásady jsou rovněž základem koncepce, která je postavena na bázi EFQM Modelu Excelence. V¹ech osm zásad je základem pro funkční systém kvality a jednotlivé zásady si rozebereme níže. A nyní k jednotlivý zásadám (principům).

3. Zapojení zaměstnanců

Tato kapitola plynule navazuje na princip č. 2 - Vedení, management.

Již v roce 1996 jsem pracoval ve firmě, kde management sděloval na poradách, a to i celopodnikových, jaké jsou cíle organizacem jaké jsou aktuální výsledky, co firmu čeká. dá se říci, že každý v organizaci v určité vhodné formě věděl, jak svojí prací přispěje ke splnění cílů svého oddělení, cílů celé organizační jednotky, cílů daného výrobnéího závodu, cílů celé organizace. Bylo, je a bude to o komunikaci, o vedení lidí, o způsobu řízení cílů (MBO - management by objectives) a hlavně to bylo je a bude o lidech.
Shldnuto: 5793 x


  Pspvky:

  Nov pspvek:
 

  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.