Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Diagram příčin a následku

O diagramu příčin a následku

Diagram příčin a následku je někdy také nazýván Ishikawův diagram (pan Kaoru Ishikawa je jeho duchovním otcem) nebo i diagramem rybí kosti (angl. Fishbone diagram). Jeho účelem je stanovení nejpravděpodobněj¹í příčiny problému, který ře¹íme. I tento nástroj jakosti je obvykle používán v týmu, kdy pomocí brainstormingu jsou generovány v¹echny možné, i málo pravděpodobné, příčiny problému, který ře¹íme.

Jak postupovat

Na tvorbu diagramu příčin a následku existuje různý software (např. Minitab), ale mnohdy je výhodněj¹í použít tužku a papír. Připravte si tedy papír velikosti A4, pokud máte A3 bude vá¹ diagram přehledněj¹í. Například na levém okraji udělejte "rybě" hlavu formou obdélníku (ti tvořivěj¹í mohou samozřejmě fantazírovat více...), do kterého zapi¹te problém, jež ře¹íte. Z rybí hlavy uděláte vodorovnou rovnou čáru symbolizující její páteř vedoucí do hlavy. Vá¹ výsledek by měl být podobný tomuto následujícímu obrázku.


K páteři vedou hlavní kosti od ploutví, kterých je obvykle v diagramu příčin a následku 6. Ty si ve schématu znázorníme ¹ikmými čarami s obdélníky na koncích, do kterých si napí¹eme obecné příčiny problému, které jsou:
Měření
Materiál
Metoda
Vedení
Dělník
Stroj


(Pozn.: Tyto základní kategorie jsou v angličtině popsatelné slovy začínajícími na M a proto se někdy při hodnocení příčin používá zkratka 6M)

A nyní bychom se měli dopracovat asi k tomuto obrázku:


A nyní můžeme přistoupit k tomu, že definujeme potenciální příčiny na¹eho problému a vepisujeme je k hlavním kategoriím. Ano, toto již je fáze brainstormingu. Příčinám samozřejmě mohou být přiřazeny subpříčiny, ale mějte na paměti, že není vhodné být extrémistou a ře¹it subpříčiny až třeba do ¹esté úrovně příčin. Rozumný přístup je do druhé úrovně subpříčin (ostatně Minitab stejně více nezvládne).

Vyhodnocení diagramu

Tímto způsobem máme vygenerovány a zaznamenány příčiny, kterých máme hromady. Napříkald 60 příčin včetně subpříčin je běžný stav... Jak ale zjistíme, která z těch více či méně pravděpodobných příči je asi ta pravá? Je spousta lidí, kteří Ishikawův diagram úspě¹ně použili, ale nedotáhli to do konce a spokojili se se samotným diagramem. A jak pokračovat? Vyberte třeba 5 lidí z týmu. Každý člen dostane 6 imaginárních bodů, které přiděluje příčinám, o kterých si myslí, že jsou nejpravděpodobněj¹í. Každý těchto 6 bodů rozdělí mezi příčiny, tak, že podle svého uvážení nejpravděpodobněj¹í příčině přidělí body tři, méně pravděpodobné body dva a třetí v pořadí bod jeden. Takto to udělá každý čle týmu a příčiny s nejvy¹¹ím počtem bodů jsou ty, kterými byste se měli zabývat.

Inspirací pro vás mohou být i tyto příklady (zdroj Google Images):


Doplnění 8.8.2018

Nyní již běžným požadavkem aliance Renault-Nissan-Mitsubishi je k 8D reportu dostat i Ishikawůw diagram jednak pro výskyt, ale i pro nedetekci daného problému. Zároveò je dobré si uvědomit souvislost s metodou 5x Proč, která by rovněž měla být rozdělena na výskyt a nedetekci. Cílem je, aby výsledky z Ishikawova diagramu souvisely s výsledky 5x Proč. Tedy metoda 5x Proč by měla vyústit ve výstup, který je uveden i v Ishikawově diagramu.


Shldnuto: 6562 x


  Pspvky:

Autor: Matu Datum: 2007-04-23 16:42:04

Odkaz na diagram v poslednim radku textu je neplatny...


Autor: Dusan Datum: 2010-08-25 12:40:55

Chybi diagram Web off


Autor: Martin Datum: 2011-02-22 10:39:14

Jestli se nepletu, tak pro vyhodnocení Ishikawova diagramu lze použít FMEA.


Autor: Pavel Datum: 2011-12-04 00:22:02

Ten link nechodí


Autor: Tomas Datum: 2013-02-08 22:13:57

link na diagram nejde


Autor: KAMIL Datum: 2013-03-18 10:12:45

Namísto "vedení" bych spí¹e uvedl - prostředí. a místo dělník bych zadal " jen " lidé". tím vznikne vedení + dělník = lidé. Dle zku¹enosti vím, že pokud chceme jen naznačit že za problém může vedení je jasné co bude následovat. Dojdeme k 6M ( Man, Mother nature; Material; Machine , Measurement; Method,...


Autor: KAMIL Datum: 2013-03-18 10:14:21

add Martin. Ano pro vyhodnocení lze samozřejmně použít FMEA ale poté je vyhodocení poměrně zdlouhavé..


Autor: ©koïák Datum: 2020-04-29 11:33:25

Skvěle vysvětleno. Lep¹í vysvětlení jsem nena¹el. Díky !!!  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.