HlavnŪ strana | Novinky | NŠstroje kvality | PoradenstvŪ | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Poradenství

Poradenství

Poradenstv√≠ mnoha zejm√©na men¬Ļ√≠m a st√łedn√≠m firm√°m umo¬ĺn√≠ pochopen√≠ syst√©mu kvality v√®etn√¨ ujasn√¨n√≠ si jeho v√Ĺznamu a zp√Ļsobu implementace. Poradensk√© firmy jsou zastoupeny jednotlivci, ale i firmami s lep¬Ļ√≠m √®i hor¬Ļ√≠m renom√©. Na t√©to str√°nce si budete moci vybrat z nab√≠dky n√¨kter√Ĺch z poradensk√Ĺch firem, jejich v√Ĺpis se√łazen√Ĺ podle kraje se v√°m zobraz√≠ po klinut√≠ zde.

Ceny

Poradenstv√≠ je tak trochu zvl√°¬Ļtn√≠ discipl√≠na. Proto jsou ceny pr√°ce poradc√Ļ r√Ļzn√© a pohybuj√≠ se od cca 1000 K√®/hod. Cena velmi z√°vis√≠ na renom√© poradensk√© firmy, na referenc√≠ch, √ļrovni vzd√¨l√°n√≠ a praxe poradc√Ļ. V√Ĺznamn√Ĺm faktorem jsou i dal¬Ļ√≠ po¬ĺadavky jako znalost regulatorn√≠ch po¬ĺadavk√Ļ, oborov√Ĺch norem, po¬ĺadavk√Ļ z√°kazn√≠k√Ļ ur√®it√Ĺch odv√¨tv√≠,...

Dopln√¨n√≠ seznamu poradensk√Ĺch firem

Jste-li poradcem nebo pracujete pro poradenskou firmu, m√Ļ¬ĺete zdarma zaregistrovat va¬Ļi firmu v datab√°zi port√°lu ikvalita.cz. Registrace je jednoduch√° - sta√®√≠ vyplnit tento formul√°√ł. Registrace se bude n√°v¬Ļt√¨vn√≠k√Ļm port√°lu zobrazovat po dobu 6 m√¨s√≠c√Ļ. Pot√© je nutno registraci obnovit.
Shlťdnuto: 34190 x


  PÝŪspžvky:

Autor: danielkas@seznam.cz Datum: 2008-03-19 07:40:04

dobry den , v zadne prirucce pro kvalitu se nemoho dopatrat hodnoty pro cp, cpk. Prosim poradte mi nekdo Dekuji


Autor: RadekL Datum: 2008-03-19 10:57:04

I Vam dobr√Ĺ den, hodnoty pro Cp, Cpk si stanovujete s√°m nebo si je m√Ļ¬ĺe stanovit v√°¬Ļ z√°kazn√≠k (pokud v√≠, co to v√Ļbec je). Hodnoty Cp a Cpk jsou obecn√¨ min. 1,33 a 1,67. Ale opravdu z√°le¬ĺ√≠ na konkr√©tn√≠ch po¬ĺadavc√≠ch z√°kazn√≠k√Ļ nebo na po¬ĺadavc√≠ch managementu, kter√Ĺ by m√¨l √ł√≠ci, v jak√© vlalit√¨ chce vyr√°b√¨t.


Autor: knoksukao@gmail.com Datum: 2010-10-26 07:32:48

Dobr√Ĺ den pot√łebuji poradit jak se vyhnout 100% kontrole pro velk√Ĺ objem kus√Ļ to je 10 000. Existuje na to n√¨jak√° statistick√° metoda? Nap√ł√≠klad ¬ĺe z 10 000 n√°hodn√¨ vybereme 3%. D√¨kuji za odpov√¨di. MK


Autor: Michael K. Datum: 2011-09-07 09:32:05

Dobr√Ĺ den, pot√łebuji nutn√¨ poradit a to tak, ¬ĺe dodavatel mi nechce potvrdit PSW pro voln√¨ lo¬ĺen√Ĺ materi√°l (tzn. na materi√°l plastov√Ĺ granul√°t). Dodavatel mi odpov√¨d√¨l, ¬ĺe PSW znamena Part Submission Warrant - p√łedlo¬ĺen√≠ pr√Ļvodky d√≠lu nikoliv materi√°l√Ļ. Pot√łebuji pro z√°kazn√≠ka n√¨jak√Ĺ objektivn√≠ d√Ļkaz, ¬ĺe je materi√°l ve shod√¨ s po¬ĺadavky. M√Ļ¬ĺete mi pros√≠m poradit, jak obej√≠t nebo jak donutit dodavatele, aby mi ud√¨lal PSW nebo n√¨co podobn√©ho. Sm√¨rnice PPAP uv√°d√≠ term√≠n voln√¨ lo¬ĺen√Ĺ materi√°l, ale nespecifikuje tam, ¬ĺe by se m√¨l i na voln√¨ lo¬ĺen√Ĺ materi√°l d√¨lat PSW. Pot√łebuji zku¬Ļenosti od lid√≠ co nakupuj√≠ voln√¨ lo¬ĺen√Ĺ materi√°l (plastov√Ĺ granul√°t, pry¬ĺ, chemik√°lie atd...), jak√© po¬ĺadavky kladou na PPAP dokumentaci pro tento typ materi√°l√Ļ. Mockr√°t d√¨kuji. P.S.: moje po¬ĺadavky na voln√¨ lo¬ĺen√Ĺ materi√°l je: Materi√°lov√Ĺ list, vyplnit PSW kryc√≠ list + evidence materi√°lu do IMDS datab√°ze. Toto jsou standartn√≠ moje po¬ĺadavky, pokud toho nen√≠ v√≠ce.


Autor: Jirka Datum: 2012-01-08 13:03:19

Dob√Ĺ den, to je jednoduch√©. PSW je sumarizace po¬ĺadavk√Ļ zm√≠n√¨n√° v PPAP. Ke ka¬ĺd√©mu vstupn√≠mu materialu mus√≠ existovat dokumentace o schv√°len√≠ a mus√≠ b√Ĺt schv√°lena na z√°klad√¨ specifick√Ĺch hodnot zde uveden√Ĺch. Dodavatel je povinen poskytnout PSW pro tento material, stejn√¨ tak jako p√łeb√≠r√° zodpov√¨dnost za kvalitu cel√©ho dod√°van√©ho materi√°lu. Na voln√¨ lo¬ĺen√Ĺ materi√°l mus√≠ b√Ĺt schv√°leno PSW s technick√Ĺmi informacemi (chemick√© slo¬ĺen√≠, technick√© listy, etc). S ohledem na va¬Ļe mo¬ĺnosti je dodavatel povinn√Ĺ v√°m poskytovat (zas√≠lat) v√Ĺsledky zkou¬Ļek pro ka¬ĺdou dod√°vku se vstupn√≠m materi√°lem separ√°tn√¨. Zde by m√¨ly b√Ĺt kontrolov√°ny stejn√© hodnoty, jak√© jsou zm√≠n√¨n√© v PSW. V p√ł√≠pad√¨ probl√©m√Ļ si tyto hodnoty m√Ļ¬ĺete ov√¨√łit v nez√°visl√© laborato√łi. V p√ł√≠pad√¨ potvrzen√≠ zanedb√°n√≠ ze strany dodavateli, m√°te pr√°vo v¬Ļechny n√°klady po dodavateli vym√°hat a materi√°l reklamovat.


Autor: Michel K. Datum: 2012-03-11 15:03:35

Jirko d√¨kuji ti moc za odpov√¨√Į.


Autor: Roman Datum: 2012-04-12 08:35:57

Dobr√Ĺ den, cht√¨l bych poradit jak√Ĺ je rozd√≠l mezi √®l√°nkem 7.1 Pl√°nov√°n√≠ realizace produktu a √®l√°nkem 7.5.1 √ė√≠zen√≠ v√Ĺroby a slu¬ĺeb pokud vyr√°b√≠me pouze jeden typ v√Ĺrobku. Jak√© druhy dokument√Ļ by m√¨ly b√Ĺt zahrnuty do jednoho nebo druh√©ho √®l√°nku. Nap√ł. "technologick√Ĺ postup" nebo "krit√©ria p√łijatelnosti produktu", atd.


Autor: Edita Datum: 2012-08-07 11:03:20

Dobr√Ĺ den, co by √ļpln√Ĺ za√®√°te√®n√≠k bych pot√łebovala poradit co znamen√° 2.2 Test Report. Jestli jsem dob√łe pochopila kus√© informace na internetu jedn√° se o pohl√°¬Ļen√≠,¬ĺe dan√Ĺ v√Ĺrobek (desky PE)spl√≤uj√≠ parametry b√¨¬ĺn√¨ stanovovan√© pro dan√Ĺ materi√°l. D√¨kuji za odpov√¨√Į.


Autor: Marcela Datum: 2013-01-12 18:55:19

Dobr√Ĺ den,m√°m vytvo√łit PPAP pro v√ŬĻivky, kter√© z√°kazn√≠kovi dod√°v√°me. Mus√≠ mi z√°kazn√≠k zaslat dokument PPAP a PSW nebo si ho mus√≠m vytvo√łit sama? PSW je sou√®√°st PPAP? Pros√≠m o radu, d√¨kuji.


Autor: Michael K. Datum: 2013-01-20 12:54:11

Ahoj Marcelo, pokud ti je¬Ļt√¨ nikdo neodpov√¨d√¨l napi¬Ļ mi pros√≠m stru√®n√¨ do mailu upom√≠nku + tel. √®i skype r√°d ti pomohu. Ahoj Edito, pokud si je¬Ļt√¨ nedostala odpov√¨√Į na tv√Ļj dotaz plat√≠ to sam√© i pro tebe :-) muj e-mail: mkalivoda@mglsro.cz Velice r√°d pomohu.


Autor: Michael K. Datum: 2013-01-20 19:09:14

Je¬Ļt√¨ pos√≠l√°m odkaz na √®erstv√¨ vytvo√łenou Facebook str√°nku ohledn√¨ dotaz√Ļ a rad ke kvalit√¨. http://www.facebook.com/AllOfQuality Budu r√°d kdy¬ĺ cokoliv p√łisp√¨jete.


Autor: Romana Datum: 2014-09-02 08:11:42

Cht√¨la bych se zeptat, nikde nem√Ļ¬ĺu naj√≠t n√¨jak√© p√łek√°¬ĺky prodeje obuvy z √®√≠ny. M√°m dodavatele (italskou spole√®nost), kter√° dov√°¬ĺ√≠ obuv z √®√≠ny, cht√¨la bych v√¨d√¨t jestli ji m√Ļ¬ĺu prod√°vat v √®r? p√ł√≠padn√¨ jestli jsou nutn√© n√¨jak√© atesty? D√¨kuji moc.


Autor: Aja Datum: 2015-03-03 10:29:42

Ahoj, cht√¨l abych se zeptat, nem√°te n√¨kdo zku¬Ļenosti s cenou, kdy¬ĺ V√°m firma m√° zav√°d√¨t syst√©m kvality a audit? Firma cca 25 lid√≠, stroj√≠rensk√°.


Autor: Pavel M. Datum: 2015-03-09 14:57:33

Dobr√Ĺ den, cht√¨l bych po¬ĺ√°dat o radu. Nakupujeme plechy a dodavatel n√°m dodal na palet√¨ celkem 50ks plech√Ļ, kter√© byly ale ze dvou ¬Ļar¬ĺ√≠. Atesty k ob√¨ma ¬Ļar¬ĺ√≠m p√łilo¬ĺili s informac√≠, ¬ĺe "40ks plech√Ļ od palety je z ¬Ļar¬ĺe XX a zb√Ĺvaj√≠ch 10ks je z ¬Ļar¬ĺe XY". Vizu√°ln√¨ nelze od sebe ob√¨ ¬Ļar¬ĺe poznat, m√° n√° toto dodavatel n√°rok? Chyst√°me se reklamovat. D√¨kuju.


Autor: Niki Datum: 2015-11-08 17:27:31

Dobr√Ĺ den, cht√¨la bych se zeptat, kde bych na¬Ļla v√Ĺb√¨rov√© √ł√≠zen√≠ firem, ktr√© se zab√Ĺvaj√≠ t√ł√≠d√¨n√≠m, kvalitou a revorkem. d√≠ky


Autor: anna Datum: 2016-09-06 14:19:45

Dobr√Ĺ den, kde bych na¬Ļla Certifik√°t k v√Ĺrobku KABUFLEX S v √®esk√©m jazyce?


Autor: Datum: 2017-05-12 02:33:44

Dobr√Ĺ den,mame ¬ĺivnost na kontrolu kvality v aut. Pr√Ļmyslu. Spolupracujeme s firmou kter√° n√°m dod√°v√° zak√°zky a vy√łizuje v¬Ļechny pot√łebn√© dokumenty a my tud√≠¬ĺ fakturuje t√¨ firm√¨. M√°me ale mo¬ĺnost spolupr√°ce p√ł√≠mo se z√°kazn√≠kem bez t√©to sporostredkovstelske firmy. Co v¬Ļe je pot√łeba aby jsme mohly tuto zak√°zku vz√≠t?? Je nutno m√≠t n√¨jak√© opr√°vn√¨n√≠? ¬©kolen√≠? Dal¬Ļ√≠ smlouvy? Nebo jen smlouva o zak√°zce a pak n√°sledn√° faktura? D√¨kuji


Autor: Ji√ł√≠ ¬ģ√°√®ek Datum: 2018-07-20 08:52:05

Zkou¬Ļel n√¨kdo z V√°s SW Palstat CAQ, mohu doporu√®it, jedem na tom v na¬Ļ√≠ spole√®nosti p√łes 10let. Popdora super, aktualizace syt√©mu je n√¨kolikr√°t do roka. Minul√Ĺ m√¨s√≠c jsem byl i na ¬Ļkolen√≠ co po√ł√°daj√≠ celkem pravideln√¨ a za slu¬Ļnou cenu. http://www.palstat.cz/cz/skoleni-pro-jakost-a-kvalita/


Autor: Nela Datum: 2019-01-29 15:08:48

Dobr√Ĺ den, kdo popt√°v√° u dodavatele PPAP nebo PSW v p√ł√≠pad√¨ zm√¨ny na materi√°lu? Materi√°l u¬ĺ je v s√©rii a pou¬ĺ√≠v√° se. Dodavatel ohl√°s√≠ n√¨jakou zm√¨nu...kdo popt√°v√° PPAP (PSW)?  Novż pÝŪspžvek:
 
  Autor: (max. 30 znaký)
 
    Zadejte pÝŪspžvek:
 
  Zde napiste ŤŪslem nula.