Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Prohlá¹ení o shodě

Prohlá¹ení o shodě

Dal¹ím populárním tématem kvalitářů jsou prohlá¹ení o shodě a proto se mu taky trochu podíváme na zoubek. Pro normálního člověka je velmi (zdůrazòuji slovo velmi) obtížné zorientovat se v právních předpisech stanovujících požadavky v této oblasti. Obecně jsem již tuto oblast popsal v části týkající se přístupu Evropské Unie. Nyní se podívejme na problematiku trochu detailněji.

Termín Prohlá¹ení o shodě je pro mnohé pojmem relativně cizí a jeho použití může být zavádějící. Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozděj¹ích předpisů (dále jen zákon), ukládá povinnost vydat ES prohlá¹ení o shodě nebo jiný dokument. Tak tedy zní pracovní znění zákona na stránkách www.unmz.cz. Pojem jiný dokument v¹ak není blíže specifikován. Jasno (nebo spí¹e polojasno) do dané problematiky přiná¹í nařízení vlády, která naleznete (včetně změn) na uvedených internetových stránkách. Bohužel daná nařízení vlády se zpravidla významně li¹í, ač jako celek usilují o sjednocení struktury. Jinak je popsáno posuzování shody a kategorizace výrobků pro oblast zdravotnických prostředků, jinak pro oblast stavebních výrobků.

Vysvětleme si vydávání prohlá¹ení o shodě u stavebních výrobků. Standarní způsob je postupovat podle nařízení vlády 163/2002 Sb., kdy je vystaveno Prohlá¹ení o shodě nebo podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kdy je vystaveno ES prohlá¹ení o shodě. Nyní již vidíme, že není prohlá¹ení jako prohlá¹ení. To, jak se výsledné prohlá¹ení o shodě bude nazývat, je tedy stanoveno v příslu¹ném nařízení vlády. Postup pro pososuzení shody je uveden vždy v příslu¹ném nařízení vlády.

Ale aby to nebylo tak snadné, tak některé stavební výrobky musí nést označení CE, což je značka shody (Conformité Européene). Pochopit, které výrobky musí nést takové označení z textů nařízení vlády nebo zákona je pro normální lidi prakticky nemožné. Na¹těstí existuje jistá pomůcka a touto pomůckou jsou evropské harmonizované normy, které jsou k nalezení na stránkách Evropské Unie a naleznete je zde. Tak například norma ČSN EN 998-1 přímo stanovuje požadavky ohledně posuzování shody a označení CE. Abychom to shrnuli, ES prohlá¹ení o shodě je provázeno označením CE a prohlá¹ení o shodě nikoliv. Důležité je tedy identifikovat potřebné normy a nařízení vlády, které stanovují požadavky a tyto požadavky potom plnit. Rizika neplnění těchto požadavků nejsou malá – může jít o stažení výrobků z trhu, uzavření budov a výměna ¹patných částí, po¹kození dobré pověsti (goodwillu) firmy. Zákon připou¹tí pokutu až 20 mil. Kč.

Uji¹tění o vydání prohlá¹ení o shodě

Do vstupu České republiky do Evropské Unie bylo možné vydávat i tzv. uji¹tění o vydání prohlá¹ení o shodě, které dané prohlá¹ení o shodě skutečně nahrazovalo. Od 1.5.2004 v¹ak do¹lo ke změně zákona, kdy ono uji¹tění vydané po tomto datu již je prakticky bezcenný cár papíru. Přečtete-li si zákon, opravdu zjistíte, že žádná zmínka o uji¹tění v tomto zákoně není. Pokud vám tedy dodavatel předá jen uji¹tění, tak jej můžete vycvičit nepřevzetím jeho výrobků či jiným způsobem (potom v¹ak riskujete někdy i zbytečné problémy s dodavatelem).
Shldnuto: 6004 x


  Pspvky:

Autor: JJK Datum: 2008-03-11 13:53:34

Děkuji a gratuluji! Po několikahodinovém prohlížení internetu, studiu zákona 22/97 a jeho v¹ech novelizací je Va¹e stránka první, kde se mi jednoznačně potvrdilo, že uji¹tění o prohlá¹ení o shodě je dnes k ničemu.


Autor: RadekL Datum: 2008-03-12 13:10:26

Není zač! Mým cílem je propagovat kvalitu a související informace lidskou formou. :-)


Autor: Michal D Datum: 2008-03-19 13:21:09

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu. Jsme internetový obchod a některou bílou techniku kupujeme v Německu. V¹echny výrobky jsou vždy označené CE. Je zde povinnost mít je¹tě nějaké dal¹í certifikáty nebo je toto dostatečné? Děkuji za odpověï mdaniel@centrum.cz


Autor: RadekL Datum: 2008-03-19 14:13:59

Výrobky označené CE jsou označovány CE na základě příslu¹né evropské normy. Před uvedením na trh musí výrobce v EU nebo ten, kdo uvádí výrobek v EU vyrobený mimo EU, posoudit shodu příslu¹nou autorizovanou/notifikovanou osobou. Tato osoba vydává u některých skupin výrobků i výrobkové certifikáty. Nevím, jak je tomu u této skupiny výrobků, ale pokud nakupujete od dodavatele v EU, mělo by vás zajímat snad jen Prohlá¹ení o shodě, nebo» ve¹kerá certifikace výrobků je věcí výrobce v EU nebo dovozce do EU. Jediný, kdo má právo kontrolovat prohlá¹ení o shodě a dal¹í související dokumentaci je v ČR pouze Česká obchodní inspekce. Nejste-li si jistý nebo máte nějaké pochybnosti, obra»te se na ni, měla by vám poradit.


Autor: jf.r@seznam.cz Datum: 2008-05-22 10:10:06

Dobrý den, jako obchodní firma jednáme o dodávce nerezových sítí pro stavební firmu pro fasádu domu v Praze. Výrobce je z Německa a pojem "Prohlá¹ení o shodě" mu nic neříká. Je nutno vydávat prohlá¹ení o shodě, když se jedná pouze o jednorázovou dodávku v soukromém sektoru? Dle mého názoru se tedy nejedná o "uvedení výrobku na trh"


Autor: RadekL Datum: 2008-05-24 13:25:32

Dobrý den i Vám, zde opravdu POZOR! Uvedení výrobku je uvedení do používání úplatně nebo i bezúplatně - viz zákon č. 22/1997 Sb. Ten, kdo uvádí STANOVENÝ výrobek na trh, vydává prohlá¹ení o shodě. Otázkou je, zdali jde skutečně o stanovený výrobek. Zkuste se podívat do nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kde jsou v příloze vyjmenované stanovené stavební výrobky. Rovněž je důležitý stavební zákon - ten nedovolí použít doma uplácané cihly ze směsi hlíny a kravího trusu ve stavebních konstrukcích. Podobně v¹e, co je TRVALE ZABUDOVÁNO DO STAVBY je poažováno za stavební výrobek. Z mého pohledu: pokud dodavatel stavebního výrobku nedodá prohlá¹ení o shodě, tak od něj nic nekoupím. Ale podotýkám, že neznám přesné detaily výrobku a zamý¹lené použití - tyto informace pak mají rozhodující vliv!


Autor: schuh.truhlarstvi@seznam.cz Datum: 2008-05-26 18:17:10

Dobrý den,vyrábím dveře na zakázku,jednotlivé kusy jako repliky stávajících vchodových dveří.Můžete mi poradit jak by mělo to prohlá¹ení o shodě vypadat?


Autor: RadekL Datum: 2008-05-26 18:32:36

Dobrý den, pro kusovou výrobu je možné použít § 9 nařízení vlády 163/2002 Sb. Co přesně má obsahovat prohlá¹ení o shodě je uvedeno v tomto nařízení vlády. Nehledejte v tom nic složitého. Jen napi¹te na papír v¹e, co NV požaduje. Když u toho budete alespoò trochu logicky uvažovat, zvládnete to sám a rychle. Na dálku je ale těžké radit, když neznám konkrétní detaily..


Autor: ErikaM Datum: 2008-05-28 15:12:30

Dobrý den, pokud výrobek podléhá certifikaci, musí výrobce vydávat každý rok nové prohlá¹ení o shodě, nebo pouze pokud výrobek není shodný s výrobkem, který certifikoval?


Autor: ErikaM Datum: 2008-05-28 15:13:37

Dobrý den, pokud výrobek podléhá certifikaci, musí výrobce vydávat každý rok nové prohlá¹ení o shodě, nebo pouze pokud výrobek není shodný s výrobkem, který certifikoval?


Autor: RadekL Datum: 2008-05-28 21:32:28

Ahoj Eriko, obecně musí ten, kdo uvádí výrobek na trh, změnit prohlá¹ení o shodě v případě, když se změní údaje, které se na prohlá¹ení zapisují. Tyto údaje jsou dané v normách a příslu¹ném nařízení vlády. Pokud vím, tak nikde není stanovena povinnost vydávat každoročně nové prohlá¹ení o shodě jen kvůli datu. Prohlá¹ení o shodě má obecně platnost do změny platnosti výrobkových certifikátů (v případě některých stavebních výrobků i Stavebního technického osvědčení) a dal¹ích relevantních informací. Ideální je zeptat se přímo u certifikačního orgánu nebo na příslu¹né České obchodní inspekci, která vystupuje v roli dozorového orgánu. Moje zku¹enost s ČOI je velmi pozitivní a když jsem potřeboval, poradili mi.


Autor: Jitka Datum: 2008-05-29 22:46:48

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda v¹echny výrobky musí mít značku CE? Popř. existuje někde přehled, co ano a co ne? Děkuji


Autor: RadekL Datum: 2008-05-31 19:59:41

Ahoj Jitko, v¹echny výrobky nejsou označené CE. Obecně lze říci, že výrobky označované CE jsou stanoveny harmonizovanými evropskými normami. O seznamu v¹ech výrobků označovaných CE nevím a myslím si, že neexistuje. Normy se v Evropě mění tak rychle, takový seznam by byl brzy neaktuální a na jeho případné tvorbě by musely pracovat týmy z různých odvětví.


Autor: PetrN Datum: 2008-06-03 12:43:10

Dobrý den, jsme obchodní firma a dodali jsme zákazníkovi 2 stroje které mohou fungovat samostatně jako jeden celek. Oba stroje jsou označené CE a on požaduje prohlá¹ení na celek. Může na¹e firma toto prohlá¹ení vystavit na základě prohlá¹ení výrobce z Německa? Děkuji.


Autor: RadekL Datum: 2008-06-03 21:23:50

Ahoj Petře, bez znalostí podrobností o daných strojích je v tomto případě opravdu nesnadné odpovědět. Obecně, u obou strojů byla výrobcem posouzena shoda podle konkrétních norem a byly uvedeny na trh. Teï asi hodně záleží na tom, co si vá¹ zákazník objednal - byly to dva stroje nebo si objednal jeden stroj složený ze dvou částí (investiční celek???)? Pokud si objednal jeden stroj, tak vy jako firma koupíte dva výrobky, ze kterých uděláte jeden. V tomto případě skutečně uvádíte nový výrobek na trh a u tohoto výrobku musí být posouzena shoda a vydáno prohlá¹ení o shodě na jeden nový výrobek, který vyrobíte.


Autor: Břetislav Kovář Datum: 2008-06-09 09:45:12

Vážený pane, obracím se na Vás s dotazem. Kde dohledám, zda výrobek patří do skupiny, na niž je třeba vydávat prohlá¹ení o shodě? jsme dovozce pružin z Polska a prodáváme je 3 roky tuzemnské firmě. Teï chtějí vystavit "Prohlá¹ení o shodě". polský dovozce tvrdí, že na pružiny se tato povinnost nevztahuje, že to platí v celé EU. Kde prosím, mohu ověřit? Ing. Břetislav Kovář, bretislav.kovar@volny.cz


Autor: RadekL Datum: 2008-06-09 13:47:43

Dobrý den, platné právní předpisy, které stanovují skupiny stanovených výrobků (ty, na které se vystavuje prohlá¹ení o shodě), jsou uvedeny na stránkách www.unmz.cz odkaz Právní předpisy. Když si projdete v¹echna nařízení vlády, tak zjistíte, zdali stanovenými výrobky jsou i va¹e pružiny. S prohlá¹ením o shodě na pružiny jsem se je¹tě nesetkal, ale pokud jde o nějaké speciální pružné elementy používané např. ve stavebnictví, tak by se opravdu mohlo jednat o stanovené výrobky ve smyslu Zákona o technických požadavcích na výrobky a Stavebního zákona. Pokud jde o pružinky do propisovacích tužek, tak jsem si jistý, že o stanovený výrobek nejde a prohlá¹ení o shodě vystavovat nemusíte. Tím chci říci, že není pružina jako pružina a pokud prohlá¹ení o shodě po vás zákazník požaduje, asi ví proč.


Autor: Eva Datum: 2008-06-12 09:40:02

Dobrý den, prosím o radu, dovážíme výrobky ze země EU, máme povinnost nebo můžeme vydat ES prohlá¹ení o shodě nebo ho vydává pouze výrobce a nás pověří jednat jako jeho zplnomocněný zástupce, nebo je postup jiný? Děkuji


Autor: Daniel F. Datum: 2008-06-12 10:34:14

Dobrý den, provozuji malý kamenný obchod s výpočetní technikou a mimo jiné prodáváme tak, jak je zvykem téměř v¹ude počítače sestavené z jednotlivých komponent. Je nutné na každé takto složené PC mít prohlá¹ení o shodě, když se jedná téměř vždy o originál (dle konfigurace a požadavků zákazníka) a v¹echny díly této "stavebnice" jsou dodány českými distributory a jsou certifikovány a označeny ? Není přece možné s každým takto složeným PC jezdit do státní zku¹ebny a absolovovat proceduru certifikace nového výrobku ?! Pokud přesto ano, lze PC prodávat jako stavebnici (což v současné době již skutečně je) s tím, že zákazník má právo vyžadovat dodání již bezúplatně sestavené stavebnice ?


Autor: RadekL Datum: 2008-06-12 19:10:28

Ahoj Evo, na tvoji otázku neumím přesně odpovědět. Obecně vydává prohlá¹ení o shodě ten, kdo uvádí poprvé výrobek na trh (úplatně nebo bezúplatně) - viz. zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozděj¹ích předpisů. Jak je to přesně se zplnomocněnými zástupci z hlediska legislativy nevím. Informaci by ti měl poskytnout příslu¹ný certifikační orgán, který ti provádí certifikaci výrobků, případně i ČOI.


Autor: RadekL Datum: 2008-06-12 19:17:50

Ahoj Danieli, neznám moc právní předpisy a normy, které se týkají elektrotechniky a nevím, zdali jde o stanovený výrobek. Podívej se do příslu¹ného nařízení vlády na www.unmz.cz odkaz Právní předpisy a zjistí¹, zdali vystavovat prohlá¹ení o shodě či nikoliv. Případné náležitosti prohlá¹ení o shodě jsou uvedeny v nařízení vlády nebo v normě. Odhaduji spí¹e v nařízení vlády. Například pro oblast stavebních výrobků je možné vystavit prohlá¹ení o shodě na tzv. kusovou výrobu (když vyrábí¹ jedno schodi¹tě do prvního patra a dost) a v těchto případech nemusí¹ certifikovat výrobky u příslu¹né autorizované osoby. Možná tento způsob je i u elektrotechnických výrobků. Nemám tolik kapacit, abych znal kompletní legislativu a normy. Takže v tomto případě nedokážu dát dostačující odpověï.


Autor: Milan Datum: 2008-07-10 21:05:07

Dobrý den. Začali jsme na ná¹ trh z jiného členského státu EU dovážet stavební výrobky spadající dle NV 163/2002 do skupiny 11 - stavební výrobky pro úpravy stěn, konkrétně plastové obklady. Tento výrobek již dováží do ČR jiný dovozce a provedl u něho dobrovolnou certifikaci a zajistil posouzení shody dle §7 NV 163/2002. Zajímalo by nás, zda můžem po dohodě s tímto dovozcem, používat (předkládat) jeho dokumenty (certifikát, prohlá¹ení o shodě) nebo zda jako dovozce máme povinnost tyto dokumentu zajisti sami bez ohledu na to, že tento výrobek od stejného výrobce na trh už někdo dodává. Předem děkuji za odpověï.


Autor: RadekL Datum: 2008-07-14 14:50:53

Dobrý den Milane, firma v jiném členském státě EU uvádí výrobek na jednotný evorpský trh a proto ona vystavuje prohlá¹ení o shodě. Měla by vám jej tedy poskytnout. Pokud jiný dovozce si nechal provést dobrovolnou certifikaci, neví, co s penězi. Ale to je jeho čistě soukromá věc. Pravděpodobně měl ale k takovému rozhodnutí důvod. Pokud tento konkurenční dodavatel nechal posoudit shodu dle zmíněného paragrafu, měl by vystavit i prohlá¹ení o shodě. Já se domnívám, že toto prohlá¹ení o shodě po dohodě s dal¹ím dodavatelem použít můžete, protože prohlá¹ení o shodě jasně (doufám) popisuje daný výrobek - typ, označení, výrobce,... Je pravda, že jde o postup poněkud neobvyklý, nicméně myslím si, že legální. Pokud máte pochybnosti, obra»te se na Českou obchodní inspekci, která ve věci posuzování shody je dohledovým orgánem a měla by i poradit. Moje osobní zku¹enost s ČOI je velmi dobrá.


Autor: Michal Datum: 2008-07-16 12:20:00

Dobrý den, začali jsme s výrobou teplých jídel a pečiva. Pokud toto prodáváme v na¹í prodejně je v¹e v pořádku. Oslovil nás v¹ak vět¹í odběratel, který po nás mimo fungujícího systému krutických bodů HACCP požaduje také prohlá¹ení o shodě produktu. Nevím, zda je potřeba toto prohlá¹ení udělat na každý druh pečiva, či teplého jídla zvlá¹», nebo zda je možné např. výrobky teplé kuchyně shrnout pod jedno. Pokud máme na každý týden nová normovaná jídla - zdá se mi to velice složité. Navíc dle mých zji¹tění výroba pečiva spadá pod SZPI a výroba teplých pokrmů pod hygienu.., tudíž nemám zcela jasno v tom, na koho se vlastně obrátit. Děkuji mnohokrát za odpověï.


Autor: RadekL Datum: 2008-07-16 12:39:06

Ahoj Michale, pokud po vás chce zákazník Prohlá¹ení o shodě, tak s největ¹í pravděpodobností chce něco, co ve skutečnosti na va¹e výrobky poskytnout nemůžete. Pokud byste vystavili prohlá¹ení o shodě na nestanovený výrobek, poru¹il byste Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozděj¹ích předpisů. v tomto případě doporučuji si ujasnit se zákazníkem, jak se přesně má jmenovat papír, který po vás chce. Věřím tomu, že prohlá¹ení o shodě to není. Prohlá¹ení o shodě byste měli mít od dodavatelů příslu¹ných technologií (mrazící zařízení, obslužné pulty,...). Na kontrolu těchto dokladů má právo pouze Česká obchodní inspekce, která je oficiálním dohledovým orgánem. Vá¹ zákazník může chtít prohlá¹ení o shodě na technologie a je na va¹í vůli jim je poskytnout. Máte-li v¹e v pořádku, nebál bych se toho. Důvodem, proč se zákazník pídí po prohlá¹ení o shodě na technologie, může být to, aby si ověřil, zdali jeho dodavatel je schopen poskytovat dlouhodobě požadované výrobky. U technologií bez prohlá¹ení o shodě tuto jistotu moc nemá, protože stroje bez prohlá¹ení o shodě jsou potenciálně nebezpečné, ČOI může zakázat jejich provoz, vy můžete tudíž být neschopen plnit závazky vůči dodavateli což v důsledku vede k nízké kvalitě, resp. k nespokojenosti zákazníka.


Autor: Nora Datum: 2008-07-19 22:23:46

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s předáváním prohlá¹ení o shodě - v zákoně jsem se dočetla, že výrobce nebo dovozce je povinen předložit prohlá¹ení určeným orgánům, ale není mi jasné, zda je povinen ho předávat i odběrateli? Předem moc děkuji za odpověï.


Autor: RadekL Datum: 2008-07-20 00:04:04

Ahoj Noro,když si kupuje¹ rychlovarnou koncici, ani tě nenapadne ptát se např. v TESCO prodavačů na prohlá¹ení o shodě. Ve stavebnictví je obvyklé předávat investorovi (=zákazníkovi) v¹echna prohlá¹ení o shodě na použité výrobky - je to i jeden z požadavků smluvy mezi dodavatelem stavby a investorem stavby. Za normálních okolností zákazníkovi není nic po nějakém prohlá¹ení o shodě. Když má zákazník pochybnosti o uvedení výrobku na trh EU v rozporu se zákonem, měl by kontaktovat ČOI. Samozřejmě se zákazník může ptát svého dodavatele na prohlá¹ení o shodě. Obecně je to pak na dodavateli, zdali poskytne zákazníkovi kopii či nikoliv.


Autor: Alex Datum: 2008-08-21 12:56:36

Dobrý den,měl bych prosbu,chystám se v ČR a SK prodávat "umělý kámen"-jedná se o výrobek z cementu,písku,keramzitu,vody a barvy vyráběný v Polsku,který se používá k dekoračním obkladům stěn,krbů,atd v interiéru i exteriéru.Výrobce má vydané certifikáty ve své zemi od Hygieny o nezávadnosti a cert. na mrazuvzdornost,což mu prý v jeho zemi stačí. Jsou jeho certif. platné i u nás a na Slovensku a potřebuji je¹tě jiné certifikáty.Děkuji


Autor: Prosím o radu, jak je to s výrobky mimo členské státy EU. Jme dovozci výrobku mimo EU. Co pro nás platí D9ky za odpověï Datum: 2008-08-28 08:36:12

Prosím o radu, jak je to s výrobky mimo členské státy EU. Jme dovozci výrobku mimo EU. Co pro nás platí D9ky za odpověï


Autor: K2 Datum: 2008-09-17 15:46:25

Dobrý den, jem úředníkem stavebního úřadu a často se setkávám s oponentním názorem dodavatelů staveb a jimi naočkovaných stavebníků, proč stavební úřad vůbec vyžaduje prohlá¹ení o shodě (zéjména u kol. souhlasů) prý zbytečná "buzerace" a když už je dají dohromady tak nám předloží třeba jen certifikát nebo jen neúplné prohlá¹ení nebo jakési uji¹tění nějakého subdodavatele, že pro jím dodané výrobky bylo výrobcem nebo dovozcem prohlá¹ení vystaveno. Co s tím ? Velmi často nám také tvrdí, že jsme jediný stavební úřad , který vyžaduje předkládání prohlá¹ení o shodě. Podotýkám, že to vyžadujeme zejména u dodavatelsky prováděných staveb. Děkuji za vá¹ čas a odpověï.


Autor: RadekL Datum: 2008-09-18 11:06:27

Pro K2: napi¹te mi, prosim, na sebe email na info@ikvalita.cz. Děkuji.


Autor: Tereza Datum: 2008-09-22 20:17:24

Dobrý den, ráda bych nakupovala pro svůj obchod kojenecké potřeby od dodavatelů z EU. Můžete mi, prosím, poradit co v¹e od nich mám požadovat? Musím s výrobkem i já v ČR něco podnikat než ho budu moci dále prodávat? A je¹tě by mě zajímalo jak by se li¹il nákup zboží od dodavatele mimo zemí EU. Moc děkuji za Vá¹ čas a odpověï!


Autor: RadekL Datum: 2008-09-28 04:46:59

Ahoj Terezo, pokud je kojenecké zboží označené CE, neměla by ses ničeho obávat a nemusí¹ získávat různá prohlá¹ení o shodě ani certifikáty a atesty. CE znamená, že u výrobku byla posouzena shoda a že bylo vydáno příslu¹né prohlá¹ení o shodě. Pokud má¹ pochybnosti o nějakém konkrétním výrobku, informuj Českou obchodní inspekci - www.coi.cz. Chce¹-li nakupovat zboží ze zemí, které nejsou v EU, tak může¹. I výrobci mimo EU mohou v EU uvádět stanovené výrobky na trh - po posouzení shody. Takové firmy by měly mít svého EC Representative, tj. firmu v EU, která zaji¹»uje papíry a testování výrobků u příslu¹ných autorizovaných a notifikovaných osob.


Autor: Zdeněk Datum: 2008-12-04 11:19:18

Dobrý den, je nutno v Prohlá¹ení o shodě, pro výrobek určený do stavebnictví dle NV 190/2002 Sb. a označovaný CE, konkrétně ocelovou trubku nebo tenkostěnný ocelový profil, uvádět klasifikace z hlediska reakce na oheò a požární odolnosti? Nebo je to záležitost projektanta? Děkuji za odpověï.


Autor: RadekL Datum: 2008-12-11 19:32:21

Já si myslím, že je to věc projektanta. Ten, kdo uvádí tenkonstěnné profily na trh dle NV 190/2002 Sb. nemůže vědět, jaké bude použití v té které stavbě. Požadavky na požární odolnost a podobně musí být stanoveny projektovou dokumentací. Je¹tě je důležité důkladně si přečíst příslu¹nou normu, protože na ¹títcích je někdy tento údaj povinný a bývá stanoveno, kdy se uvádí.


Autor: Marek Datum: 2008-12-16 18:02:25

Dobrý den, jsme společnost, která plánuje uvádět na český trh snímače dokladů od německého výrobce. Snímače mají označení CE. Postačí certifikát od výrobce, na základě kterého jsou snímače touto značkou označeny a je nutné vydávat ES prohlá¹ení o shodě? Děkuji


Autor: RadekL Datum: 2008-12-16 20:41:03

Povinnost vydat prohlá¹ení o shodě má ten, kdo poprvé uvedl v EU výrobek na trh, což je firma předpokládám německá. Povinnost této firmy je i označit výrobek CE. K označení CE byste měl mít stejnou důvěru jako k rychlovarné konvici, která je vyrobena ve ©panělsku a je rovněž označena CE. U rychlovarné konvice nepátráte po prohlá¹ení o shodě stejně jako lékař u zdravotnických prostředků nepátrá po prohlá¹ení o shodě u výrobce přes pět distributorů. ES prohlá¹ení o shodě tedy nemusíte vystavovat. Pokud jej po vás někdo bude chtít, tak se můžete poradit i na ČOI. V zásadě ale německá firma chce prodata neměl by být pro ni problém poskytnout vám jejich prohlá¹ení o shodě - pokud se nemají za co stydět. :-)


Autor: trudi s.r.o. Daniel Datum: 2009-01-05 15:13:45

dobrý den jsme truhlářská firma a vyrádíme mimo nábytku a kuchyní také mobilní prodejní stánky do ulic v supermarketech a nevíme jak postupovat při vytvoření prohlá¹ení o shodě a zda je vubec třeba na takovéto výrobky prohlá¹ení o shodě vydávat. Kontakt Daniel Jindra 603449436 e-mail:trudi@volny.cz


Autor: RadekL Datum: 2009-01-06 16:12:59

Vážený pane Jindro, díky za dotaz a rovnou odpovím. Podle mého názoru nemusíte na prodejní stánky v supermarketech vydávat prohlá¹ení o shodě, ale nejsem si jistý tím, o jaké výrobky přesně jde. Pokud např. jde o něco, co by mohlo být nazváno např. Regál kovový nepřemístitelný kotvený i nekotvený do vý¹ky 6 metrů. V tomto případě byste vystavoval prohlá¹ení o shodě podle nařízení vlády č. 173/2002 Sb. To» co se týká prohlá¹ení o shodě. Pokud byste navíc prováděl i elektroinstalace, tak nezapomeòte na revize. Ale to asi víte.


Autor: Alena Datum: 2009-02-02 14:23:43

Dobrý den,zajímalo by mě, zda musí doložit prohlá¹ení o shodě i český výrobce koupelnového nábytku.Děkuji


Autor: RadekL Datum: 2009-02-18 08:40:28

Pokud vím, tak prohlá¹ení o shodě na koupelnový nábytek není třeba - nejsem si vědom toho, že bych tuto kategorii výrobků někde viděl na seznamu stanovených výrobků.


Autor: Alena Datum: 2009-02-20 08:15:02

Děkuji Vám za odpověï. Chtěla jsem Vás je¹tě požádat o zaslání Va¹í odpovědi na mou otázku týkající se prohlá¹ení o shodě koupelnového nábytku na mou adresu prodejna@aquainterier.cz. Předem děkuji


Autor: Franti¹ek Datum: 2009-02-20 10:37:47

Předběžně plánujeme na Slovensku realizaci dodávky a montáže strojní technologie, pochůzné ocelové konstrukce, elektorinstalace a aspirace - v¹e jednen funkční celek. Jednotlivé stroje (cca 7) jsou od jednotlivých českých výrobců opatřeny ES prohlá¹eními. V případě, že na v¹echny stroje je od výrobců vydáno ES prohlá¹ení, je povinností po namontování jednotlivých strojů na novou ocelovou pochůznou konstrukci a jejich funkčním propojení vydávat ES prohlá¹ení na celek? Jedná se mi např. o nutnost měření emise hluku, elektromagnetickou kompatibilitu a pod. Existuje pro běžné smrtelníky "kuchřka", která by napomohla při vyhledávání příslu¹ných nařízení a norem?


Autor: Monika Datum: 2009-03-03 09:13:34

Dobrý den,jsme firma zabývající se pouze nákupem-prodejem stře¹ních krytin a s nimi souvisejících doplòků.Nic nevyrábíme ani nekompletujeme.Ráda bych věděla,zda je nutné vyžadovat od na¹ich dodavatelů prohlá¹ení o shodě na dané produkty,příp.musíme-li nějaký dokument vystavit my pro na¹e zákazníky.Jaké dokumenty bychom měli vyžadovat po na¹ich dodavatelích ze Slovenska a Polska?Děkuji Vám za Vá¹ čas, pěkný den...


Autor: RadekL Datum: 2009-03-05 08:08:19

Franti¹ku, takhle od stolu si na tvůj dotaz netroufnu odpovědět. Neznám obsah v¹ech norem a proto nevím, jestli je třeba i v tomto případě vystavovat ES prohlá¹ení o shodě. Nejsi-li si jistý, zkus se obrátit na ČOI, kde by ti měli dát fundovanou odpověï, protože ČOI je orgánem kontrolním a požadavky dobře zná. Moje zku¹enosti s ČOI jsou pozivitní. :-)


Autor: RadekL Datum: 2009-03-05 08:16:29

Moniko, prohlá¹ení o shodě vystavuje ten, kdo výrobek uvádí POPRVÉ úplatně či bezúplatně na trh. Takže v tomto případě nic nevystavuje¹. Problém je v tom, že stavební zákon chce po stavebních firmách, aby si prověřili, že používají pouze odpovídající stavební výrobky. Ty se poznají podle toho, že jsou uvedeny v NV 163/2002 Sb., tj. musí mít prohlá¹ení o shodě. Případně ES prohlá¹ení o shodě pro výrobky posuzované podle harmonizovaných norem. Odpověï je tedy taková, že vyžadovat nemusíte nic, ale je užitečné prohlá¹ení o shodě chtít, protože stavební firmy (tedy minimálně ty vět¹í) je chtějí - některé stavební úřady je pro kolaudace chtějí vidět, některým stačí papír, na kterém je napsáno, že na použité stavební výrobky bylo vydáno prohlá¹ení o shodě. Snad ti tahle odpověï stačí.


Autor: Vendelín ©tros Datum: 2009-03-21 05:01:35

Dobrý den, rád bych dovážel výrobky z Asie. Již zakoupené vzorky nesou značku CE, je k prodeji v ČR nutná i "papírová" verze prohlá¹ení o shodě, nebo značka CE na produktech postačuje? Děkuji.


Autor: RadekL Datum: 2009-03-25 08:37:44

To, že výrobky z Číny nesou značku CE je¹tě neznamená, že se na trhu EU mouhou pohybovat jen tak. To že výrobek z Číny má označení CE ssebou nese určitá rizika. Nechte si od va¹eho potenciálního dodavatele předložit ES Prohlá¹ení o shodě - pokud nepředloží nebo jeho obsah bude podezřelý, mějte se na pozoru! Jako takovou perličku jsem se doslechl, že moudří lidé z Číny si nechali zapsat ochrannou známku CE, která je velmi podobná označení shody CE... Když tedy Číòan označí výrobek CE, tak to je¹tě automaticky nemusí znamenat, že skutečně jde o stanovený výrobek...


Autor: Vendelín ©tros Datum: 2009-03-26 08:57:49

Asiati mi poslali jejich "CE Declaration of Conformity", zatím jen mailem. Nevím, jestli mi při studiu zákona něco uniklo, ale chápu dobře, že CE papír vystavuje pro výrobce z Asie (mimo EU) oprávněná osoba (třetí strana) se sídlem v EU? Jestli jo, tak to vážně vypadá na problém, oni si to CE vystavili sami:)


Autor: RadekL Datum: 2009-03-30 09:07:11

Ano, chápete to zcela správně. Podle toho co pí¹ete, se může jednat o neoprávněné užití označení CE a asi by nebylo od věci informovat ČOI. Pokud mají vydáno prohlá¹ení o shodě, tak to do Evropy již někdo dováží. Třeba jde o výrobek, který je zjevně OK, ale u výrobků z Číny je to vždy nejisté...


Autor: Vendelín ©tros Datum: 2009-04-06 07:46:20

Hm, tak to je blbý. No na¹el sem jednoho dovozce do ČR, zkusím vysondovat, jak to ře¹ej oni.


Autor: Milo¹A Datum: 2009-04-22 16:39:56

Dobrý den, v rámci subdodávky pro stavební firmu jsem dodali slaboproudá zařízení, nakoupená v ČR od obchodních firem. Výrobky obsahují značku CE a tudíž by jsme neměli být povinni předávat hlavnímu dodavateli prohlá¹ení o shodě. Na¹el jsem si, že tato platnost byla zru¹ena u výrobků, které jsou v harmonizované sféře od 1.5.2004. Bohužel ale nemohu najít jakým dokumentem (NV či zákonem) byla tato povinnost zru¹ena. Můžete mi prosím poradit? Děkuji


Autor: Eva Datum: 2009-04-23 08:23:35

Dobrý den, jsem zástupce stavebníka. Prosím o odpověï jak je to s prohlá¹ením o shodě na stavby a případně podle jakého předpisu má být vydáno. Někteří odběratelé je vyžadují. Jednotlivá prohlá¹ení ke stavebním výrobkům zabudovaným do stavby máme. Děkuji za odpověï.


Autor: RadekL Datum: 2009-04-24 13:37:27

Ahoj Evo, je pravda, že ve stavebnictví se traduje, že se vydává prohlá¹ení o shodě na stavbu. Jde v¹ak o mýtus. Proč? Stavba jako taková není stanoveným výrobkem a ze stanovených výrobků je tvořena. Stavebník má jen povinnost použít materiály s prohlá¹ením o shodě. v praxi se to dělá tak, že daný dokument se nazve např. Prohlá¹ení dodavatele stavby nebo Prohlá¹ení stavebníka a do něj dáte text, že použité stavební výrobky odpovídají nařízením vlády ve smyslu Zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozděj¹ích předpisů a text, že hotové dílo je z hlediska jeho užívání bezpečné. K tomu razítko a podpis manažera projektu nebo ¹éfa firmy a je to. Tento papír není vyžadován žádným právním předpisem, je to jen zvyklost v oboru. Dokonce i stavební úřady jej někdy chtějí, někdy vůbec ne. Ostatně stavební úřady ne vždy přesně znají obsah stavebního zákona.


Autor: RadekL Datum: 2009-04-24 13:46:35

Ahoj Milo¹i, bohužel ti na tvoji otázku neumím odpovědět.


Autor: Helena Datum: 2009-04-28 08:20:46

Dobrý den,jsme výrobci pásového dopravníku, ale zákazník si dodá součásti do něho sám, my vyrobíme pouze konstrukci pásového dopravníku. Fakturujeme ale přímo pásový dopravník. Jak je to s prohlá¹ením o shodě? Musíme ho vydávat my nebo zákazník, který ho dále prodává. Předem díky.


Autor: RadekL Datum: 2009-04-28 14:04:08

Ahoj Heleno, jde o specifický případ, kdy se na výrobě elektro zařízení podílejí dvě firmy. To je samozřejmě možné. Může se podílet i více firem, ale důležité je se dohodnout, která z firem nakonec prohlá¹ení o shodě vystaví. V případě, že va¹e firma fakturuje přímo pásový dopravník, tak mé doporučení je, aby právě va¹e firma vystavila prohlá¹ení o shodě. Proč? Pokud finanční úřad nebo ČOI koukne na faktury (což můžou a dělají), tak uvidí, že právě va¹e firma uvedla pásový dopravník na trh... A budou pátrat (ČOI), zdali bylo vydáno prohlá¹ení o shodě nejdříve u vás. Ale jak jsem psal, podílí-li se na uvedení stanoveného výrobku na trh 2 firmy, musí se dohodnout. Když se nedohodnou a prohlá¹ení o shodě nevydají, vystavují se zbytečnému riziku.


Autor: Daniel Datum: 2009-05-13 07:17:19

Dobrý den, prosímop názor, jak postupovat, pokud existuje rozpor mezi dodavatelem vystaveným prohlá¹ením o shodě a certifikátem , na nějž se toto prohlá¹ení odvolává ? Konkrétně jde o dodávku herních prvků, prohlá¹ení o shodě učuje věkovou hranici pro užívání 3-8 let , certifikát v¹ak určuje věkovou hranici 4-12 let. Navíc, platnost certfikátu zanikla 14 dnů před dodáním zboží a vystavením prohlá¹ení o shodě. Je tedy jeho shoda posouzena pouze pro hranice stanovenou v certifikátu, resp. po zániku jeho platnosti vůbec ?


Autor: Helena Datum: 2009-05-15 07:35:41

Dobrý den, vyrábíme ocelové konstrukce -ocelové sloupy, průvlaky určené do staveb (zakázková výroba).Tento týden jsme měli kontrolu z ČOI. Vystavovali jsme prohlá¹ení o shodě na kusovou výrobu tedy §9, oni tvrdí, že je to ¹patně a chtěli vidět doklad o posouzení systému řízení výroby. Chci se zeptat,jestli na posouzení systému by stačilo, kdybychom sehnali svářecího technologa jako svařečský dozor, nebo se musíme obrátit na certifikační firmu a udělat si tzv. velký průkaz způsobilosti výrobce ok. Předem moc díky za odpověï.


Autor: Oleg Datum: 2009-06-20 13:03:01

Hezký den, pokud někdo s komerčním účelem dováží oděvy z USA od značek, které své zboží normálně v Evropě neprodávají, vystavuje se nějakému riziku? Vztahuje se na oděvy také prohlá¹ení o shodě?


Autor: Radek Datum: 2009-07-14 13:40:19

Dobrý den, dovážíme plastové obaly z Číny a z Itálie, jak postupovat s prohlá¹ením o shodě na tyto výrobky?


Autor: Radek Datum: 2009-07-14 13:40:24

Dobrý den, dovážíme plastové obaly z Číny a z Itálie, jak postupovat s prohlá¹ením o shodě na tyto výrobky?


Autor: RadekL Datum: 2009-07-14 13:58:20

Ahoj Radku, plastové obaly obecně nejsou stanoveným výrobkem a proto ten, kdo uvádí výrobek na trh, nemá povinnost vystavovat na takové obaly prohlá¹ení o shodě. Nevím, jaké je použití zmíněných obalů, ale pokud jsou určeny např. pro přepravu nebo skladování potravin, je vhodné zabývat se jejich zdravotní nezávadností a vyžádat si atest, případně si nech sám udělat testy - má¹-li podezření např. u výrobků z Číny...


Autor: Radek Datum: 2009-07-14 14:38:50

Ahoj, díky za info. Jedná se o obálky apod., tedy nic pro skladování potravin. Mělo by být asi vydáno prohlá¹ení o uvedení obalu na trh dle 477/2001 Sb. o obalech (ve schodě s normou ČSN EN 13427) a to by tedy mělo stačit? a co z hlediska REACH?


Autor: Libor Datum: 2009-08-07 16:21:56

Musím říct, že jsem se tomto tématu trochu ztratil a chtěl jsem se proto zeptat. Jaký je rozdíl mezi prohlá¹ením o shodě dle zákona č. 22/1997 sbírky a prohlá¹ením o shodě dle ČSN EN ISO 17050? Dle ISO 17050 může podepsat prohlá¹ení o shodě osoba pověřená vedením dodavatele ale v zákoně č. 22/1997 sbírky o tom není ani zmínka. Obecně: kdy můžu vystavit prohlá¹ení o shodě na základě 1 nebo 2 dokumentu, nebo se překrývají. Jestli bude¹ vědět, tak díky předem za nakopnutí (doufám) tím správným směrem:)


Autor: Tomá¹ Datum: 2009-09-17 21:37:59

Dobrý den, zabývám se kovovýrobou a vyrábím městský mobiliář (lavičky, odpadkové ko¹e, stojany na kola). Jak postupovat s prohlá¹ením o shodě - vydávat? Přečetl jsem si příslu¹nou legislativu a nena¹el jsem, že by se jednalo o stanovené výrobky. Dále bych chtěl začít vyrábět zastávkové přístře¹ky - jak to bude u nich? ISO zavedené prozatím nemám - snad za nějaký rok. Děkuji.


Autor: Tomá¹ Datum: 2009-09-17 21:38:19

Dobrý den, zabývám se kovovýrobou a vyrábím městský mobiliář (lavičky, odpadkové ko¹e, stojany na kola). Jak postupovat s prohlá¹ením o shodě - vydávat? Přečetl jsem si příslu¹nou legislativu a nena¹el jsem, že by se jednalo o stanovené výrobky. Dále bych chtěl začít vyrábět zastávkové přístře¹ky - jak to bude u nich? ISO zavedené prozatím nemám - snad za nějaký rok. Děkuji.


Autor: Miloslav Datum: 2010-09-08 11:46:37

Dobrý den,koupil jsem od internetového dodavatele vitríny (nástěnky) do domu, složení je hlíník a acryl sklo, musí být na takový výrobek prohlá¹ení o shodě? děkuji za odpověd


Autor: Hanka Datum: 2010-09-30 16:29:59

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda když se někam dokládá prohlá¹ení o shodě, musí být nutně v českém jazyce (pokud je překládáno z cizího jazyka, musí se dokládat komppletní překlad včetně tlumočnické doložky)?


Autor: Jan M. Datum: 2010-10-04 12:19:20

Dobrý den, plánuji výrobu čalouněného sedacího nábytku, mimo jiné určený i pro děti. Rad bych se zeptal, zda je nutné mít na tyto výrobky prohlá¹ení o shodě popř. jiné certifikáty, nebo jestli stačí mít certifikáty pouze k potahovým a konstrukčním materiálům o zdravotní nezávadnosti. Děkuji za odpověï.


Autor: Jan Datum: 2010-11-08 15:47:07

Dobrý dení jestliže předkládá dodavatel ES prohlá¹ení o shodě / včetně přílohy s údaji CE/ je potřeba je¹tě dokládat prohlá¹ení dle vyhlá¹ky č.409/2005 ? Děkuji za odpověï


Autor: Jarda Datum: 2010-12-17 12:29:59

Dobrý den. Zákazníkovi (investorovi) jsme dodali chladicí zařízení (chladicí jednotka jako celek) i s prohlá¹ením o shodě od výrobce (na celou jednotku). Teï od nás investor požaduje prohlá¹ení o shodě na jednotlivé komponenty ze kterých se jednotka skládá. Je třeba je doložit ?? Předem velmi děkuji za informaci.


Autor: Miroslav Datum: 2011-01-11 08:43:18

Dobrý den, na¹e firma dodala zákazníkovi část stroje (rám) do níž si zákazník sám vestavěl elektroinstalaci a některá dal¹í zařízení. Stroj má sloužit jako výrobní zařízení zákazníka a není určen pro dal¹í prodej. Zákazník od nás požaduje vystavit CE prohlá¹ení o shodě, a to na celý stroj. Máme právo nebo povinnost prohlá¹ení vystavit? Můžeme vystavit prohlá¹ení na celý stroj? Děkuji za odpověï.


Autor: Martina Datum: 2011-03-27 11:26:29

Dobrý den, provozuji internetový obchod s kosmetikou. Prosím o informaci, jaká osvědčení příp. prohlá¹ení o shodě potřebuji pro prodej v ČR. Toto prohlá¹ení si vystavuji sama na základě podkladů od dodavetele. Jaké podklady mam požadovat? Předem děkuji za odpověï.


Autor: RadekL Datum: 2011-03-27 22:03:05

Dobrý den, v případě, že jen provozujete internetový obchod a nejste výrobce, tzn že jako první neuvádíte výrobek na trh, tak obecně nevystavujete tzv. Prohlá¹ení o shodě. Pokud vím, tak kosmetika nepatří mezi stanovené výrobky a proto se podle mého názoru nemusíte zabývat (v oboru kosmetiky jsem nikdy nepůsobil). Myslím si, že jakékoliv dal¹í prohlá¹ení, osvědčení nebo jiný obdobný dokument vystavovat nemusíte, tedy za předpokladu že nejste výrobcem.


Autor: RadekL Datum: 2011-03-27 22:11:41

Miroslave, pokud jste dodavatelem pouze rámu a ne celého zařízení, neměl byste vystavovat prohlá¹ení o shodě. V těchto případech bývá obvyklé, že pokud nějaké zařízení dodává více dodavatelů, bývá smluvně o¹etřeno to, kdo uvádí výrobek na trh. Tedy může nastat situace, kdy skutečně máte povinnost vystavit prohlá¹ení o shodě. Otázka zní: Uvádíte stanovený výrobek na trh? Nebo to dělá jiná firma?


Autor: RadekL Datum: 2011-03-27 22:25:25

Jardo, prohlá¹ení o shodě vydáváte na výrobek chladící zařízení, to je v pořádku. Vy byste si měl ověřit, že vámi použité komponenty, pokud jsou stanovenými výrobky, mají vystaveno prohlá¹ení o shodě. Nicméně povinností va¹ich dodavatelů je vystavit prohlá¹ení o shodě, resp. ES Prohlá¹ení o shodě, ale není jejich povinností tato prohlá¹ení o shodě zveřejòovat. Jediný, kdo má právo provádět kontrolu prohlá¹ení o shodě je u nás ČOI. Takže páky na to dostat z va¹ich dodavatelů něco jsou malé. Ve stavebnictví ale bývá obvyklé si prohlá¹ení o shodě poskytovat. Někteří investoři a jejich dozorové prudí i s prohlá¹eními o shodě na komponenty. Trochu je chápu, protože je lep¹í mít jistotu, že je v¹echno v pořádku než mít problémy při kolaudaci, nedodržet termín předání díla,... to by mohlo stát opravdu hodně peněz.


Autor: Termoska Datum: 2011-07-13 11:21:24

Dobrý den, chtěla bych začít vyrábět betonové silniční panely. Mohl byste mi prosím poradit, co v¹echno k tomu potřebuji? Povolení, osvědčení a čert ví, co je¹tě? Předem děkuji za odpověï a přeji hezký den.


Autor: Dita Datum: 2011-07-13 15:45:32

Dobrý den, dovážíme zboží z EU, máme Prohlá¹ení o shodě od výrobce, musíme zákazníkovi poskytnout překlad PoS vč. originálu nebo stačí pouze překlad? Předem děkuji za odpověï.


Autor: Milan Datum: 2011-07-28 11:46:02

Dobrý den. Vyrábíme certifikované kontejnery řady ISO 1. Podle mne se nejedná o výrobky, podléhající směrnicím nového přístupu a pokud jsem v¹e správně pochopil, není možno je označovat symbolem CE. Přesto ná¹ zahraniční zákazník z Norska po nás požaduje CE prohlá¹ení o shodě. Prosím o informaci, zda můj názor je správný a jak případně argumentovat směrem k zákazníkovi. Děkuji a přeji hezký den.


Autor: Standa Datum: 2011-08-05 13:56:36

Zdravím.Jsme dovozci zařízení na výrobu el. energie z tepla, výrobce je americká firma,výrobek má CE a je certifikovaný v Evropě cert-zku¹ebnou č. 1128 Eurocert S.A.Můžeme si vystavit protokol o shodě na základě tohoto certifikátu?


Autor: RadekL Datum: 2011-08-05 21:58:20

Pro Termosku, pro výrobu jakéhokoli stavebního materiálu je potřeba myslím si hodně věcí a v tomto případě bych doporučil kontaktovat nějakého odborníka - já se ve stavebnictví již asi 2 roky nepohybuji a neumím poskytnout správnou odpověï.


Autor: RadekL Datum: 2011-08-05 22:05:41

Pro Standu, pokud již výrobek má CE, tak již někdo v EU uvedl výrobek na trh a vydal Prohlá¹ení o shodě. Termín protokol o shodě se nepoužívá a podle mého názoru nic vystavovat nemusíte. Pokud potřebujete Prohlá¹ení o shodě, obra»te se na toho, kdo jej poprvé uvádí v EU na trh (předpokládám, že nakupujete v EU, nikli v USA).


Autor: Ludmila Tichá Datum: 2011-08-16 16:09:07

Dobrý den,jsme distributoři papírové hygieny(podle na¹ich požadavků vyráběné v Itálii,Polsku,Turecku,Číně) pod vlastní značkou, tj.toaletních papírů,papírových ubrousků,utěrek,kapesníčků,vlhčených ubrousků, jak pro děti,tak pro dospělé a podobného sortimentu,vlastně prostředků jednorázové spotřeby, které dodáváme do velkoobchodů i maloobchodů, ale převážně řetězcům.Jak máme reagovat na řetězce (MAKRO,Kaufland,TESCO aj.),když každou chvíli některý z nich požaduje na tento sortiment Prohlá¹ení o shodě, někteří i pod hrozbou pokuty.Když jim napí¹eme, že výrobky nejsou ve stanovených výrobcích určených pro posuzování shody,tak zase požadují prohlá¹ení,že se na ty konkrétní výrobky prohlá¹ení o shodě nevztahuje.Proč máme vydávat prohlá¹ení, že se něco na něco nevztahuje,když to vyplývá např. ze zákonů, nařízení vlády apod.? Jaký máte názor, nebo doporučení.Co jim máme odpovědět?Děkuji.


Autor: Roman Datum: 2011-08-30 20:40:10

Přeji hezký den, jsem zástupce firmy,jejímž předmětem podnikání je výroba a montáž ocelových kostrukcí. V rámci realizace stavby svařujeme z plehů, profilů nosníky a sloupy, které pak montujeme, jako součást ocelové konstrukce podle konstrukční dokumntace. Musíme na tyto části konstrukce námi vyráběnými pro realizaci na¹í stavby vydávat prohlá¹ení o shodě? Děkuji za odpověï


Autor: RadekL Datum: 2011-08-31 06:13:02

Pro Romana: Dobrý den, tady to není tak jednoznačné. To záleží na tom, kde ten výrobek - svařenec z plechů a profilů vyrobíte jestli jej uvádíte na trh nebo jej uvádí na trh jiná firma. Pokud výrobu, tj. přesněji svařování, realizujete přímo na staveni¹ti v rámci stavebních prací, tak na svařenec prohlá¹ení o shodě nevydáváte. Pokud jej vyrobíte někde ve va¹í provozovně na dílně, tak již nejde o stavební práce (kde vám stačí prohlá¹ení o shodě na díly), ale jde o stavební výrobek, když již povinnost vystavit prohlá¹ení o shodě vzniká. Podobně na betonovou monolitickou konstrukci postavenou na stavbě se prohlá¹ení o shodě nevystavuje, protože je zjevně výsledkem stavebních prací, kdežto betonové prefabrikáty vyrobené jinde (v provozovně dodavatele) jsou zjevně stavebním výrobkem s povinností vydat prohlá¹ení o shodě. Dále pak záleží na tom, jestli pouze svařujete, tj. dodáváte jen práci a samotný výrobek na trh uvádí ve smyslu zákona č. 22/97 někdo jiný. To pak záleží na smlouvách mezi stavební firmou a dodavateli. Jen je¹tě upozoròuji, že ve stavebnictví již dva roky nepůsobím a legislativa (zejména stavební zákon a zákon č. 22/1997) se mohla změnit.


Autor: RadekL Datum: 2011-08-31 06:18:50

Pro Ludmilu Tichou: Dobrý den, v tomto případě jde zřejmě o neznalost nákupčích v řetězcích. Jediné, co bych doporučil je trpělivost, protože zorientovat se v této oblasti není snadné. Jen pro jistotu si ověřte, že ve va¹em sortimentu skutečně nejsou např. nějaké jednodu¹¹í jednorázové zdravotnické prostředky.


Autor: Marek M Datum: 2011-09-04 20:36:53

Dobry den, potřeboval bych poradit. Prodávám materialy na autolakovaní(laky,spreje,brusivo,plnice, zakladové barvy atd....), Doted jsem zboží kupoval od ceskych dodavatelů. Naskytla se mi se mi dobrá příležitost zboží dovažet z Nemecka. Ale prej je to problém dovazet kvůli prohláseni o shode. Které bych musel mít, pokud bych zboží chtel prodávat v ČR.A vyřídit je to prej problém na dlouhy cas. Ale pokud zboží je vyrobeno v EU a zbozí ma oznacení CE tak stací jen polepit ceským navodem a prodavat ne? Mohli byste mi poradit jak to ma byt. Dekuji Marek


Autor: Ondřej Datum: 2011-09-08 16:21:09

Dobrý den, chtěli bychom vyrábět a prodávat kotlík na gulá¹ - je to něco jako velký gril (rozdělává se v něm oheò). Musí být k tomuto výrobku prohlá¹ení o shodě eventuálně jiné "certifikáty" (máme certifikát na kvalitu použitého materiálu - potravinářská nerez)? Jde nám hlavně o ČR ale rádi bychom výrobek dodávali i na SR a Německo. Předem děkuji za odpověï Ondřej


Autor: Jan Surý Datum: 2011-09-12 14:43:53

Dobrý den Radku, chtěl bych se zeptat na pár otázek ohledně prohlá¹ení o shodě: 1) musí balení prodávané koncovému zákazníkovi nebo firmě toto prohlá¹ení obsahovat a« ho koupím v tuzemsku nebo dovezu? 2) když dodvážím zboží z EU, které je již označené značkou CE, ale v balní není toto prohlá¹ení obsaženo - je nutné ho tam zpětně dodávat? 3) Když dovezu zboží z Číny a výrobce mi poskytne ve¹keré certifikáty CE, RoHS, ISO, tak to znamená, že výrobek je již registrován a já jako dovozce mohu použít jejich prohlá¹ení? 4) můsí toto prohlá¹ení být v českém jazyce nebo stačí originál výrobce v AJ? 5) existuje nějaká veřejná databáze registrací CE v¹ech výrobků, kde si mohu ověřit, že dovážený výrobek je opravdu certifikován? Velmi děkuji za odpověï


Autor: Eva Holá Datum: 2011-09-13 13:09:59

Dobrý den, klient si u nás vybral italskou mozaiku z přírodního mramoru s omýlaným postar¹eným povrchem,...nyní požaduje prohlá¹ení o shodě. Výrobce mám sdělil, že nám prohlá¹ení o shodě nemůže zaslat, protože jejich výrobky nejsou certifikované. Můžete nám poradit? Děkuji velmi za odpověï. Eva


Autor: Lucie Pej¹ová Datum: 2011-10-18 14:58:16

Dobrý den, Jsme výrobci PVC protiskluzových rohoží. Máme ¹irokou ¹kálu působnosti od bazénů, po průmysl. Vyrábíme kompletní rohož. Ná¹ nový klient nás žádá o prohlá¹ení o shodě. Bohužel jsem nena¹la, kam by ná¹ výrobek mohla zařadit. Můžete mi prosím poradit. Děkuji za odpověï Pej¹ová


Autor: Daniel Senkerik Datum: 2011-10-20 14:01:06

Dobrý den, dovolte mi poděkovat Vám za Vá¹ článek. Už několik hodin se snažím zjistit, zda výrobek který hodlám dovézt z Mexica - houpací sítě, za účelem dal¹ího prodeje je stanovený tedy musím zajistit prohlá¹ení o shodě či nikoliv. Dle č.173/1997 sb. by mohli mít blízko k prostředkům lidové zábavy navíc vý¹ka ze které hrozí pád musí být nad 40cm, což u mého výrobku není. Dle mého názoru ikdyž se jedná o prostředek volné zábavy a prohlá¹ní nepotřebuji. Můžete mi prosím poradit jak se o tomto dále ujistit? Děkuji


Autor: TOM Datum: 2011-10-20 21:12:03

Dobrý den , dovážíme mimo EU vybavení a sportovní potřeby , včetně chráničů . Musíme si nechat vystavit certifikát CE ? Popř kde je možnost si je nechat vystavit ? a co je k tomu potřeba ? Děkuji


Autor: RadekL Datum: 2011-10-29 22:12:06

Koukám, že dotazů na téma prohlá¹ení o shodě je tu opět požehnaně. rád bych odpověděl na v¹echny, ale zejména z časových důvodů to nejde... Zkusím odpovědět tedy alespoò na některé.


Autor: RadekL Datum: 2011-10-29 22:18:50

Pro Lucii Pej¹ovou: Nevím o jaký přesně výrobek jde, ale odhaduji, že nejde o stanovený stavební výrobek. Pokud není trvalou součástí stavby, tak by nemělo být potřeba tento výrobek posuzovat jako tzv. stanovený a proto si myslím, že Vá¹ nový zákazník možná neví, co přesně chce.


Autor: RadekL Datum: 2011-10-29 22:30:37

Pro Marka M: Myslím si, že spreje obecně nejsou stanoveným výrobkem a proto u nich nehraje roli prohlá¹ení o shodě. Když jsem se doma podíval na několik sprejů (vět¹inou barvy a lak), tak na žádném nebyla značka CE, kterou bych u stanoveného výrobku tohoto typu očekával. V tomto případě je důležité, že jde o tlakovou nádobu a je nutné projít si příslu¹né nařízení vlády pro tlakové výrobky. Jinak odhaduji nejdůležitěj¹ím faktorem v tomto případě bude zacházení s výrobkem jako s nebezpečnou chemickou látkou (NCHLP) - návod v če¹tině, bezpečnostní list, ochranné pracovní prostředky, rizikové symboly,... V tomto nejsem odborník a neumím více poradit.


Autor: Veronika Datum: 2011-11-21 18:13:05

Mám stejný dotaz jako Autor: Jan Surý Datum: 2011-09-12 14:43:53. Bylo by možné odpovědět ne vý¹e uvedený dotaz? Certifikace od výrobce z Číny by podle mě mělo být v pořádku. Takový Globus, Baumax se přece nenechávají certifikovat v¹e v ČR. Moc děkuji.


Autor: Ivo© Datum: 2011-12-07 21:53:32

Dobrý den, zkusím se zapojit do diskuze a odpovědět Janovi a Veronice: Rozhodující pro posouzení shody je, zda je "Globus" výrobcem resp. dovozcem podle zákona č.22/1997Sb. Pokud ano, pak povinnost provést posouzení shody je na něm - bez ohledu na dokumenty dodané z Číny. Jedině snad, pokud by byly uznatelné tady, mohou být použity jako dokumenty pro prokázání shody s technickými požadavky. Pokud dovozcem je exportér z Číny, je to na něm. Pro "hrubé" posouzení, do je dovozcem: Kdo výrobek proclívá? A zda je nebo není prohlá¹ení přiloženo: Je potřeba se podívat do předmětného nařízení vlády k příslu¹nému (stanovenému) výrobku, zda prohlá¹ení přiloženo být musí nebo je to na vyžádání zákazníka. U některých výrobku je totiž dostačující pouze označení "CE".


Autor: Bruno Datum: 2011-12-13 21:44:33

Dobrý den, mám od čínského výrobce Certifikát i Test Report. Jsem dovozce. Mohu na základě těchto dokumentů vystavit prohlá¹ení o shodě a prodávat výrobek legálně v EU? Firmy zabývající se v ČR certifikací tvrdí, že nikoli, ale podezřívám je, že mi neradí objektivně, nebo» je to pro ně byznys.


Autor: Veronika Datum: 2012-01-03 21:20:09

Právě...proč by se jinak v Číně testováním, vydáváním a zpracováváním CE zabývali. Moje dovezené produkty se prodávají v Anglii, Belgii a tyto firmy využívají dokumenty (CE) zpracované v Číně. Proč je v ČR vždy se v¹ím problém? Ceny za nové certifikace jsou neskutečné, zvlá¹tě pokud máte cca 200 výrobků.


Autor: Nikola Datum: 2012-01-11 11:02:07

Dobrý den, jestliže odebírám materiál z firmy X, a prodávám mému zákazníkovi, u kterého nechci aby viděl, ze které firmy materiál odebírám, můžeme si jako firma na tento cizí výrobek udělat Uji¹tění o shodě s logem na¹í firmy, nebo to Uji¹tění nám musí vydat nějaký úřad? Děkuji


Autor: Bara Datum: 2012-01-11 20:58:48

Dobrý den, pomohl byste mi se zorientovat v pravidlech obchodování a certifikace pro SNS trhy (bývalé SSSR)? Děkuji


Autor: Pavel Datum: 2012-01-13 05:48:22

Dobrý den. Koupil jsem el.garážové vrata i s montáží. Musí mi prodejce doložit prohlá¹ení o shodě? On je dováží a montuje, ale nevyrábí. Děkuji.


Autor: Pavel Datum: 2012-01-13 05:51:15

Dobrý den. Koupil jsem el.garážové vrata i s montáží. Musí mi prodejce doložit prohlá¹ení o shodě? On je dováží a montuje, ale nevyrábí. Děkuji.


Autor: Lucie Datum: 2012-01-19 13:02:54

Dobrý den, ráda bych vás požádala o radu. Zabývám se drátovanáním a v poslední době jsem začala vyrábět drátovaná stínítka. Koupím tedy v normálním obchodě ¹òůru a lampu - vyrobím na ně stínítka a celé pak dále prodávám. Je potřeba nějaké prohlá¹ení o shodě či dokládat nějakou dokumentaci? Mockrát děkuji.


Autor: Lucie Datum: 2012-01-19 13:03:19

Dobrý den, ráda bych vás požádala o radu. Zabývám se drátovanáním a v poslední době jsem začala vyrábět drátovaná stínítka. Koupím tedy v normálním obchodě ¹òůru a lampu - vyrobím na ně stínítka a celé pak dále prodávám. Je potřeba nějaké prohlá¹ení o shodě či dokládat nějakou dokumentaci? Mockrát děkuji.


Autor: Radek Datum: 2012-01-24 08:14:04

Dobrý den,pročítám diskuzi a pořád si nejsem jistý jak mám postupovat. Chceme dovážet instalatérské a topářské díly z Číny. Čínský výrobce má prhlá¹ení o shodě CE, systém řízení výroby ISO 9001 má zaveden od roku 2000. Zboží které chceme dovážet se již do ČR vozí, ale od jiných Čínských výrobců. Co je na¹í povinností aby jsme měli v¹e legislativně vpořádku. Předem děkuji za odpověï.


Autor: Martin Datum: 2012-01-25 08:30:37

Dobrý den, dovážíme zboží (elektroniku) z Asie, zboží má již od výrobce certifikát CE, chci se zeptat zda tedy potřebuji zvlá¹» certifikát pro prodej v EU nebo nejaké jiné potvrzení, případně v jakém rozmezí se pohybuje cena za jeho vyřízení. Mnohokrát děkuji za odpověï


Autor: Lukas Datum: 2012-01-30 11:47:48

Dobrý den. V diskusi zde zaznělo, že k zařízení je třeba revize. Jde-li o zařízení vykonávající nějaký pohyb (např. jednoúčelové děrovací zařízení), tak bych rád zjistil, zda-li dodavatel pro prohlá¹ení o shodě musí provést (dodat) i elektrorevizi zařízení. V tomto ohledu odavatel dodal pouze "Záznam o zkou¹kách a výstupní kontrole". Stačí to k tomu, abychom mohli zařízení začít provozovat? (Elektro revizi elektroinstalace si uděláme sami.)


Autor: Azeret Datum: 2012-02-03 14:39:48

Dodáváme na trh přípravek ve spreji. Kdo nám prosím zajistí prohlá¹ení o shodě? Na koho se obrátit? Děkuji za odpověï.


Autor: RadekL Datum: 2012-02-03 21:23:24

Ahoj Nikolo, co se týká Uji¹tění o shodě, tak je to dávná historie. Nyní již takový papír prakticky hodnotu nemá, ale neznalému zákazníkovi postačit může. Prohlá¹ení o shodě má povinnost vystavit ten, kdo poprvé uvádí výrobek na trh v EU, tj. ten první v dodavatelském řetězci. Obecně tvému zákazníkovi není nic do toho kdo vydal prohlá¹ení o shodě a o tom, kdo je tvůj dodavatel nebo výrobce. Ale v případě stavebnictví tomu tak není. Podobně tomu může být i v jiných odvětvích, kde může být daná nějaká právní úprava, která stanovuje povinnost ověřit si u komponentů vydání prohlá¹ení o shodě. Pokud například do stavby zabuduje¹ stavební výrobek Potrubí bez prohlá¹ení s shodě a stavbu dokončí¹, tak jak z hotové stavby bude¹ dolovat z pod dvanácti pater nějakou trubku? Pokud podobně zabuduje¹ nějaký elektrokomponent do technologického zařízení, tak taky si musí¹ ověřovat, jestli tam dává¹ ten správný komponent a ne nějakou náhražku.


Autor: Tereza Datum: 2012-02-09 14:16:46

Dobrý den, jsme firma, která dováží i z Číny a jsme 1. kdo uvedene daný výrobek na trh v EU. Ná¹ sortiment je od: silikonových forem na pečení, po nerezové cedníky, skleničky, keramiku, plastové věci na vaření, porcelán, el. spotřebiče...absolutně se nedokážeme zorientovat v tom, na co prohlá¹ení různých produktů, z různých materiálů...Každopádně máme od Krajské hygienické stanice vytvořený certifikát o nezávadnosti výrobku na v¹echny výrobky, které jsou z Číny a přijdou do styku s potravinami. Musíme proto vydávat je¹tě prohlá¹ení o shodě? Pokud ano, mohl byste poradit, kde seženeme nějaký srozumitelný seznam na jaké výrobky jej musíme vystavit a podle jakých nařízení,zákonů, norem apod.? Předem mnohokrát děkuji.


Autor: Milan Datum: 2012-02-17 19:45:10

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, zda je nutné prohlá¹ení o shodě u výrobků jako je létající drak (čína)? Popř. jsou nutné nějaké zkou¹ky na tento produkt? Děkuji.


Autor: Petr Datum: 2012-02-18 16:03:53

Dobrý den, chci se zeptat zda musím zajistit prohlá¹ení o shodě. Provádím zakázkovou výrobu nabýtku, chodi» a ruzně doplòky ze dřeva, třeba madla na zábradlí a podobně.Musím míét prohlá¹ení podle §5a Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. , popřípadě jak mám postupovat. děkuji


Autor: GItom Datum: 2012-02-28 23:18:48

Dobrý den. Chci se zeptat co v¹e budu potřebovat k výrobě autokosmetiky. Respektive autovosku. Vyrobeno z přírodních ingrediencí. Je třeba nějaký atest atd. ? Děkuji


Autor: patrik Datum: 2012-03-08 10:34:08

Dobrý den. Pokud na výrobek (velký stroj) vyrobený v ČR a určený pro EU vystavuje firma CE prohlá¹ení. Kdo je za firmu a) oprávněn, za b) povinnen toto prohlá¹ení podepsat? V NV176/2008 jmse na¹el jenom co je podklad pro jeho vystavení. Děkuji


Autor: Dalibor Datum: 2012-03-09 09:12:59

Dobrý den, měl bych na Vás, s dovolením taky jeden dotázek. Zkonstruoval jsem zdvihací zařízení pro stře¹ní box(nebo např. pro lyže atd.), pomocí kterého ručně (provaz a kladka) vyzvedne box ze střechy auta ke stropu (úsporný a efektivní způsob uložení věcí. Pro kamarády jsem udělal už několik těchto výrobků. Je o ně čím dál vět¹í zájem přesahující mé kamarády a tak bych rád v¹e "harmonizoval", a» se nedostanu do nějakého průseru. Můžete mi prosím poradit, jaké dokumenty bych měl k "rumpálu" zajistit, aby bylo v¹e v pořádku ? Moc děkuji.


Autor: Vítek Datum: 2012-03-09 18:03:13

Dobrý den, jsem technolog ve výrobní firmě a vyrobil jsem el. přípravek, který používáme při výrobě na¹ich jednotek. Přípravek má revizi a ve¹kerou dokumentaci. Potřebuji pro tento přípravek prohlá¹ení o shodě i když jej máme pouze pro vlastní potřebu = neuvádíme výrobek na trh?


Autor: Katka Datum: 2012-03-27 14:47:35

Dobrý den, měla bych dotaz:Jedná se mi o to, že jsme firma zabývající se výrobou a materiál nakupujeme ze zahraničí. Na tento materiál máme od na¹ich dodavatelů potrav.atesty, které po nás chtějí různé úřady např. hygiena. Ale tyto atesty jsou v angličtině. Proto se ptám jestli existuje nějaká vyhlá¹ka, zákon, směrnice, že nejsme povinni tyto atesty a různé dokumenty předkládat v če¹tině. Předem děkuji. Katka


Autor: Jirka Datum: 2012-03-30 12:44:02

Mám stejný dotaz jako Vítek. Je potřeba na elektrotechnický výrobek - tester (buï vlastními silami vyrobený nebo dovezený) používaný pouze pro vlastní potřebu ve firmě mít vystavené nějaké prohlá¹ení o shodě,nebo stačí že projde elektrotechnickou revizí. Děkuji


Autor: Jirka Datum: 2012-03-30 13:08:17

Odpověï je zde :www.ctu.cz/1/download/uvadeni-vyrobku-na-trh.pdf Od 30.4 200 se i používání pro vlastní potřebu ve firmě bere jako uvedení na trh.


Autor: Karin Datum: 2012-04-15 08:12:36

Prosím co MUSÍM mít při prodeji značkové norské, rakouské a italské obuvi? Musím mít Prohlá¹ení o shodě případně dal¹í atesty a certifikáty a když je mít nebudu budu pokutována? Nebo to nutností není a musí je na vyžádání předložit pouze můj dodavatel? Děkuji.


Autor: Karin Datum: 2012-04-15 08:12:55

Prosím co MUSÍM mít při prodeji značkové norské, rakouské a italské obuvi? Musím mít Prohlá¹ení o shodě případně dal¹í atesty a certifikáty a když je mít nebudu budu pokutována? Nebo to nutností není a musí je na vyžádání předložit pouze můj dodavatel? Děkuji.


Autor: Karin Datum: 2012-04-15 19:54:32

A je¹tě jeden dotaz: Regály, resp. děrované nosníky se zaklesávajícími se rameny, na nich police (na krabice) zakoupené v Hornbachu bez nějakého Prohlá¹ení o shodě a certifikátu - mohu použít v prodejně (firmě)? Nebo musím mít certifikované s Prohlá¹ením o sh. ?? Děkuji.


Autor: MarieK Datum: 2012-04-23 16:47:04

Dobrý den, jsme výrobci strojních zařízení a na každé z ních vystavujeme prohlá¹ení o shodě. Co ale v případě, kdy více těchto strojních zařízení propojíme do jakéhosi celku, systému - jedná se o realizaci vzduchotechniky v celé dílně....i na tento celek je nutno vystavit prohlá¹ení o shodě?...nebo postačují pouze dílčí prohlá¹ení na jednotlivé stroje? Předem díky za odpověï.


Autor: Milan Datum: 2012-04-26 21:23:37

Dobrý den, začnu rovnou u mého dotazu. Jako majitel truhlářské firmy nyní del¹í dobu v krizi, jsem dlouho přemý¹lel o nějakém výrobku, který bych jako truhlář mohl vyrábět. Po dlouhém bádání jsem dostal nápad vyrábět speciální nůž na su¹ené maso jerky, jedná se v podstatě o kráječ, vyrobený z ořechového dřeva. Jako nůž slouží kalený ocelový nůž a celý výrobek je napu¹těn zdravotně nezávadným olejem, který je běžně v prodeji. Jsem si jistý, že tento typ výrobku zatím na na¹em trhu chybí.Chci se proto zeptat, jestli i tento výrobek, který chci co nejdříve uvést na trh je nutno podrobit nějaké zkou¹ce CE. Bez toho nemohu tento produkt nabízet? A kolik to stojí. Prosím o radu. Drbal Milan


Autor: zdena lekarny Datum: 2012-05-22 09:48:53

Při koupi pracovhího oděvu a obuvi (práce v lékárna) musím žádát o prohlá¹ení o schodě děkuji za odpověd


Autor: Táòa Datum: 2012-07-17 13:52:37

Dobrý den,objednali jsme z německa vysokonapě»ové relé (pravděpodobně výroba v číně), objednávka je již vykryta, chtěla jsem se zeptat, zda musí německý dodavatel dodat certifikát CE a pokud ho nemá bylo by díky tomuto možné odstoupit od smlouvy? Pak by nám zboží samozřejmě bylo k ničemu. Děkuji za odpověï


Autor: RadekL Datum: 2012-07-22 00:04:20

Ahoj Táòo, co se týká odstoupení od smlouvy, je to věc smlouvy a možná spí¹e právníka. Pokud je ve smlouvě stanoveno, že dodavatel musí dodat Certifikát CE, případně Prohlá¹ení o shodě, nějaké technické specifikace a podobně, a dodavatel nedodá (ani po urgenci), tak si myslím, že by to skutečně mohl být reálný důvod pro odstoupení od smlouvy. Pokud má výroběk na sobě značku CE, byl bych klidný. To znamená, že ten, kdo výrobek poprvé úplatně nebo i bezúplatně uvedl na trh EU, vydal Prohlá¹ení o shodě.


Autor: Adéla Datum: 2012-08-17 08:08:30

Dobrý den, mohl byste, prosím, doporučit nějaké ¹kolení na téma prohlá¹ení o shodě, existuje-li vůbec nějaké. Ná¹ obor je strojírenství a také elektro (kabely, napájecí systémy..) Velmi děkuji předem. AR


Autor: Nikol Datum: 2012-08-21 11:43:37

Dobrý den, měla bych na vás takovou zapeklitou otázku. Jsme výrobcem porodních postelí.Potřebovala bych vědět, jaká dokumentace včetně jakých certifikátu, je potřeba k převozu a používání porodních postelí v USA. Jedná se pouze o převoz a prodej 1 ks. Předem děkuji:-)


Autor: tereza Datum: 2012-08-23 14:29:50

Dobrý den, obchodujeme v rámci eu s betonářskou ocelí. Tzn.: dovážime z eu do čr betonářskou ocel a tuto potom do eu prodáváme. finanční úřad po nás vyžaduje "přejímací certifikáty o kvalitě ocelových produktů". Máme jako firma povinnost tyto certifikáty vést? Odběratelé to po nás nechtějí. Dodavatelé to nedodávají chce to pouze finanční úřad. S díky za odpověï. Tereza


Autor: tereza Datum: 2012-08-23 14:32:34

Dobrý den, obchodujeme v rámci eu s betonářskou ocelí. Tzn.: dovážime z eu do čr betonářskou ocel a tuto potom do eu prodáváme. finanční úřad po nás vyžaduje "přejímací certifikáty o kvalitě ocelových produktů". Máme jako firma povinnost tyto certifikáty vést? Odběratelé to po nás nechtějí. Dodavatelé to nedodávají chce to pouze finanční úřad. S díky za odpověï. Tereza


Autor: Petra Datum: 2012-08-29 09:04:14

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je u elektronických výrobků nějaká tolerance kdy nemusí být prohlá¹ení o shodě vystaveno např. do 40V. děkuji za odpověï


Autor: Petra M. Datum: 2012-11-16 12:38:23

Dobrý den, chtěla bych si otevřít kosm.salon a používat výrobky na o¹etření pleti (ultraz.¹pachtle, galv.žehlička). Musím mít na tyto výrobky k dispozici pro případné kontroly prohlá¹ení o shodě? Dodavatel mi zaslání prohlá¹ení zamítl s tím, že není potřeba. Děkuji předem za odpověï. Petra


Autor: Franti¹ek Vomáčka Datum: 2012-12-03 23:18:41

PROSÍM VÁS, kdyz se doma na zachode vy****, musim i na to h**** vystavit Prohlaseni o shode a oznacit ho CE ? , nebo se to jeste smi jen splachnout a statu tuto skutecnost zatajit. Dekuji za odpoved a preji hezky den.


Autor: RadekL Datum: 2012-12-04 14:53:15

Dovolil jsem si malou cenzuru příspěvku Franti¹ka Vomáčky. Odpověï pro něj je, spláchnou, státu zatajit a nemít o tom žádný záznam prokazující tuto skutečnost. :-)


Autor: Augustin Datum: 2012-12-15 17:38:06

Dobrý den. Týká se prosím prohlá¹ení o shodě i např elektroinstalace při rekonstrukci bytu ? Je ze zákona povinen ten, kdo práce provedl předat s provedenou novou elektroinstalací v bytě ono prohlá¹ení o shodě nebo jiný doklad, který by potvrzoval, že zařízení je bezpečné i když dopředu nic nebylo sjednáno ? Děkuji za odpověï.


Autor: Andulka Datum: 2013-01-10 13:56:33

dobrý den, měla bych dotaz, zda zvedák"panenka" určený pro osobní automobily musí mít prohlá¹ení o shodě a zda toto musíme při maloobchodním prodeji předat každému zákazníkovi, který si tento zvedáček kupuje, nebo zda je to jen pro potřeby ČOI. děkuji za odpověï


Autor: RadekL Datum: 2013-01-10 14:04:33

Na dotaz Augustina neumím odpovědět, jen si myslím, že Prohlá¹ení o shodě na to nebude, ale může záležet na rozsahu a typu rekonstrukce.


Autor: RadekL Datum: 2013-01-10 14:10:23

Andulko, nedávno jsem si v Auto Kelly koupil malý zvedák, který (jestli si správně vzpomínám) měl u sebe v balení Prohlá¹ení o shodě. Tam se může¹ inspirovat. Prohlá¹ení o shodě vystavuje ten, kdo poprvé uvedl úplatně nebo bezúplatně stanovený výrobek na trh v EU. Neznám podrobnosti konkrétního případu, ale jeho kopii bych očekával v krabici.


Autor: MartinaK Datum: 2013-01-15 13:06:04

Dobrý den, jsme stavební firma a prohlá¹ení o shodě k výrobkům nám předávají subdodavatelé. Během kontroly nám byla napadnuta platnost jednotlivých prohlá¹ení, kdy nám bylo tvrzeno, že platnost prohlá¹ení o shodě je 3 roky. Je pro toto tvrzení nějaká opora v zákoně? Nikde se mi nedaří dohledat, kde tuto informaci vzali. Prosím poraïte.


Autor: RadekL Datum: 2013-01-20 21:31:42

MartinoK, platnost Prohlá¹ení o shodě může souviset s platností certifikátů výrobků, které bývají na 3 roky s tím, že uvedené certifikáty musí být uvedeny na Prohlá¹ení o shodě. Platnost certifikátů podle mého názoru bude uvedena v technických normách pro daný výrobek. Bohužel někteří zejména men¹í dodavatelé stavebních výrobků o těchto povinnostech nemají dostatek informací. Ve tvém případě je třeba obrátit se na daného dodavatele stavebních výrobků. Nicméně chápu, že to může ovlivnit termín kolaudace se svými důsledky...


Autor: Ludek Datum: 2013-02-12 14:05:41

Firma v novostavbě rodinného domu provedla montáž topného systému. Před předáním předložila certifikáty použitých komponent. O schopnosti bezpečného provozování celku jako systému, dle mého názoru nemohou vypovídat pouze certifikáty jednotlivých komponent. Jde o jejich vhodné použití v konkrétní situaci. Existuje nějaký dokument, který by potvrzoval bezpečnost systému topení jako celku?


Autor: Medic Datum: 2013-03-12 15:06:02

Dobrý den, mám dotaz: ve¹kerá zdravotnická technika podléhá označení CE, tudíž mám požadovat ES prohlá¹ení o shodě. V dodávce, kterou mám převzít, je ale i technika s kopiemi prohlá¹ení o shodě bez označení CE (2/5), z různých zdrojů, v různých jazycích a s termíny vystavení od roku 2000 do 2010. Jednou mi někdo tvrdil, že ES prohlá¹ení nesmí být star¹í než 5 let. Zákon 22/1997 mi problém nezjednodu¹il, ba dokonce nikde není stanoveno, že musí být tento dokument přeložen, nepřeložený dokument je pro mě jen kus papíru. A mělo by se vystavovat ES prohlá¹ení pro jednotlivé revize(verze) zařízení, např MDF594-rev.A/B/C.... nebo postačí ES prohlá¹ení pro MDF594? Předem moc děkuji za nápovědu.


Autor: Libor Datum: 2013-04-01 16:58:48

Dobrý den, děláme ve firmě výměnu zářivek za LED trubice. Trubice jsou certifikované. Chceme ale někde vyměnit i plastová pouzdra, ve kterých jsou trubice osazeny. Ta se dodávají samostatně. Musí být certifikovaná i pouzdra? Děkuji za odpověï.


Autor: Renata Datum: 2013-04-15 18:57:24

Dobrý den. Jako firma uvádím na trh kojenecké zboží, konkrétně nádobí (lahvičky apod..), dětskou a mateřskou kosmetiku a čistící prostředky vhodné por kontakt s dětmi. Značka výrobce je původem USA, nádobí vyrábí v Dubaji, kosmetika je Made in USA. Mám od výrobce k nádobí test reporty, tady jsem si nechala udělat na plasty zkou¹ku dle Nařízení Komise 284/2011 která potvrdila nezávadnost. Nyní se mi jedná o to, zda je potřeba vytvořit je¹tě něco jako prohlá¹ení o shodě, jestli je nutné nebo vhodné někde překontrolovat je¹tě složení kosmetiky apod.. Díky za radu


Autor: Blanka Datum: 2013-06-12 17:11:25

Dobrý den, provozujeme e-shop a budeme dovážet parfémy přímo od výrobce ze Saudské Arábie, zajímalo by mě jaká dokumentace, certifikáty,prohlá¹ení o shodě jsou potřeba k prodeji těchto parfémů v ČR. Děkuji za radu


Autor: Jakub Datum: 2013-06-19 13:07:24

Dobrý den RadkuL, doufám, že je to alespoò trochu k tématu. Pracuji ve stavební firmě. Dodám na stavbu určitý materiál, stavba (investor) požaduje certifikát. Český zástupce výrobku mi certifikát doloží, ale v pol¹tině. Český dodavatel je povinen mi dodat certifikát v če¹tině? Stavba (investor) má nárok požadovat certifikát v če¹tině? Pol¹tina, če¹tina, němčina,... myslím že jsou to v¹echno jazyky EU a pokud stavba(investor) chce, má si zařídit překlad dokumentu sám. Ale možná to je jinak. Děkuji za radu pokud bude možno poradit.


Autor: Jirka Datum: 2013-06-19 17:17:20

Dobrý den!Pročítám legislativu zdravotnických prostředků (NV 336/2004 a 93/42/EEC) a stále mi není jasná jedna věc. Pokud výrobce využívá postupu posuzování shody ZP aplikací systému managamentu jakosti (dle přílohy 2,5 nebo 6 NV 336/2004), je pak oprávněn vytvořit si své prohlá¹ení o shodě pouze na základě CERTIFIKÁTU ISO 13485:2003 získaného auditem NB (výrobce zavedl a obhájil systém managementu jakosti pro ZP), anebo musí je¹tě od NB získat nějaký dal¹í certikifikát tvrdící, že "u vý¹e uvedeného souboru ZP bylo provedeno posouzení systému úplného zabezpečení jakosti podle té či té přílohy směrnice 93/42/EEC"? Dle mého názoru výrobce prokázal kvalitu/shodu výrobků už tím,že obhájil systém ISO 13485:2003. Dal¹í certifikát NB je z mého pohledu nadbytečný. Děkuji!


Autor: Jakub Datum: 2013-07-17 10:52:05

Dobrý den, jsem nákupčí v průmyslovém podniku a bezpečnostní technik po mně chce ke každému zakoupenému zboží prohlá¹ení o shodě. Poradíte mi nějaký jednoduchý seznam stanovených výrobku ? A pokud nakupuji například varnou konvici jsem opravdu povinen mít k dispozici prohlá¹ení o shodě? Poměrně hodně tím narůstá administrativa. Děkuji.


Autor: Martin Datum: 2013-07-17 13:15:50

Dobrý den, jsem dovozce tepelně izolačních desek ze sousedního státu. Je to z toho důvodu, že prodejce, který má výhradní zastoupení pro prodej v ČR, nám desky prodávat nechce. Jezdíme si pro ně ke konkurenci do zahraničí. Firma s výhradním zastoupením se pokou¹í zjistit, odkud ty desky vozíme. Teï si u nás udělali objednávku a chtějí po nás certifikát výrobku a prohlá¹ení o shodě. Jsem povinen jim to potvrzení a certifikát zaslat? Jedná se mi o to, že nechci aby zjistili, kdo je ná¹ dodavatel. Musí být prohlá¹ení v če¹tině? Moc krát děkuji za informaci


Autor: Honza Datum: 2013-07-23 14:41:12

Dobrý den, chtěl bych se optat, zda existuje nějaká autorita/orgán, který by mohl zkontrolovat či ověřit zda vydané prohlá¹ení o shodě skutečně odpovídá realitě, tj. zda vydané prohlá¹ení o shodě se týká např. přístroje, ke kterému se prohlá¹ení má vztahovat. Má to v kompetenci ČOI nebo i někdo jiný toto může ověřit např. znalec?! Moc děkuji. S pozdravem, Matějka


Autor: Eva Datum: 2013-08-22 16:10:32

Dobrý den,nakupujeme od dodavatele pneumatické válce a pneumatické ventily. Jaké se na tyto díly vztahují předpisy (prohlá¹ení o shodě, prohlá¹ení o neúplném strojním zařízení, apod.) Děkuji za odpověï. Eva


Autor: Mare¹ová Datum: 2013-08-27 16:52:34

Dobry den,chci se zeptat kdo muze provest ceritikafi CE (a jak si mohu byt jista jeji platnosti/spravnosti) Jedna se o produkt venusiny kulicky (vyroba i prodej bude probihat v ceske republice). Nevim na koho se obratit? Diky Anna Maresova


Autor: KVA Datum: 2013-08-30 13:48:33

Zkuste se obrátit na ITC, ti by mohli poradit.


Autor: vedma Datum: 2013-09-04 15:17:47

CE muze provadet TÜV-SÜD seznam najdete v zakone


Autor: Jarda Datum: 2013-09-16 11:41:00

Dobrý den, chci dovážet autokosmetiku(sreje,nemrznoucí kapaliny atd.) a autodoplòky z EU musí být na tyto výrobky prohlá¹ení o shodě? Děkuji za odpověï.


Autor: Jarda Datum: 2013-09-16 11:43:27

Dobrý den, chci dovážet autokosmetiku(sreje,nemrznoucí kapaliny atd.) a autodoplòky z EU musí být na tyto výrobky prohlá¹ení o shodě? Děkuji za odpověï.


Autor: René Datum: 2013-09-30 10:33:00

Dobrý den. Jsme obchodní firma s hutním materiálem. Chtěl bych se zeptat, zda nahrazuje certifikát 3.1 od výrobce prohlá¹ení o shodě? Děkuji za odpověï.


Autor: Tereza Datum: 2013-10-01 14:46:25

Dobrý den, moc děkuji za jasné stručné vysvětlení technické záležitosti, která se poslední dobou stává berličkou pro neplatiče, kteří platbu podmiòují předložením v¹eho možného.


Autor: Alwe Datum: 2013-10-10 00:32:59

DObry den, netusite kde lze sehnat seznam stanovenych vyrobku s povinnosti mit prohlaseni o shode? Dekuji Vam


Autor: Marta Datum: 2013-10-21 10:33:30

Koupila jsem briketovací lis, podepsala jsem kupní smlouvu s výrobcem.. fakturu ale vystavil na jednotlivé celky,které dodal, my lis sestavíme pro na¹i výrobu briket, prodávat nehodláme. prohlá¹ení o schodě nám nechce vydat, ani když jsem ho žádala o prohl.o schodě na motor kteý nám dodal i mechanickou částí lisu.


Autor: Markéta Datum: 2013-11-08 12:10:57

Dobrý den,jsme firma zabývající se prodejem truhlářských potřeb a dodávkou nábytku na míru.Tedy zákazník si vybere,naměříme a zhotovíme,zákazník zaplatí zálohu a mi dodáme.Faktura obsahuje i větu /Na zboží, na které se vztahuje zákon 22/97 bylo vydáno prohlá¹ení o shodě/zákazník kterému jsme dodali nábytek požaduje prohlá¹ení o shodě.Můžete mi prosím poradit jak získat takové prohlá¹ení?


Autor: Váslav Datum: 2014-01-03 19:10:49

Děsný ... to ste se v¹ichni zbláznili ?!? Jak se tady v tom má ten chudák vyznat? Co takhle trochu zapojit mozek, a nebo se zeptat přímo na úřadě ?!? W.


Autor: René Datum: 2014-05-21 11:20:32

CHci nabýzet na českém trhu Dětské pleny ,vyrobené v Čině.Výrobce má eu certifikát.Potřebuji jako dodavatel prohlá¹ení o shodě,ověření kvality a nezávadnosi?Kdo mi ho vydá?Děkuji za radu


Autor: Marta Datum: 2014-07-25 15:36:41

Dobrý den, pracuji ve firmě, která dováží z Číny LED zdroje a svítidla. Vždy provádíme certifikaci a překládáme prohlá¹ení o shodě na základě originálního prohlá¹ení o shodě od dodavatele. Byla jsem pověřena zjistit, jestli nedo¹lo v posledním půl roce k nějakým změnám, jestli se má na Prohlá¹ení uvádět EMC a LVD direktiva a jestli stačí pro kontrolu ČOI např. pouze na¹e prohlá¹ení (to jsem dle různých diskuzí pochopila, že ano). Nikde jsem v¹ak nena¹la informaci ohledně uvádění EMC a LVD direktivy. Prosím o odpověï na můj email balley@seznam.cz Ráda bych vám např. poslala na ukázku na¹e prohlá¹ení..M.


Autor: Tereza Datum: 2014-10-08 13:49:32

Dobrý den, na český trh dovážím plastové plomby od renomovaného výrobce (z VB). V současné cvíli vsupujeme do obchodnho vztahu s noým klientem, který vyžaduje Prohlá¹ení o shodě použitého materiálu. Byl byste tak laskav a poradil mi, kde dohledám informace o vystavení takvého prohlá¹ení, respektive co v¹e musí obsahovat. Děkuji za Va¹í radu, Tereza


Autor: Luky Datum: 2014-11-09 11:34:46

Dobrý den, máme zájem o dovoz a prodej ocelových mobilních hal z ČÍNY. Tato firma dodává tyto haly po celém světě i do EU a má certifikaci CE pro EU. Co je nutné a kde se to mohu případně dozvědět abych mohl tyto haly prodávat v ČR. Děkuji moc za odpověd. Luká¹ Jabor


Autor: Lumír Datum: 2015-02-16 09:35:43

Omlouvám se za vyru¹ení, ale prosím o radu. Dovážím z Číny nosní silikonové podkovičky proti chrápání (strčí se na noc do nosu). Potřebuji Prohlá¹ení a kdo mi zajistí nějaký certifikát, zkou¹ku apod. (pokud jej nedostanu od čínského výrobce). Děkuji.


Autor: Roman Datum: 2015-11-26 15:10:12

Dobrý den, již to tu bylo několikrát zmiòováno, nicméně bych se rád zeptal, zda má ES prohlá¹ení o shodě nějakou omezenou dobu platnosti. Výrobkem jsou zářivková svítidla. V prohlá¹ení o shodě je uvedena doba platnosti certifikátu EZÚ, která již skončila. Je potřeba vydávat nové ES prohlá¹ení o shodě s doplněním nové platnosti certifikátu?


Autor: Baruna Datum: 2015-12-01 18:18:26

Dobrý den, pročetla jsem té,měř celou korespondenci, ale nedočetla jsem se, kde najdu seznam výrobků, které musí mít prohlá¹ení o shodě. Prosím kam zařadit sedací pytle a zda vůbec potřebují prohlá¹ení. ¹iju je sama a prodávám na .. Velmi děkuji za reakci.


Autor: Honza Datum: 2016-01-04 15:38:00

Dobrý den, je nezbytné vystavit potvrzení o shodě (případně existuje nějaký vzor-postup) v případě výroby a prodeje potravinářského výrobního stroje? Jedná se o mechanickou kráječku, která není elektrická. Jedná se o výrobu pouze jednoho kusu. Předem moc děkuji za odpověï


Autor: John Datum: 2016-01-05 22:07:39

Dobrý den, kde seženu prohlá¹ení o shodě ke stroji, který je například už 30 let starý a firma který ho vyrobila už neexistuje ? Jak mám takovou situaci ře¹it ?


Autor: weny Datum: 2016-03-21 13:03:15

Dobrý den, zabýváme se výrobou vlastních el. designových lamp s led světlem. Co v¹e musíme mít papírově? a prohlá¹ení o shodě také? prosím o radu kde takové věci vyřídit...děkuji


Autor: Mirek 2016 Datum: 2016-05-02 16:15:17

Dobrý den, dovezli jsme dětské plastové hři¹tě loï od Tureckého výrobce, kde jsou uvedené certifikáty TUS SUD EN1176,MEYER ISO 9001:2000,aga International ACREDITED ANAB ISO 14001:2004 ,TSE EN 1176-1...7. Zajímá nás, zda uvedeném certifikáty js u nás uznávány.Mirek


Autor: Roman Datum: 2016-07-15 10:17:59

Dobrý den, jsme výrobci posuvných zastře¹ení bazénů z Polykarbonátu a hliníku. Zajímalo by mne, zda je nutné mít na tento výrobek "Prohlá¹ení o shodě". Děkuji.


Autor: Bob Datum: 2018-04-19 19:44:56

Dobrý den, chtěl bych poprosit o vysvětlení rozdílu (je-li nějaký) mezi EU prohlá¹ením o shodě a Certifikátem kupř. TUV.


Autor: Jana Datum: 2018-10-22 11:42:50

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, klient prodává vitamínové vapky (vitacig), chtěl by k tomu získat potvrzení o zdravotní nezávadnosti, kde a jak se má obrátit. Dodavatel je z Maïarska. Děkuji


Autor: Datum: 2018-12-27 08:55:13

Dobrý den, můžu si prohlá¹ení o shodě vystavit sám bez akreditované společnosti i když se jedná o rotační stroj ( čerpadlo ) na sí» 230V? Vyhlá¹ku 50 mám platnou. Děkuji


Autor: Jana S. Datum: 2019-02-15 13:07:12

Dobrý den, manžel má živnost na kovovýrobu a zámečnictví. Vyráběl pro jednu společnost kovové zábradlí a schody (jednorázově). Jaké doklady by měl společnosti dokládat k tomuto výrobku? Stačí výkres nebo postup práce. Děkuji.


Autor: Marek Bauer Datum: 2019-05-03 15:48:38

Dobrý den, s čím se má výrobek v Prohlá¹ení o shodě shodovat? Děkuji


Autor: Eva S. Datum: 2019-11-04 11:11:42

Dobrý den, jednorázově jsme vyrobili dřevěné žebřiny a dřevěné lavice pro využití v tělocvičně základní ¹koly. Vztahuje se na tyto výrobky povinnost vystavit prohlá¹ení o shodě? Děkuji za odpověï.


Autor: Eva S. Datum: 2019-11-05 07:54:57

Dobrý den, jednorázově jsme vyrobili dřevěné žebřiny a dřevěné lavice pro využití v tělocvičně základní ¹koly. Vztahuje se na tyto výrobky povinnost vystavit prohlá¹ení o shodě? Děkuji za odpověï.


Autor: Tomá¹ K. Datum: 2020-01-14 10:52:33

Dobrý den, dodavatel stavebního materiálu mi pí¹e že mi musí stačit text na faktuře: Uji¹»ujeme Vás, že na ve¹kerý sortiment bylo vydáno prohlá¹ení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb. Je to opravdu tak nebo má povinnost mi prohlá¹ení zaslat? děkuji


Autor: Martin Datum: 2020-06-24 15:19:21

Dobrý den, nemohu na internetu najir poradnu a proto zkusím ¹těstí zde. Pro zavedenou firmu, která navrhuje a nasledně realizuje tzv. chytrou domácnost potřebujeme zjistit jaké atestace apod. budeme muset zajistit v případě, že budeme dodávat vlastní desku (plo¹òák či plo¹ný spoj) do 230v. Předem děkuji a omlouvám se, zda-li jsem tématicky v jiné skupině. Děkuji


Autor: Martin Datum: 2020-06-24 15:21:44

Dobrý den, nemohu na internetu najir poradnu a proto zkusím ¹těstí zde. Pro zavedenou firmu, která navrhuje a nasledně realizuje tzv. chytrou domácnost potřebujeme zjistit jaké atestace apod. budeme muset zajistit v případě, že budeme dodávat vlastní desku (plo¹òák či plo¹ný spoj) do 230v. Předem děkuji a omlouvám se, zda-li jsem tématicky v jiné skupině. Děkuji


Autor: Tomas Datum: 2020-11-28 12:52:40

Dobrý den, chci prodávat výrobky z 3D tiskárny- držáky v¹eho možného atd. ale i hračky pro děti. Musím na to dělat prohlá¹ení a shodě a umís»ovat CE?  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.