HlavnŪ strana | Novinky | NŠstroje kvality | PoradenstvŪ | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Po¬ĺadavky Renaultu - reklamace

Po¬ĺadavky Renaultu - reklamace

Tento p√ł√≠sp√¨vek vznikl v d√Ļsledku moj√≠ n√°v¬Ļt√¨vy v jednou ze z√°vod√Ļ Renaultu ve Francii, kdy po¬ĺadavky tohoto v√Ĺrobce automobil√Ļ jsou st√°le n√°ro√®n√¨j¬Ļ√≠. P√łesto se li¬Ļ√≠ p√ł√≠stup lid√≠ v jednotliv√Ĺch z√°vodech, kdy n√¨kte√ł√≠ pracovn√≠ci ch√°pou, ¬ĺe jsou i z√°vady ojedin√¨l√© nebo i takov√©, u kter√Ĺch nen√≠ mo¬ĺn√© ur√®it p√ł√≠√®inu a stanovit odpov√≠daj√≠c√≠ opat√łen√≠ k zamezen√≠ v√Ĺskytu nebo ke zlep¬Ļen√≠ detekce.

P√łi jedn√°n√≠ se z√°kazn√≠kem jsem dostal let√°√®ek v angli√®tin√¨ a ve francouz¬Ļtin√¨, kter√Ĺ obsahuje vybran√© informace o po¬ĺadavc√≠ch Renaultu p√łi √łe¬Ļen√≠ reklamac√≠. V Renaultu ji¬ĺ t√©m√¨√ł neznaj√≠ pojem neofici√°ln√≠ reklamace a v¬Ļe √łe¬Ļ√≠ obvyklou cestou p√łes aplikaci GQE na z√°kaznick√©m port√°lu Renaultu - dodavatel√© maj√≠ p√ł√≠stup. Let√°√®ek, kter√Ĺ najdete n√≠¬ĺe ke sta¬ĺen√≠ (je to skl√°da√®ka a proto jsou strany p√łeh√°zen√©), obecn√¨ √ł√≠k√°, ¬ĺe po¬ĺadavek Renaultu je ochrana z√°kazn√≠ka, jin√Ĺmi slovy vy¬ĺaduj√≠ t√ł√≠d√¨n√≠ nebo nahrazen√≠ podez√łel√© dod√°vky p√łi ka¬ĺd√© reklamaci. To vy¬ĺaduj√≠ do (t√©m√¨√ł neuv√¨√łiteln√Ĺch) 40 minut od v√Ĺskytu probl√©mu. Celkov√Ĺ √®as √łe¬Ļen√≠ reklamace by nem√¨l b√Ĺt del¬Ļ√≠ ne¬ĺ 30 dn√≠, p√łi√®em¬ĺ kroky 1 a¬ĺ 4 8D reportu jsou vy¬ĺadov√°ny do 48 hodin, kroky 5 a 6 do 10 dn√≠, zb√Ĺvaj√≠c√≠ kroky 7 a 8 do zm√≠n√¨n√Ĺch 30 dn√≠.

Let√°√®ek d√°le obsahuje kategorizaci v√Ĺznamu z√°vad, kter√° je ozna√®ov√°na jako AVES QUOTATION, kdy V1+ je nejvy¬Ļ¬Ļ√≠ v√Ĺznam - riziko bezpe√®nostn√≠ nebo riziko ztr√°ty mobility u¬ĺivatele (podobn√¨ to m√° PSA, kter√© tot√©¬ĺ ozna√®uje jako 3S).

Letáèek v angliètinì
Let√°√®ek ve francouz¬Ļtin√¨
Shlťdnuto: 7190 x


  PÝŪspžvky:

  Novż pÝŪspžvek:
 

  Autor: (max. 30 znaký)
 
    Zadejte pÝŪspžvek:
 
  Zde napiste ŤŪslem nula.