Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

8D Report (Global 8D)

8D Report (Global 8D)

Jak jste si jistě v¹ichni v¹imli na stránkách www.ikvalita.cz, pro kvalitáře a nejen pro ně existuje ¹iroká paleta různých nástrojů. A dal¹ím z těchto nástrojů je i 8D Report, který je také někdy nazýván i Global 8D Report.

A co že to vlastně ten 8D Report je? Jde prakticky o jednoduchý formulář, jehož vyplnění mnohdy nebývá snadné. Příklad formuláře si můžete stáhnout zde. Jak jste po shlédnutí formuláře zjistili, je rozdělen do osmi částí, proto se formuláři říká 8D, jako osm disciplín (angl. 8 Discipline Report). Tím jsme se seznámili s tím, jak 8D Report vypadá.

Když už víme, jak 8D Report vypadá, povězme si něco o jeho účelu. 8D Report je nástrojem komplexního ře¹ení problémů významněj¹ího rozsahu, tedy problémů, jejichž ře¹ení zpravidla nebývá v silách jednotlivce a jejichž ře¹ení vyžaduje více času a případně i investic.

Disciplína první - týmový přístup

Pokud jednotlivec není schopen vyře¹it problém rychle, pak vytvořte malou skupinu lidí s dobrou znalostí procesů/výrobků, s přiděleným časem, pravomocí a dovednostmi vyře¹it problém a implementovat nápravné opatření. Rozdělte si v týmu role (vedoucí týmu, členové, zapisovatel,…). Zaznamenejte členy týmu a objasněte jejich cíle, role a zodpovědnosti. A za jakých podmínek by měl tým vzniknout? Prakticky nejdůležitěj¹í pro vznik týmu je rozhodnutí managementu(!), který poskytuje pro ře¹ení daného problému jak lidské, tak i jiné zdroje. Pokud týmově ře¹íte ve firmě nějaké problémy a vá¹ management o tom, tak je "něco shnilého ve státě dánském". V ideálním případě je tým tvořen i členem managementu (na vhodné úrovni) - někdy je tato role označována jako Team Sponsor. Nečekejte, že některé problémy budou vyře¹eny snadno a proto zejména management by si měl uvědomit svoji důležitou roli v poskytování zdrojů (lidských i jiných), které jsou bohužel prakticky vždy omezené.

Disciplína druhá - popis problému

Kompletně popi¹te problém, ne pouze jeho projevy. Doporučuje se klást si otázky typu Proč... a odpovídat si na otázku čeho se problém týká a čeho již ne (otázky typu IS / IS NOT). Fáze definování problémů je kritická pro definování kořenové příčiny!

Disciplína třetí - izolace problému

Zaveïte, monitorujte a dokumentujte opatření vedoucí k izolování problému od zákazníka až do zavedení trvalého nápravného opatření. Příkladem může být například vytřídění neshodných výrobků u va¹eho zákazníka, aby se na jeho výrobní linky dostávaly pouze shodné výrobky. Jiným příkladem může být i okamžitá náhrada neshodných výrobků shodnými (pokud je máte).

Disciplína čtvrtá - najít kořenovou příčinu

Cílem je identifikovat v¹echny možné příčiny vzniku problému. Jedním z nástrojů identifikace možných příčin je i diagram příčin a následku (Ishikawův diagram). Důležitou součástí tohoto kroku je ověření toho, že jste opravdu odhalili skutečnou kořenovou příčinu, což by vám měla potvrdit vhodná analýza dat.

Disciplína pátá - volba a ověření trvalého nápravného opatření

Výsledkem této páté fáze ře¹ení problému by měla být volba nejlep¹ího nápravného opatření. Po volbě byste samozřejmě měli ověřit, že nápravné opatření problém eliminuje.

Disciplína ¹está - zavedení trvalého nápravného opatření

Definujte, zaveïte a monitorujte trvalé nápravné opatření, které bude eliminovat problém.

Disciplína sedmá - zabránit opětovnému výskytu problému

Cílem této fáze je zabránění opětovnému výskytu ře¹eného problému i potenciálních problémů podobných nebo souvisejících. V této fázi je důležité analyzovat, případně i změnit stávající procesy, metody, konstrukci, předpisovou dokumentaci, systémy managementu a výrobní systémy.

Disciplína osmá - komunikace, potom poděkování týmu

Komunikujte, sdílejte výsledky práce týmu s ostatními. Důležité je poznání přispění jednotlivců i celého týmu a poskytnutých zdrojů.
Shldnuto: 6084 x


  Pspvky:

Autor: RadekL Datum: 2007-04-14 16:11:48

Reakce na dotaz Martina z emailu: Mezinárodní normou (ISO a pod.) 8D Report pokud vím standardizovaný není (jiné kvalitářské nástroje jako FMEA již standardizovány jsou). Ale... 8D Report je dílem "Velké trojky", tedy automobilek Ford, Chrasler a General Motors. Oni jej vydali jako svoji publikaci s autorskými právy a v¹ím kolem. Já jsem četl příručku Process Problem Solving Handbook, která je založená na originálu a vydána v souladu s autorskými právy. Takže jsem se prakticky dostal ke skorooriginálu (bylo to od jiné americké firmy v angličtině).


Autor: olda .n Datum: 2009-04-29 07:22:43

8D-iniciuje jako první odběratel vadné dodávky? tzn. vyplñuje první bod? popis zji¹těné vady, množství ks apod.?


Autor: RadekL Datum: 2009-04-29 12:09:20

Ahoj Oldo, existují dvě možnosti: 1) 8D inciuje odběratel a formulář po¹le svému dodavateli nebo 2) odběratel poskytne informaci dodavateli např. emailem a 8D report pak kompletně vyplní dodavatel. Obvyklé jsou obě varianty a je to pak o dohodě odběratele s dodavatelem. Občas se stane, že ikdyž ty jako odběratel vyplní¹ svůj 8D report, tak dodavatel si jej stejně přepí¹e do svého formátu, který ti vyplněný vrátí...


Autor: Tomá¹ Datum: 2009-08-21 15:10:31

To jsou kydy...


Autor: JaK Datum: 2010-09-08 13:00:47

Doplnění : velmi podstatné je to, že odběratel, který zjistí vadu posílá vyjma předvyplněné hlavičky formuláře 8D reportu take (to je velmi důležité)dodavateli vadný vzorek podle něhož v 8 D Reportu dodavatel provede analýzu.


Autor: G8D Datum: 2012-04-19 11:43:29

Ahoj, mohli byste mi vysvětlit jak přesně funguje 8D report při reklamacích pokud chce reklamovat odběratel dodané zboží od dodavatele?


Autor: Michal Datum: 2014-06-13 19:15:59

8D report je len jedna velka teoreticka sracka ktoru vymysleli ludia ktory nemaju co na robote. Dokonca som sa stretol s firmou v ktorej osahoval len sedem bodov...


Autor: Jaroslav Datum: 2014-06-30 08:57:20

Michale tohle je názor jen velmi omezeného jedince.


Autor: Jirka Datum: 2014-07-04 14:39:16

Pánové, co tak používat zdravý selský rozum, místo vytváření nadbytečných papírů?


Autor: Marek Datum: 2014-08-23 19:12:39

Já vám nevím dneska je v¹echno tak byrokratické ale upe zbytečné to není navíc třeba komunikujid se zákazníkem a některej když je reklamace tak 8d vůbec neděláme prostě se -normálně- dohodneme. ale je tedy fakt že některé firmy to vyžadují a at se to někomu líbí nebo ne tak to dnes funguje víceméně v každé firmě.)


Autor: Viktor Datum: 2014-11-07 13:32:03

Da se nekde stahnout nejaký 8D report jako vzor již vypsaný??


Autor: JANA K. Datum: 2014-11-09 12:01:13

8D report u nás vyžadujeme z pozice odběratele a máme s ním velmi dobré zku¹enosti, obvzlá¹tě u zaoceánských dodavatelů je propracován ve v¹ech 8mi bodech, tak že dochází k odstranění příčin. Je to účinná forma analýzy procesu a příčin závad, aniž bychom u toho jako zákazníci museli osobně být, anebo si museli do úmoru telefonovat či psát s protistranou. Doporučuji používat jako impulz k dodavateli, který chronicky dodává nekvalitní zboží.


Autor: theo Datum: 2015-01-28 10:41:04

to je vítězství byrokracie nad zdravým rozumem. U velkých koncernů trochu chápu, ale snaha implementovat tohle do malých firem ?


Autor: Rao Datum: 2015-02-18 19:29:23

Co se týče mých zku¹eností tak aplikace 8D a vůbec v¹ech nástrojů kvality do malých, nebo středně velkých firem strácí smysl v okamžiku, kdy samotný managment se obrací zády (přesto že je firma akreditovaná na ISO:9001) . Je to obtížný proces. Názor typu že je to zbytečné a podobně je hodně krátkozraký, jelikož "byrokracie" (viz. komentář vý¹e) v tomto případě remizuje se zzdravým selským rozumem, protože 8D report je jakýmsi sumářem v¹ech provedených kroků při ře¹ení problému.


Autor: Jiří Datum: 2015-03-08 16:43:53

Dobrý den, pro ty z vás jenž se vám zdá 8D problem solving jako hloupost bych rád podotknul, že a» už si to uvědomujete či nikoliv tak jeho principy používáte dnes a denně při ře¹ení problémů v praxi. Zkuste se někdy zamyslet nad tím, co děláte v případě problému a zjistíte, že a» už postupujete jakkoliv vlastně postupujete podle jednotlivých bodů jenž jsou zde napsány. Takže je to pro vás vlastně jen papír, který nakonec vyplníte z toho co jste udělali. Jen v tom případě, kdy problémy ve firmách neře¹íte, chápu že se vám zdají tyto postupy zbytečné. Přeji hezký den


Autor: Elvis Datum: 2015-03-09 23:13:23

Zdravím, má tu niekto skúsenosti s QRQC? je podobný 8D reportu, no mòa by skôr zaujímali rozdiely a aj to,či sa dá QRQC aplikova» namiesto 8D reportu..na¹la som formuláre QRQC ktoré obsahovali kroky 8D reportu,existuje čisto QRQC formulár?


Autor: Jan Datum: 2015-03-12 10:25:51

QRQC je metodika, v jejím rámci není formulář jako je 8D.


Autor: Ali Datum: 2015-03-27 13:28:45

Díky bohu za 8D reporty, v¹e se líp ře¹í, když je to psáno, takže když to umí i někdo nadefinovat, tak je úspěch zaručen. Ti, co to kritizují, tak akorát bud neví, neumí, nebo se jim nechce. Fungovalo to a fungovat to bude. A to i bez kritiků :)


Autor: pepicek444 Datum: 2015-04-28 16:48:25

Je jasné, že ře¹it každý den čtyři sta 8D reportů nedává valný smysl. 8D reporty jsou tu jen pro ty, co už "umí" a jsou alespoò tro¹ičku na úrovni. BTW bez takovýchto drobných výdobytků moudrosti nad selským rozumem, by firma buï upadala nebo byla lokálním hráčem.


Autor: R. Datum: 2015-12-22 13:38:59

8D reporty jsou v českém prostředí opravdu často jen "dal¹ím papírem", který užírá toner a nedokazuje naprosto nic. Protože v situaci kdy i samotná certifikace systému kvality u konkrétní firmy je jeden velký podvod, tak ani navazující dokumenty nemohou být brány vážně. V situaci kdy procesy nejsou řízené, tak nelze prosadit ani žádné nápravné opatření. Kvalita výroby je pak souhrou náhod, ale nelze ji řídit ani garantovat. Přesto mnoha firmám není blbé každý měsíc psát 8D report na stejný problém... V podstatě je to hodně na odběratelích, aby se dokázali při druhém, třetím výskytu stejné neshody na¹tvat a změnit obchodního partnera. To je asi to jediné, co by některé ředitele probralo.


Autor: Luká¹ Datum: 2016-06-27 08:56:43

Dobrý den, co když je díl dle specifikace v pořádku? - Vytváří se na to 8D? - popř. do které sekce uvézt investigace, které ověřila, že díl je ve specifikaci? Děkuji.


Autor: Bebka Datum: 2016-10-20 13:10:20

Dobrý den, je 8D report legalizovany nastroj, který vychází z nejake normy? na zaklade ceho, ho muze zakaznik vyzadovat ? dekuji


Autor: Merfi Datum: 2016-11-20 11:28:07

Len obmedzení µudia môžu poveda», že 8D je len byrokratická sračka. Núti µudí sadnú» si a zamyslie» sa nad problémom! Brainstorming viacerých osôb, ktoré svojimi znalos»ami a skúsenos»ami prehádžu problém z každej strany. Vo finále navrhnú a implementujú najvhodnej¹ie DLHODOBÉ nápravné opatrenie tak, aby sa chyba neopakovala! 8D je skvelá vec, núti team premý¹µa»! Príjemný deò


Autor: MMax Datum: 2017-01-24 15:23:05

Dobrý den, osobně mohu říct, že po nástupu do nově vznikého úseku kvality jsem nyní dospěla do momentu, kdy vidím, že z klientů asi nevytluču potřebné údaje pro ře¹ení, pokud 8D report nevyhlásím jako hlavní požadavek na pro¹etření reklamace. Øe¹ení stylem: máme na tomto výrobku problém, protože 1-2% dílů nám dojde po¹kozených, tak to mi opravdu pro zdárné ře¹ení nestačí. Bez fotek, data dodávky atd atd. Jak mám vědět, jestli jim tam díly na vykládce nepokopal slon, když nepo¹lou dostatek údajů o reklamaci. A jak pí¹e Merfi, takto se někdo musí donutit, sednout, sepsat hlavní problémy, číslo dílu, množství, kdo atd a aspoò se s tím dá jít na poradu, mít v ruce nějaký podklad pro ře¹ení. A ne říct jak amatér, že mi pí¹e klient a vadí mu to a to. Absolutní nutnost, pokud se provádí tak jak má. Má osobní zku¹enost z předchozích firem, že se problémy díky podchycení problému dotahovaly do konce.


Autor: jirka Datum: 2017-07-03 16:48:43

Setkal jsem se s přístupem odběratele,který opakovaně reklamoval odebrané zboží a posléze se ukázalo, že jeho zaměstnanci ,,pouze neumějí měřit"jsem povinen okamžitě reagovat 8D reportem,pokud jsem si jistý kvalitou výrobku?


Autor: Trynity Datum: 2017-07-20 08:43:27

8D report je prvá vec, ktorú pri reklamácii žiadam. Je to pre mòa doklad, že dodávateµ aspoò pre¹iel okolo problému. Každý , kto dostame informáiu, že sa niečo deje s jeho produktom, vykoná minimálne analýzu problému a prvé kroky. Tak sa dostane do D3. A v prípade, že problém neuznáva, alebo nie je chyba na jeho strane, vždy má možnos» 8D zamietnu». Ako prílohu do D3 dá jeho analýzu, kde sa vyvinil a vec je po mojej akceptácii uzavretá. V¹etko je o komunikácii.


Autor: Honza Datum: 2018-02-18 09:56:05

Dobrý den, chci se zeptat zda je 8D report živým dokumentem? Podle toho co čtu tak asi ne, jelikož se problém vyře¹í uzavře, tak je i uzavřen 8D report. Je to tak??


Autor: Jiří ®áček Datum: 2018-07-20 08:55:47

G8D mají dobře zmáknutý v software PALSTAT CAQ, je možno se účestit i ¹kolení. http://www.palstat.cz/kvalita/neshody/global-8d-report/


Autor: Petr Datum: 2019-09-17 11:01:31

Zdravím, mám otázku - setkal jsem se dnes poprvé s tím, že zákazník v rámci výroby vzorků - tedy v podstatě daleko před sériovou výrobou požaduje 8D report pokid na vzorcích budou nějaké chyby. Nemyslím si ale, že se jedná o standardní přístup nebo se pletu?  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.