Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Øízení procesů

Øízení procesů

Asi snad v¹ichni známe model procesního řízení uvedený v normě ISO 9000. Pro praxi je v¹ak hůře uchopitelný. Proto se v tomto článku zaměřím na to, ajk popsat procesy v organizaci pokud možno co nejjednodu¹¹ím a přitom použitelným způsobem.

Existuje hromada způsobů, jak popsat v organizaci procesy. Asi nejdůležitěj¹í procesy v organizaci bývají takové, které se přímo podílejí na uspokojování potřeb zákazníků. Mezi takové procesy obvykle řadíme: Marketing, Výzkum a vývoj, Příjem objednávek, Plánování výroby (samozřejmě i služby), Nákup materiálu, Skladování, Příprava materiálu pro výrobu (pokud je nutná), Výroba, Balení, Fakturace, Expedice, Instalace, Servis.

U „běžné“ výrobní organizace lze takové procesy skutečně vypozorovat a mohli bychom je nazvat hlavními procesy. Pokud si vezmete tužku a papír, tak seznam procesů va¹í organizace dáte dohromady do 15 minut. Dáte-li si tyto procesy například do va¹í Příručky kvality (případně i příručky managentu – máte-li již slu¹ný integrovaný systém systém) nebo do vhodného jiného dokumentu va¹í organizace, propojíte tyto procesy ¹ipkami, získáte jednoduché schéma, kterým prokážete interakci těchto procesů jak to požaduje norma. Norma neříká, jak procesy popisovat, dává nám volnost.

Procesy v organizaci v¹ak bývají složitěji strukturované. Vý¹e uvedené procesy budiž nazvěme hlavními procesy, tj. procesy první hierarchické úrovně. Vezměme si například proces Nákup materiálu. Nemusíte dlouze bádat abyste zjistili, jaké jsou jeho Vstupy, Výstupy, kdo jsou Interní zákazníci, kdo jsou Externí zákazníci (včetně úřadů regulované sféry), a z jakých poprocesů tento proces sestává. Druhá úroveò je v podstatě rozpitvání procesů vztahujících se k nakupování materiálu, tj. jde o procesy, kterými ve výrobních organizacích bývají: Schvalování dodavatelů, Plánování dodávek, Zaji¹tění kvality nakupovaného materiálu, Objednávání, Reklamace,...

Tímto způsobem můžete rozpitvat procesy dá se říci v¹echny hlavní procesy. Tímto celkem jednoduchým způsobem můžete popsat první dvě úrovně procesů. A lze postupovat i do úrovně třetí, čtvrté, a dal¹ích úrovní. Jako pomůcku můžete použít třeba tabulkový editor Spreadsheet z OpenOffice, který je zcela zdarma a je celkem kompatibilní s častěji používaným programem Excel. Takto strukturované procesy lze nazvat MAPA PROCESÙ.

V organizacích se ale vyskytují i procesy nepřímo související s realizací výrobku/služby. Jde o procesy, které zpravidla nelze zařadit o posloupnosti hlavních procesů, ačkoli s nimi vemi úzce souvisejí a pro chod organizace jsou významné. Jde například o procesy: Lidské zdroje, Kvalita, Finanční management,...

Tyto procesy si můžeme nazvat jako vedlej¹í procesy. A co nimi? Můžeme je strukturovat do niž¹ích úrovní prakticky stejně jako hlavní procesy. Proces Kvalita lze dále strukturovat následovně: Øízení interní dokumentace, Øízení externí dokumentace, Systém nápravných a preventivních opatření, Interní audity, Kontrola kvality (nezapomeòte, že kontrola kvality je velmi neproduktivní činnost!).

Hlavní a vedlej¹í procesy můžete mít dokumentovány separátně, ale va¹í tvořivosti se meze nekladou. Tak můžete použít třeba dokument sady OpenOffice Presentation (také zdarma), ve kterém si můžete vedlej¹í procesy dát třeba jako obdélníky do pozadí, přičemž v popředí budete mít procesy hlavní. A nezapomeòte na rozumné množství ¹ipek znázoròujících interakce procesů! Zde je v připojeném souboru příklad souboru základ, který můžete dále rozvinout a použít třeba ve va¹í organizaci.

S řízením procesů úzce souvisí i popis jednotlivých procesů v různých úrovních. Jak si popí¹ete procesy je zcela na vás. Můžete použít textové vyprávění, kterým proces popí¹ete. Můžete ale použít i vývojových diagramů, které já osobně preferuji. Zde ale POZOR!!! Jsou konzultanti, kteří vám mohou doporučit i relativně nepřehledné a zbytečně komplikované způsoby popisu procesů. Vždy dbejte na to, aby popis procesů ve va¹í organizaci byl co nejpřehledněj¹í a uživatelsky přívětivý. Já osobně mám velmi dobrou zku¹enost s konceptem, kdy se používá jen 5 základních tvarů vývojových diagramů – viz odkaz Vývojové diagramy. Jde o koncept, kde jsou zřejmé vstupy a výstupy jednotlivých činností a současně je jasně stanovena zodpovědnost za provádění jednotlivých činností.

To» o procesech zatím v¹e. S problematikou popisů procesů souvisí i téma řízení dokumentace, ve kterém bude v blízké budoucnosti téma dále rozvedeno.
Shldnuto: 5727 x


  Pspvky:

Autor: MILI Datum: 2009-03-16 15:01:22

Příklad strukturování procesů


Autor: Wensa Datum: 2013-06-12 17:48:50

No to je teda blábol... asi procesům moc nerozumíme, že ano? :-( Například už jen proto, že marketing není proces - toto je nejobvyklej¹í chyba lidí, kteří procesům nerozumějí. No a ten blábol v tom přiloženém excelovském souboru, to je na odstřel. Nechci být zlý, ale tahle amatér¹tina mne přímo popudila - protože napáchá nenapravitelné ¹kody. Kdo přijde po Vás a bude hovořit o procesech, a» už tomu bude rozumět či ne, je ve velmi ¹patné situaci.


Autor: Michael K. Datum: 2013-09-04 20:56:49

Ahoj Wensa: bohužel někteří lidé se nemohou věnovat tvorbou a postupem procesů, tak jako ty celý život :-), ale měl bych k tobě jeden dotaz proč nemůže být marketing jako proces? Toto mi nejde do hlavy, mě učili že a dokonce tvořili příklad zrovna na marketingu. A jen tak na okraj pouze vytvoření procesu na papírek není úplně v¹echno ;)


Autor: RadekL Datum: 2013-09-30 21:21:40

Ahoj Wensa, má¹ možnost článek změnit. :-) Nebráním se odborným a smysluplným článkům jiných lidí - info@ikvalita.cz.


Autor: Katka.K Datum: 2013-10-28 09:50:55

Ahoj chtěla bych se zeptat, zda by někdo nevěděl, jaké možnosti, mimo mapy procesů, existují pro zobrazení systému organizace. Mockrát děkuji


Autor: Petr Datum: 2014-09-03 23:02:00

Co tak Organizační diagram - klasický pavouk.


Autor: Kamil ©těpán Datum: 2015-11-04 10:43:47

Bohužel musím souhlasit s Wensa. Tento článek je opravdu sytě amatérský a nemá vět¹í hodnotu, než virtuálních jediček a nul. Jsem pro, aby autor preferoval nepsat raději nic, než bez hlub¹í znalosti a předev¹ím dlouholetých zku¹eností "stvořil" podobný článek. Viz v textu počínaje "důležitostí" procesů (jak nastavujete kritéria pro důležitost / nedůležitost procesu?), konče "pitváním" procesu - zřejmě pro pitvání samotné a ne pro nějaký manažerský účel. Ad Katka K.: Systém organizace nejsou pouze procesy. Zde je potřeba znát účel, proč to potřebujete. Způsobů je mnoho, některé až překvapivě milé a jednoduché, klasický pavouk je jistě také možnost, ov¹em i "pavouk" může mít různé podoby a informační hodnotu. Klasický pavouk celé organizace s fotkami pracovníků vyvě¹ený na skříòce v dílně by působil nepatřičně a ten, kdo by jej takto vyvěsil, by za pár týdnů chodil do sprch po ¹ichtě sám :-) Jak říkám, nutné je znát důvod proč a k čemu to potřebujete.  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.