Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Regulační diagramy

Regulační diagramy

Začněmě trochu jinak. Představte si hod krací kostkou u hry Člověče, nezlob se! Pravděpodobnost, že padne číslo jedna je stejná jako pravděpodobnost v¹ech ostatních 5 čísel. V tomto případě hovoříme o rovnoměrném rozdělení pravděpodobnosti.

Regulační diagramy jsou ale zoloženy na normální rozdělení pravděpodobnosti. O tomto rozdělení pravděpodobnosti se více dočtete v části týkající se histogramů. Máme-li proces s normálním rozdělením pravděpodobnosti (tj. histogram má zvonovitý tvar), můžeme použít regulační diagramy.

Nejprve zvolíme charakteristiku pro statistickou regulaci procesu. Může to být vnitřní průměr výlisku, délka plastové trubičky, tvrdost povrchové vrstvy,... Skoro cokoli. Statistickou regulaci procesu ale používáme tehdy, když máme s daným procesem problémy. Aplikace této metody tam, kde problémy nemáme je zpravidla vyhozní penež oknem. Zvolme tedy pro příklad rozměr délka plastové trubičky.

Nejprve si udělejme histogram. Máme-li histogram například se dvěma vrcholy, jednostranně useknutý, s odlehlými hodnotami, apod. musíme zjistit tyto příčiny a v procesu je eliminovat. Vět¹ina reálných procesů je tak trochu nevyzpytatelná a proto nikdy nebudete mít krásný zvonovitý histogram. Takový je život a je nutné se s tím smířit. Cílem této fáze je mít histogram rozumně vypadající jako zvonovitý.

Máme-li histogram přiměřeně zvonovitého tvaru, může pokračovat dále. Pak volíme regulační diagram. Běžně používané regulační diagramy pro měřené charakteristiky jsou sestavovány do dvojic. První z dvojic je pro výběrový průměr a výběrové rozpětí. Druhý typ je pro výběrový průměr a výběrovou směrodatnou odchylkou. Ale vězte, že existují i regulační diagramy sestavované do trojic. Ty jsou podporovány například i v programu MINITAB či InfinityQS.

Pro použití regulačních diagramů můžeme využít i norem ISO, které definují jednak používanou terminologii, jednak popisují metodu jako takovou. Mezi časté otázky patří zejména otázka volby velikosti podskupiny. Ta závisí na typu zvoleného diagramu a na obtížnosti měření dané charakteristiky. Důležitou otázkou bývá i jak často odebírat vzorky z procesu pro podskupiny. Pokud napříkalad extrudujeme plastovou trubičku, můžeme odebírat vzorky například každých 15 minut v případě, že máme automatické měřící zařízení, do kterého jen vložíme vzorek, přístroj jej změří a zaznamená údaje do databáze. Takto můžeme proces snáze monitorovat a sledovat trendy. Ale například ve výrobě odlitků může být odběr vzorků prováděn například jen jednou za směnu v určitém časovém okamžiku. Hodně záleží na procesních inžených, kteří by daný proces měli znát.

Pokud už do regulačního diagramu hodnoty zaznamenáme, pak je pro nás podstatné, jsou-li hodnoty mezi regulačními mezemi či nikoli. Dal¹ím důležitým faktorem jsou stoupající a klesající trendy po sobě jdoucích hodnot, periodické trendy (např. sinusový průběh). Jednoduchý způsob analýzy, terminologie, a nějaká teorie jsou popsány zde.

Na vý¹e uvedeném odkazu najdet i příklad regulačního diagramu, proto jej zde nenaleznete. Ale v budoucnu tuto část doplním o mé praktické zku¹enosti s SPC.
Shldnuto: 5848 x


  Pspvky:

Autor: Mareček Datum: 2007-05-06 08:22:21

odkaz je opět neplatný, skvělé stránky, jen ty odkazy jsou vět¹inou neplatné


Autor: RadekL Datum: 2007-05-06 21:49:17

No jo, odkaz je skutečně neplatný. :-( Zkusím to pří¹tě udělat jinak a lépe a hlavně aby to fungovalo. :-)


Autor: Tomas Datum: 2007-05-21 11:56:18

Potřeboval bych se dozvědět něco více o té SPC. mám otázky, na které mám odpovědět, bohužel to nějak neumím. 1) Co je cílem SPC 2) Co je základním nástrojem SPC 3) Kdy je proces mimo statistickou kontrolu 4) Kdy je proces nezpůsobilý bylo by skvělé, kdyby mi mohl někdo odpovědět na tomason83@email.cz děkuju


Autor: RadekL Datum: 2007-05-22 08:03:12

Ahoj Tomá¹i, docela použitelná literatury by pro tebe mohla být Statistické metody v řízení jakosti, autorkou je Darja Noskievičová. Problematika je ale docela obsáhlej¹í...


Autor: Romana Datum: 2008-06-16 19:20:02

Krátce (10 str) problematika regulačních diagramů a SPC je i v publikaci Jednoduché nástroje řízení jakosti I - Horálek V. (publikace NIS-PJ číslo: 26). Odkaz k stáhnutí publikace je pod http://www.npj.cz/publikace_list.asp?hledej=Hor%C3%A1lek&dostupne=&orderby=nazev  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.