Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

6.1 Poskytování zdrojů

Poskytování zdrojů je v systému managementu kvality zásadní. Pokud management neposkytuje dostatek zdrojů v podobě lidí a peněz, pak je velmi reálné, že se zavedeny systém nebude dále rozvíjet a naopak začne chátrat.

V požadavcích normy je uvedeno, že zdroje by měly být poskytovány nejen pro uplatòování, ale i pro jeho zlep¹ování a zvy¹ování efektivity. Zkuste se zeptat sami sebe: Poskytuje firma dostatek zdrojů pro zlep¹ování efektivity systému managementu? Va¹e odpověï může být ANO nebo NE. Ale a» zvolíte jakoukoli odpověï, vždy byste měli mít namysli, že zlep¹ení se dá měřit. Pokud jej neměříte, nevíte o zlep¹ení va¹eho systému kvality nic (=nerozhodujete se na základě faktů, ale jen na základě pocitů).

Poskytování zdrojů ze strany managementu je vidět na infrastruktuře firmy, na procesech, na reklamacích, výsledcích ve výrobní části, na finančních ukazatelích... Pokud ale neplníte požadavek normy například v interních auditech, kdy neprovádíte audity podle stanoveného programu, nevyčleòujete finance pro ¹kolení interních auditů, neprovádíte nápravná opatření na zji¹těné neshody, tak JDE O NEPOSKYTOVÁNÍ ZDROJÙ ZE STRANY MANAGEMENTU. Pokud neposkytujete zdroje, pak máte jistě nemalé riziko, že externímu auditorovi takový stav bude připadat natolik závažný, že vám na to vystaví Záznam o neshodě...

Podobně je tomu i v případech, kdy nemáte vytvořeny dal¹í systémy jako například systém pro nápravná a preventivní opatření, systém pro řízení návrhu, kdy máte neřízenou dokumentaci. Pokud se problémů nasbírá více, koledujete si o prů¹vih...

Tady bych si dovolil poznámku, že externí auditoři při certifikaci jsou pro vás dodavatelem a zákazníkem současně. Poskytujete jim jako zákazníkům informace, záznamy o svých procesech, atd., ale současně mu platíte jako svému dodavateli. Pokud externím auditorům platíte a je¹tě k tomu nemalé částky a je¹tě k tomu pravidelně, jak může být takový audit nezávislý? Tato skutečnost trochu snižuje podnikatelské riziko, které může vést až k odebrání certifikátu potvrzujícím shodu s požadavky normy ISO 9001. Pokud se va¹e firma účastní například i výběrových řízení ve státní správě, můžete s odebráním certifikátu přijít o nemalý objem obchodních příležitostí...
Shldnuto: 5786 x


  Pspvky:

  Nov pspvek:
 

  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.