Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Vývojové diagramy

Co jsou to vývojové diagramy?

Vývojové diagramy jsou grafickou pomůckou, která může významně usnadnit pochopení procesů ve firmách (samozřejmě v jakýchkoli organizacích), a současně může být i součástí dokumentace (pracovní postupy, procedury, příručka kvality,...).

Trocha teorie: Symboly používané ve vývojových diagramech jsou popsány v normě ČSN ISO 5807. V této normě najdete hromady symbolů používaných jednak k popisu procesů, ale i pro tvorbu vývojových diagramů počítačových programů,... Při pouhém nahlédnutí do této normy budete pravděpodobně zmateni tím, jak normu použít ve va¹em konkrétním případě. Takže pokud po této normě neprahnete a toužíte po něčem trochu jednodu¹¹ím, čtěte dále.

Trocha praxe: V praxi se používá zejména jen 5 následujících symbolů:
- spojovací čára
- blok činnosti
- rozhodovací blok
- blok počátku nebo konce procesu.

Použití

Používané symboly pochopíte na následujícím diagramu. První část obsahuje základ procesu, druhá část je příklad, symbolizující fakt, že se nám například celý vývojový diagram nevejde na jednu stranu.jednotlivé části procesu jsou tedy spojeny pomocí spojovacích bloků (kolečko a číslem).
První část:


Druhá část:


Postup při tvorbě vývojových diagramů

A jak při tvorbě vývojových diagramů postupovat? Klaïte si následující otázky a postuně jednotlivé kroky zakreslujte do diagramu. V úvodní fázi doporučuji obyčejnou tužku a gumu, případně lze používat i ¹títky "post-it".
Co se stane nejdříve?
Co má následovat?
Co se děje rozhodne-li se ANO?
Co se děje rozhodne-li se NE?
Odkud přichází výrobek?
Kdo rozhoduje?

Nevhodná je otázka typu PROČ? nebo» odvádí pozornost od popisu procesu (programu, apod.). Je-li proces složitěj¹í, doporučuje se tvořit vývojové diagramy v týmu (opravdu to funguje).

Samozřejmě samotný vývojový diagram v interním předpisu by byl asi nedostatečný. Část vývojového diagramu popisující proces interního auditu systému kvality naleznete v souboru (MS Word), který si můžete stáhnout zde. Po shlédnutí tohoto souboru si uvědomíte, že prakticky jakoukoli činnost někdo provádí v rámci své odpovědnosti, která je tímto zřetelně určena. Dále je z příkladu jasný význam vstupů a výstupů jednotlivých činností, což má i význam při posuzování procesů z hlediska jejich efektivity (činnosti, jejichž výstupy nikdo dále nepoužije, je rozumné z procesu eliminovat).

Tyto informace vám nestačí? Některé zajímavé informace o vývojových diagramech pro programátory najdete zde. Zajímavé povídání o vývojových diagramech si můžeze stáhnout jako soubor ve formátu pdf zde.
Shldnuto: 6046 x


  Pspvky:

Autor: B.Lacko - VUT Bnro Datum: 2008-07-10 15:41:14

Uvedený příklad obsahuje chyby, ktere doporučuji odstranit. V ukázkových příkladech nemají být chyby. To je pak pro čtenáře matoucí! Takže: - u hran grafu chybí ¹ipky!!! Fatální chyba! - vývojový diagram má dva bloky typu KONEC. To je metodická chyba! Zásada korektních vývojových diagramů zní: jeden vstup - jeden výstup!


Autor: RadekL Datum: 2008-07-11 08:20:28

Děkuji za upozornění, až budu mít chvilku, tak se na to podívám a zkontroluji si to podle normy.


Autor: G.Papcún, Ko¹ice Datum: 2008-10-20 13:19:51

V članku 2.1.12 je čiara definovaná ako "čáry představuje tok dat nebo řízení". Môžte mi vysvetli», ako vstúpi do toku dat iný tok dát? V čase môjho ¹túdia toto nebolo možné. Do objektov diagramu vždy vstupoval taký počet dát (čiar), s akým v skutočnosti daný objekt pracoval. Vopred ïakujem za vysvetlenie.


Autor: kamil. Datum: 2013-03-22 10:07:15

add: Autor: B.Lacko - VUT Bnro Datum: 2008-07-10 15:41:14 sice si můj příspěcek asi již číst nebudete, ale i tak. S ¹ipkami souhlasím, nicméně nemusejí tam být. I Takto lze diagram pochopit (bude Vám to ale asi trvat déle) Nemyslím si, že příklad obsahuje jinou metodickou chybu a při správném výkladu je OK...) musíte pochopit návaznost první a druhé části poté pochopíte, že nemá dva výstupy typu KONEC ...diagram je sice ne¹tastný, ale principielně správný.


Autor: Pavel Datum: 2013-10-16 10:07:37

Daný příklad shledávám zvlá¹tě při jeho jednoduchosti naprosto v pořádku včetně variantního příkladu pro opravu materiálu.  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.