Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

4.1 V¹eobecné požadavky

4.1 V¹eobecné požadavky

Co se týká vytvoření systému kvality, není to jen o tom mít někde uložené nějaké předpisy, pracovní instrukce, příručku jakosti. Systém jakosti má být uveden v život a to se zpravidla dělá tak, že lidé v orgnizaci vědí, co mají dělat a jak. A taky musí vědět, co mají dělat, když je "něco ¹patně". Prakticky to znamená, že ideální stav systému jakosti je takový, kdy každý zaměstnanec má nějaký ten předpis a pracovní instrukce, podle kterých pracuje a ví, kde ty pracovní instrukce najít, umí si je přečíst a postupovat podle nich. Skvělý stav je, když na pracovi¹tě příjde cizí člověk (zákazník, auditor, ředitel,...) a va¹i zaměstnanci vědí, co a jak. Prostě popadnou předpis a přečtou jej. Když jej budou vyprávět zpaměti, je možné, že udělají chybičku... Když jej přečtou, tak ¹ance, že udělají chybu je mizivá. Důležité ale je dělat to, co je v dokumentaci dané organizace popsáno. V takovém stavu auditor uvidí, že jakýsi systém kvality existuje a je uveden v život, protože jej zaměstnanci používají.

Procesy v organizaci jsou velmi důležité, protože když si je firma definuje a dokumentuje, má možnost si je lépe analyzovat zejména z pohledu jejich přidané hodnoty. Na druhou stranu je třeba si procesy uspořádat. Jak bude procesní diagram složitý je na vás. Samozřejmě nemusíte používat procesní diagramy a procesy popsat jen ve větách a odstavcích, jak tomu v mnoha organizacích bývá. Ale procesní diagram je jasný každému, tedy i auditorovi, který si od¹krtne ze svého "checklistu" - ano, mají definované procesy a jejich interakci. Procesy, ale popisujte s rozumem, některé je rozumné popsat opravdu velmi detailně, některé mohou být popsány vágněji, aby umožnily jistou míru volnosti v organizaci. Ostatně to je hlavně úloha manažerů, nejen kvality.

Měření efektivity procesů je kapitola na del¹í vyprávění. Já jen doplní, že měření efektivity čehokoliv je hlavně o tom, jaké byly plánované hodnoty a jejich porovnání se skutečností. Někdy bývá lep¹í, někdy hor¹í. Ale smyslem je tuto efektivitu měřit, protože když máte v organizaci proces a neznáte jeho efektivitu, je to skoro až smutné. A jak měřit efektivitu v dané organizaci? Jaká používat měřítka? Je to tak rozdílné od organizace k orgaizaci, že udělat zde výčet těchto měřítek by bylo na dýl. Ale můžete třeba přidat svůj komentář a podělit se o to, jaká máte měřítka v procesech va¹í organizace.

Když už své procesy monitorujete (stačí i opravdu jednoduchý sloupcový graf), musíte se rovněž zabývat analýzou těchto procesů a výsledky monitorování. To můžete udělat například tak, že v záznamu Přezkoumání organizace vedením je popis hodnocených procesů, důvody proč byly výsledky tak skvělé nebo naopak, a plánovaná opatření k dal¹ímu zlep¹ování. Rovněž můžete pro tento účel použít záznamy pro systém CAPA (nápravná a praventivní opatření). Důležité pro auditora je mít vhodný záznam, že v¹ehny procesy rozumně monitoruejte, analyzujete a dle potřeby příjímáte i nápravná opatření.

A na závěr bych jen připomenul dvě kategorie procesů, které musí být v organizaci popsány. Jsou to ty, které probíhají ve firmě a firma je potřebuje a procesy, které zdánlivě firma nepotřebuje a jsou vyžadovány normou.
Shldnuto: 5861 x


  Pspvky:

Autor: host Datum: 2010-07-21 12:07:32

Jak měřit efektivitu procesu, jehož znakem jakosti je pouze splnění striktních ANO/NE požadavků? Například řízení měřidel - hodnotím proces: V¹echna pracovi¹tě jsou vybavena předepsanými pracovními měřidly: ANO V¹echna pracovní měřidla jsou metrologicky navázána: ANO V¹echny referenční etalony jsou bezpečně uloženy a chráněny: ANO ... atd. V¹echny odpovědi jsou nutně ANO (výskyt jednoho NE v tomto případě zabíjí celý proces). V důsledku v¹ech odpovědí ANO jsem tedy s procesem spokojen, ale přitom jsem se při hodnocení vůbec ničeho nedoměřil a nemám tudíž ani co zlep¹ovat do dal¹ího období. To je ov¹em nepříjemné...


Autor: host Datum: 2010-07-21 12:07:48

Jak měřit efektivitu procesu, jehož znakem jakosti je pouze splnění striktních ANO/NE požadavků? Například řízení měřidel - hodnotím proces: V¹echna pracovi¹tě jsou vybavena předepsanými pracovními měřidly: ANO V¹echna pracovní měřidla jsou metrologicky navázána: ANO V¹echny referenční etalony jsou bezpečně uloženy a chráněny: ANO ... atd. V¹echny odpovědi jsou nutně ANO (výskyt jednoho NE v tomto případě zabíjí celý proces). V důsledku v¹ech odpovědí ANO jsem tedy s procesem spokojen, ale přitom jsem se při hodnocení vůbec ničeho nedoměřil a nemám tudíž ani co zlep¹ovat do dal¹ího období. To je ov¹em nepříjemné...


Autor: host Datum: 2010-07-21 12:12:25

Omlouvám se za to tapetování. Browser po prvním pokusu ohlásil chybu spojení, tak jsem poslal tentýž příspěvek podruhé...  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.