Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

5X PROČ - 5 WHY

5x proč - 5 Why

V následujícím článku se dozvíte něco o stále častěji používaném nástroji zlep¹ování kvality, kterému se říká 5x proč (pět krát proč) nebo také anglicky častěji používané 5 Why. Pro francouz¹tináře jen doplním, že ve francouz¹tině se používá název 5 Pourquoi.

Nástroj kvality 5x proč je poslední dobou stále více používán v automobilovém průmyslu, kde jej mají v oblibě zejména francouzské automobilky. Dodavatelé automobilek jej v¹ak již také postupně začínají používat. Důvod používání je nasnadě - je to nástroj poměrně jednoduchý, vede poměrně rychle k cíli, tj. k určení pravděpodobné příčiny.

O co tedy konkrétně jde? Jde o pokládání si otázky Proč? Jak je již na portálu ikvalita.cz zavedeno, ukážeme si použití na nějakém příkladu.

Mějme třeba problém s kvalitou u jedné z francouzských automobilek. Jde o klasickou reklamaci, kde si zákazník stěžuje na nemožnost namontovat 5 kusů jednoho výrobku.

1. Proč výrobky není možné namontovat?
Protože v kovové části výrobku chybí závity...
2. Proč v kovové části výrobku chybí závity?
Protože je tam dodavatel výrobku neudělal...
3. Proč je tam dodavatel výrobku neudělal?
Nebyla to chyba dodavatele výrobku, ale jeho subdodavatele...
4. Proč subdodavatel dodal výrobky bez závitů?
Protože při výrobě praskl závitový nástroj...
5. Proč praskl závitový nástroj?
Protože má omezenou životnost...

Po pěti logicky položených otázkách známe odpověï na otázku Proč se problém vyskytl. Záměrně chci zdůraznit slovo vyskytl. Důvodem výskytu by mohlo být to, že dodavatel neprovedl včas preventivní údržbu s výměnou nástroje, případně nemá vůbec zaveden systém TPM.

V předchozím odstavci jsem se snažil poukázat na problém příčiny výskytu. Nyní se zkusme zaměřit na detekci. Položíme si otázku, proč nebyla daný závada včas detekována.

Část první:
1. Proč nebyla závada detekována?
Protože ji stroj detekovat neumí.
2. Proč ji stroj detekovat neumí?
Protože stroj to technologicky neumí...

Část druhá:
1. Proč nebyla závada detekována?
Protože ji stroj detekovat neumí.
2. Proč ji stroj detekovat neumí?
Protože mu nefunguje příslu¹né čidlo.
3. Proč nefunguje příslu¹né čidlo?
Protože je vadné. 4. Proč je čidlo vadné? Protože jej technik při pravidelné údržbě nevyměnil...

Tady je vidět, že otázek nemusí být vždy pět. Obvykle ale pět otázek stačí. Navíc se může hledání potenciální příčiny ¹ířit i více směry.

Firmy v automobilovém průmyslu sice používají tento analytický nástroj, ale vesměs pouze proto, aby zjistily příčinu výskytu, přičemž nebývá důraz na hledání důvodů selhání detekce.

Doufám, že i tento článek je pro vás inspirativní a budu rád, když sem napí¹ete va¹e zku¹enosti.


Příklad z malosériové výroby (doplnění na základě dotazu z října 2011)

Firma vyrábí speciální hřídele, kde si zákazník stěžuje na to, že 10 z 50 kusů má nesprávný vněj¹í průměr.

1. Proč mělo 10 hřídelí men¹í průměr?
Protože je soustružník vyrobil jako vadné.
2. Proč je soustružník vyrobil vadné?
Protože udělal chybu při měření.
3. Proč udělal soustružník chybu při měření?
Protože po přestávce, kdy dodělával sérii posledních deseti kusů, si zřejmě nesprávně nastavil nulovou hodnotu na digitálním měřidle.
4. Proč si nastavil nesprávně nulovou hodnotu na měřidle?
Protože měl neuměl dobře pracovat s daným typem měřidla / protože si nev¹iml nečistoty na měřidle, které ovlivnilo správnost měření - lidský faktor.

To je příkladem toho, proč se problém vyskytl. Proč ale nebyl detekován?

1. Proč nesprávný rozměr nikdo nezjistil?
Protože je prováděna pouze mezioperační kontrola soustružníkem a není prováděna 100% kontrola v¹ech parametrů na v¹ech výrobcích.
2. Proč není prováděna kontrola v¹ech parametrů?
Protože se provádí pouze 100% kontrola v¹ech parametrů u prvního kusu.

Tady je vidět, že ne vždy se podaří odpovědět na v¹ech 5 otázek proč. Bohužel poměrně často se dostáváme k příčině nazývané lidský faktor. To může zejména ve velkosériové výrobě signalizovat zásadněj¹í nedostatek automatizovaných kontrolních prostředků (čidla, SPC kontroly, atp.)

Proč to systém umožnil - doplnění 30.4.2014

Kromě dnes již běžně používané metody 5x proč pro Výskyt problému a 5x proč pro nedetekování problému, se začíná používat i třetí otázka. Ta otázka zní: Proč to systém umožnil? Na tuto otázku se obecně odpovídá velmi obtížně až, řekl bych, nepříjemně. Proč? Odpovědi totiž obvykle vedou k poskytování zdrojů v organizaci. Snad proto management některých organizací nechce znát odpověï.
Shldnuto: 6318 x


  Pspvky:

Autor: kamik Datum: 2011-08-31 10:05:01

Zdravím, Proč praskl závitový nástroj? Protože má omezenou životnost... tro¹ku bych řekl že totobych zcela jiste nedal do 5 proč životnost nástroje je přece dána a lez ji prodloužit například preventivní či prediktivní udržbou. Pakliže životnost nástroje je "po limitu" nemohu z něj vyrábět"


Autor: Irena 3.10.2012 Datum: 2012-10-03 18:58:16

Proč do¹lo k záměně 20 L dílů za 20 P dílů?


Autor: Mike Datum: 2012-11-07 14:42:58

Univerzální, jediná a definitivní odpověï na 99% infantilních dotazů "5WHY": protože někde v průběhu životního cyklu výrobku selhal kontrolní mechanismus. Příklad: blbě navržený - zkonstruovaný - vyrobený - zkompletovaný motor se dostal k zákazníkovi a je nefunkční. WHY? BECAUSE: v kterémkoli bodě životního (výrobního) cyklu nikdo ten motor nezkontroloval!To je podstata DETEKCE. Hledání, nalezení a eliminace příčin je "iné kafe". Místo lehce pofiderního nástroje "5WHY" doporučuji i v tomto případě použít starou a staletími osvědčenou selskou logiku :-) /viz. Autor "kamik" - pokud se budou klást zavádějící otázky nebo akceptovat nekompetentní odpovědi, dopracujem se nesprávných závěrů, které v důsledku vedou k fatálním situacím - viz. heslo "Air-crash"./


Autor: MIrka Datum: 2013-11-28 17:12:27

Ahojte, nemohli by ste mi napísa» dátim, a meno toho kto to som o tejto metóde napísal. Potrebovala by som ju do bakalarky. Ïakujem moj email je: Miruska4762@gmail.com


Autor: Midar Datum: 2015-01-30 14:15:51

Kamik ty jsi jetel


Autor: Roman Datum: 2017-06-02 09:25:20

existuje nějaké nápravné opatření na lidsky faktor(překlepnutí znaménka při programování stroje,přehlédnutí kóty atd.)jedná se o kusovou výrobu kde si operátor děla v¹e sám


Autor: rtb Datum: 2017-09-06 06:42:52

Po pravdě se mi zda hned úvodní příklad trochu "ujetých", po druhém proč -proč to dodavatel neudělal si kladu otázku proč na to vstupní kontrola nepři¹la


Autor: ZZ Datum: 2019-06-17 17:53:25

5 proč (jako spousta dal¹ích moderních nástrojů kvality) se dá použít i mimo firemní/organizační sféru. Já občas používám i doma, i když je to v rámci rodiny někdy velmi nepopulární - zvlá¹» u mé lep¹í polovičky, která má prý pocit, "že z ní dělám deb#la". Nicméně výsledky už mi upřít nemůže. Velmi hezký a úsměvný příběh mi vyprávěl můj nadřízený, který provedl 5W analýzu kořenové příčiny problému formou konverzace se svým malým synem. SYN: Rozbilo se mi autíčko. OTEC (1): Proč se ti rozbilo? SYN: Protože mi spadlo. OTEC (2): Proč ti spadlo? SYN: Protože sjelo z poličky, když sem tam dával jinou hračku. OTEC (3): Proč sjelo, když si tam dával jinou hračku? SYN: Protože už tam na ní už nebylo místo. OTEC (4): Proč už tam na ní nebylo místo? SYN: Protože tam mám bordel. OTEC (5): A proč má¹ na poličce bordel? SYN: Protože si tam neuklízím.


Autor: MZ Datum: 2020-11-18 19:55:29

protože si mu udělal malou poličku :-)  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.