HlavnŪ strana | Novinky | NŠstroje kvality | PoradenstvŪ | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Indik√°tor IPB

Indik√°tor IPB

Dnes si pov√≠me co je to Indik√°tor IPB. Jde o nov√Ĺ ukazatel kvality, kter√Ĺ za√®ala pou¬ĺ√≠vat i firma PSA, v√Ĺrobce automobil√Ļ Peugeot a Citro√ęn. Na B2B port√°lu PSA tento ukazatel zat√≠m nen√≠ (jsou tam st√°le jen incidenty a PPM), ale tato spole√®nost ji¬ĺ aktivn√¨ pou¬ĺ√≠v√° tento ukazatel v√Ļ√®i sv√Ĺm dodavatel√Ļm, kter√Ĺm ji¬ĺ stanovila i c√≠le.

Co je tedy indik√°tor IPB? IPB je zkratka Incidents Per Bilion, tedy po√®et incident√Ļ (v PSA sledovan√Ĺch a aplikaci AMADEUS) na miliardu vyroben√Ĺch kus√Ļ. Jen dopln√≠m, ¬ĺe anglick√© slovo Bilion znamen√° v √®e¬Ļtin√¨ miliardu.

V sou√®asn√© dob√¨ sta√®√≠ pro PSA v√©st jednoduchou excelovou tabulku, kde je c√≠lov√© hodnota (stanovuje PSA) a v√Ĺsledek dan√©ho dodavatele. Tento ukazatel tedy roz¬Ļi√łuje st√°vaj√≠c√≠ ukazatele PPM a po√®et incident√Ļ.
Shlťdnuto: 8015 x


  PÝŪspžvky:

Autor: MK Datum: 2013-06-02 13:14:01

PPM je tedy po√®et incident√Ļ na mili√≥n a IPB je na miliardu? a za chvilku p√łijde ¬Ļkodovka s t√≠m, ¬ĺe vymysl√≠ je¬Ļt√¨ n√¨co lep¬Ļ√≠ho :-D


Autor: KVA Datum: 2013-08-30 13:50:07

PSA u¬ĺ asi nev√≠ √®√≠m oslnit. N√¨kter√© ukazatele postr√°daj√≠ smysl.


Autor: PSAnebrat Datum: 2013-09-02 13:11:13

PPM je po√®et neshodn√Ĺch d√≠l√Ļ na 1000000 dodan√Ĺch, kde¬ĺto IPB je po√®et incident√Ļ na miliardu (v jednom incidentu m√Ļ¬ĺe b√Ĺt v√≠c neshodn√Ĺch d√≠l√Ļ)


Autor: Christforum Rozruch Datum: 2013-12-11 14:05:05

Bych cht√¨l vid√¨t kdo tu miliardu identick√Ĺch d√≠l√Ļ vyprodukuje. Auta se vyr√°b√≠ nanejv√ŬĻ ve statis√≠cov√Ĺch s√©ri√≠ch. Teoreticky m√Ļ¬ĺe doj√≠t k absolutn√≠ eliminaci poruch. K √®emu je ale informace o tom, ¬ĺe kdysi d√°vno m√¨l tento d√≠l n√¨jak√© pot√≠¬ĺe? Vyzoomovan√° o t√łi √ł√°dy... no coment... Zase n√¨jakej blb dostal funkci.


Autor: RadekL Datum: 2013-12-11 21:03:37

Jen dopln√≠m, ¬ĺe PSA bere dodan√© kusy v kategori√≠ch v√Ĺrobk√Ļ, tj. jedno auto m√° 4 bo√®n√≠ ok√©nka, 4 t√¨sn√¨n√≠ kolem dve√ł√≠, tak¬ĺe po√®et dodan√Ĺch d√≠l√Ļ se t√≠mto zp√Ļsob√¨m m√Ļ¬ĺe dost zv√ŬĻit. Indik√°tor IPB se pak dle kategorie dod√°van√Ĺch d√≠l√Ļ m√Ļ¬ĺe pohybovat n√¨kde kolem tis√≠c√Ļ i desetitis√≠c√Ļ IPB. PSA zohled√≤uje i specifick√© dodavatele, kte√ł√≠ dod√°vaj√≠ i mal√© s√©rie. Z pohledu automobilky toto nov√© krit√©rium ch√°pu, proto¬ĺe kombinuje PPM a sou√®asn√¨ po√®et incident√Ļ (reklamac√≠) nevypov√≠daj√≠ samostatn√¨ o situaci kvality, kdy jeden incident m√Ļ¬ĺe obsahovat des√≠tky nebo i stovky NOK kus√Ļ, co¬ĺ je n√¨co jin√©ho ne¬ĺ des√≠tky √®i stovky incident√Ļ s jedn√≠m kusem.  Novż pÝŪspžvek:
 
  Autor: (max. 30 znaký)
 
    Zadejte pÝŪspžvek:
 
  Zde napiste ŤŪslem nula.