Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Interní audity systému řízení jakosti

Interní audity systému řízení jakosti

Nejprve si rozdělme audity systému řízení kvality. Ty obecně rozdělujeme na:
interní, a externí.

Interní audity jsou prováděny interními pracovníky firmy, velmi výjimečně i externě nasmlouvanou osobou. Tyto audity jsou také nazývány audity první stranou. Naproti tomu audity externí lze ještě dále rozdělit na na audity prováděné zákazníkem, tedy audity druhou stranou, a audity prováděné certifikační nebo jinou dohledovou organizací - takové audity bývají nazývány audity třetí stranou. Dále budeme hovořit již zejména jen o interních auditech.

Interní audity mívají svůj obvyklý průběh. Vše by ale mělo začít u programu auditů (rozvrh auditů, angl. Audit Schedule), který zpravidla bývá připraven manažerem kvality a bývá pro období jednoho roku. U menších organizací je rozumné udělat jeden interní audit ročně, u větších firem bývají audity rozděleny do částí, aby se moc nenarušil chod firmy, neboť audity vyžadují čas nejen auditorů, ale i auditovaných, kterých může být i více. Příklad plánu interních je zde.

Softwarová podpora interních auditů

Interní audity je možné řídit v relativně jendnoduché papírové formě ve velmi malých organizacích. Ve větších firmách je vhodné využívat softwarovou podporu - Společnost DATACONS nabízí vhodnou databázovou aplikaci s možností plánování interních auditů, administrace záznamů, řízení rizik a KPI.

Kvalifikace auditorů

Auditoři by měli mít určitou rozumnou kvalifikaci. Před tím, než začněte s interními audity, je rozumné poslat potenciální interní auditory na externí školení. Bývá to rozumná investice ačkoliv se někomu může zdát docela vysoká. V předpisu o interních auditech byste měli mít zmínku opotřebné kvalifikaci auditorů. Jakou kvalifikaci si nastavíte, takovou budete mít.

Plán interních auditů

Plán interních auditů byste měli rozumně komunikovat ostatním zejména zainteresovaným zaměstnancům. Můžete jej vyvěsit na nástěnku, na firemní intranetovou stránku, nebo jen předat kopii zainteresovaným.

Příprava na audit

Před každým auditem se auditoři a auditovaní na audit připravují. Příprava spočívá ve studiu firemních procesů, jež mají být auditovány. Jde o to rozumně si nastudovat související požadavky norem, interních předpisů, případně i legislativy. Rozumnou součástí bývá posání procesů dle dokumentace formou vývojových diagramů, aby si auditoři ujasnili materiálové a informační toky. Během přípravy si auditoři připraví auditní otázky, tj. otázky, které budou auditovaným klást během auditu. Výsledkem je i plán daného auditu zaslaný auditovaným, aby se mohli připravit, zajistit přítomnost pracovníků v auditovaných oblastech.

Začátek auditu

Audity začínají zpravidla ráno a trvají několik hodin až celý den. Ve velkých firmách může audit trvat i čtyři dny, ale to v podmínách ČR enbývá tak časté. Vlastní začátek auditu probíhá tak, že audotovaní se přivítají s auditory a pokud se ještě vzájemně všichni neznají, dojde k vzájemnému představení účastníků úvodní části. Během této úvodní části je probrán i časový harmonogram auditu, aby byl zajištěn rozumný plynulý průběh auditu nenarušující významně chod firmy. Záznam o interním auditu vypadá asi takto.

Shlédnuto: 52868 x


  Příspěvky:

Autor: Franta_T Datum: 2007-02-27 15:03:54

Kvalifikace auditorů - zde bych polemizoval s názorem, že kvalifikace auditorů záleží jen na úrovni nastavené ve společnosti. Vzhledem k požadavku normy na objektivitu hodnocení výsledku auditu je nutné interní auditory nejen pečlivě vybírat, ale i neustále vzdělávat. A není to jen úvodní investice. Však také norma vyžaduje prokázání zdrojů na udržování systému jakosti. Ty zdroje musí být lidské, znalostní, materiální... Jistě jsem nevyjmenoval všechny. Věc má ale háček. Nezávislí auditoři (např. Úř OSK SOJ) všechny tyto parametry požadují, ale není lehké je naplnit. Například v oblasti lidských zdrojů. Kdo ze zaměstnanců bude dobrovolně interním auditorem? Je to hamletovská otázka. Jinak : kde vzít a nekrást? Nebo má někdo dobrý návod na řešení...


Autor: RadekL Datum: 2008-05-12 12:42:47

Děkuji Frantovi za podnětný příspěvek. Norma neříká striktně jak si organizace stanoví požadavky na auditor. Pokud to firma ale dokumentuje ve třech větách, může splnit požadavek normy. Další otázkou je, jaké jsou požadavky zákazníků - a mezi zákazníky mohou patřit i nezávislí auditoři právě z Úř OSK SOJ. Pokud jsou požadavky zákazníků vyšší než obvykle, pak je na vás, jestli zohledníte vyšší požadavky ve vyšší ceně za nadstandard nebo zdali upustíte od takových dodávek... To je pak o zvolené strategii.


Autor: katka Datum: 2008-05-27 10:59:45

Právě připravuji interní audit procesu obchodní činnost, nakupování. Ví někdo jak dát přidanou hodnotu interním auditům, když už audituji 5 let v jedné firmě? Mám pocit, že můj přínos je ten, že auditovaní jsou připravení na otázky auditorů druhých a třetích stran a že zkontroluji aktuálnost dokumentace.Zdá se mi to málo, ale nevím co s tím.


Autor: RadekL Datum: 2008-05-27 11:18:40

Ahoj Katko, radit na dálku bez znalosti konkrétní firmy (úroveň systému kvality, firemní kultura, strategie,...) je těžké až skoro nemožné. Zkus zvážit, zdali provádět interní audity méně často - pokud daná oddělení oparvdu fungují. Nebo zkus zajít na nějaký seminář, kde můžeš načerpat inspiraci. U nakupování se můžeš třeba zeptat na hodnocení konzultantů - jde přece taky o dodavatele, kteří mohou mít až neskutečný vliv na fungování firmy. Ověřují se reference předem? Hodnotí se dosažení jejich cílů? Bylo jim zaplaceno za skutečně odvedenou práci? Na obchodním oddělení a stejn tak i na nákupu se můžeš zeptat, jaké jsou jejich vstupy pro systém CAPA (nápravná a preventivní opatření), jaká udělali nápravná a preventivní opatření za poslední rok, co zlepšili, kolik to stálo a jak vyhodnocovali efektivitu vynaložených prostředků... Dá se ptát na leccos.


Autor: katka Datum: 2008-05-28 10:42:08

Ahoj Radku, děkuji Ti za reakci na můj dotaz. Jsme malá firma se 180 zaměstnanců, z toho 20 THP.Takže relativně malý kolektiv lidí. Byla jsem u zavádění systému ISO a můžu říct, že platí, že to co je psané, to je dané. Hlavně proto, že dokumentace a prac. postupy byli pasované na skutečnost. Konzultanty si v případě potřeby vybíráme podle os. zkušeností nebo doporučení zkušenějších. Máme stanovené cíle a parametry procesů, které se ve stanovených intervalech vyhodnocují. To funguje a jde tak jak má. Ale je pravda, že jestli se zeptám na nápravná opatření a zlepšování, tak bych se mohla něco dozvědět. Zkusím to a uvidím. Tak ještě jednou děkuji. Katka


Autor: Verča B. Datum: 2008-12-11 17:41:29

Ve společnosti nám odešel hlavní auditor (jeho kvalifikace Auditor kvality - QA), který nám proškoloval interní auditory. Společnost opustil ještě před termínem proškolení našich interních auditorů. Jak by jsme měli zajistit nyní jejich proškolení - resp. kdo může proškolovat interní auditory (jakou kvalifikaci musí lektor mít). Děkuji


Autor: Verča B. Datum: 2008-12-11 17:52:23

Oprava kvalivikace - hlavní auditor měl kvalifikaci - manažer jakosti


Autor: RadekL Datum: 2008-12-11 19:25:38

Ahoj Verčo, to záleží na tom, jestli to chceš očůrat nebo jestli to chceš dělat pořádně mít z interních auditů přidanou hodnotu... V každém případě se podívej na požadavek normy ISO 9001 odst. 6.2.2 Odborná způsobilost..., kde si musíte stanovit požadavky na kvalifikaci interních auditorů. Když si požadavky stanovíte na jeden rok ve firmě a samostudium normy ISO 19011, tak první požadavek doložíš evidencí zaměstnanců a druhý jedním papírem, kterým je záznam o školení formou samostudia. Rozšířit se to dá o samostuduim nějaké brožury o interních auditech. Teoreticky by ti mělo stačit i když si do požadavků dáš samostudium výše uvedeného článku. :-) To samozřejmě nedělej. Pokud si sama něco naštuduješ o interních auditech a vyhotovíš si o tom záznam, tak sama můžeš další kolegy proškolit. Pokud chceš ale interní audity provádět na slušné úrovni, tak doporučuji externí školení. Budiž neco to stojí. A na závěr ještě jednu informaci - interní auditory stačí proškolit jednou! Poradenské a konzultační firmy rády dávají certifikáty s omezenou platností, ale ty jejich certifikáty jsou v podstatě papír, který ti může vystavit prakticky kdekdo. Snad taková odpověď stačí. :-)


Autor: Verča B. Datum: 2008-12-12 19:58:31

Děkuji :-). Pro ověření, že chápu. V naši firmě se razí směr, že jeden zaměstnanec se vyškolí externě a pak provádí interní školení pro ostatní zaměstnance (upravené na konkrétní podnímky společnosti). Jestliže zaměstnanec dosáhne opět kvalifikace manažer jakosti, může proškolovat naše interní auditory jak z hlediska normy ISO 9001..., tak i ISO/TS 16949... Společnost si to tak nastavila = splnění požadavku.


Autor: RadekL Datum: 2008-12-13 18:47:47

Jen je otázkou jaké jsou požadavky na manažera jakosti. Ale v zásadě je to tak.


Autor: Lukas Datum: 2009-08-24 17:28:52

Ahoj. Mam dotaz ohledne dodavatelskych auditu. Jako zastupce nasi firmy bych mel jit provadet audity k dodavatelum. Potrebuji na to nejakou specialni certifikaci nebo kvalifikaci ? Nebo plati to same, co u internich auditu, tedy jak si to firma nastavi, takove to bude mit. Dik Lukas.


Autor: Verča B. Datum: 2010-10-15 11:23:46

Chtěla bych se zeptat, zda-li auditor s kvalifikací ISO/TS 16949:2009 může provádět i audity na shodu s ISO 9001:2008. Děkuji.


Autor: Marek Datum: 2010-12-09 11:03:33

Myslím Verčo, ale možná mě někdo opraví, že TS je ještě přísnější než 9001, takže si myslím, že s kvalifikací na TS může klidně auditovat na 9001, jen se jí musí držet a nevnášet tam požadavky TS.


Autor: lubosek Datum: 2011-09-23 16:36:18

Může mi zaměstnavatel nařídit vyplnit Rozvojovou schůzku? Otázky,které obsahuje(schůzka),se mi příčí


Autor: lubosek Datum: 2011-09-23 16:38:39

Může mi zaměstnavatel nařídit vyplnit Rozvojovou schůzku? Otázky,které obsahuje(schůzka),se mi příčí


Autor: Danča Datum: 2011-11-07 08:55:49

Je potřeba dělat alespoň jednou do roka interní audit? Čeká nás nyní externí audit. Musíme mít před ním udělaný ten interní? Děkuji


Autor: RadekL Datum: 2011-11-09 21:54:23

Ahoj Dančo, nikde v normě, tedy pokud je mi známo, není stanoven požadavek provádět interní audity min. jednou ročně. Takový požadavek by měl být stanoven v programu interních auditů - pokud program IA stanoví frekvenci jednou za tři roky, tak proč ne? Ale rozhodně to nebývá obvyklé. Obvyklé bývá provádět min. jeden IA ročně, ve výrobních firmách to bývá několik IA ročně (záleží na velikosti a charakteru organizace). Moje doporučení je ještě před externím auditem provést interní audit - sice budete mít nějaké neshody, ale nebývá problém auditorům vysvětlit, že opatření jsou v přípravě. Důležité bývá mít opatření na neshody z předchozích interních a externích auditů vyřešené.


Autor: POLY Datum: 2012-01-07 22:02:15

Dobrý den, náhodou jsem narazil na Vaši stránku. Dovolil bych si s p. RadkemL a jeho posledním příspěvkem trochu polemizovat. Pokud si pečlivě prostudujete normy, je v nich uveden požadavek prověřit prvky (ty používané, samozřejmě)nejméně jedenkrát ročně - mimo jiné i proto, že součástí hodnocení funkčnosti systému musí být jeho každoroční přezkoumání ("vedením"), které (mimo jiné, jak je v normách ISO či TS popsáno)také vychází z interních auditů. Podmínky interních auditů - systémových či "linkových" (kdo, co, kdy, jak) by měly být uvedeny v Interní směrnici organizace. Ta v ohledu kvalifikačních předpokladů obvykle vychází z 19011 (abych se okrajově dotknul i dalšího příspěvku). Souhlasím i s názorem, že auditor dle TS může auditovat ISO (TS je vlastně nadstavbou ISO a musí plnit některé přísnější podmínky), ale někteří auditoři tzv. "třetích stran" (tedy externí auditoři) s tím někdy mají problém :(. Nebudu komentovat starší příspěvky, ale pan Lukas myslel asi tzv. "zákaznický audit", neboli audit u dodavatele. Měli bychom si říci, že existuje školení (a certifikát) nejen pro interního a také pro externího auditora. V praxi však bývá bez problému uznáván kvalifikovaný interní auditor zákazníka i při auditu dodavatele - už jenom proto, že platí pořekadlo "náš zákazník, náš pán", tak se dodavatel po ničem ostatním raději ani nepídí ... . Všem Vám přeji hodně sil v oblasti, kterou jsem před nedávnem opustil ... .


Autor: klop Datum: 2012-04-10 11:38:18

Interní audit se musí provés minimálně 1x ročně (náš zákazník může stanovit požadavek na prokazování shody častěji). Pokud provádí pracovník zákaznický audit, může být proškolen interně např. managerem kvality (který jak předpokládám by měl mít potřebnou kvalifikaci)a není nutné absolvovat nákladná externí školení.


Autor: Petr Datum: 2012-06-06 21:10:43

Dobrý den, minulý rok jsem byl firmou vyslán na externí školení manažer kvality, kdy výstupem jsem dostal osvědčení o absolvování kurzu kvality. Ve firmě pracuji na ŽL. Může mě firma bez mého vědomí jmenovat interním auditorem, kdy mám vlastně provést audit sám na sebe. Je dostačující kvalifikace osvědčení k jmenování interním auditorem ? Děkuji za názor.


Autor: Michael K. Datum: 2012-06-22 06:44:33

Chtěl bych poprosit o více informací ohledně normy ISO/TS 16949 zaměření na bod Interní audity. Norma říká, že musí být proveden AUDIT VŠECH VÝROBNÍCH PROCESU. V naší firmě máme mapu procesu a ve formě želvy-popisy procesu, ale nevím zda se musí auditovat všechny procesy (nákup, dodávání,skladování, výroba, měřidla, zlepšování atd...) a nebo stačí pouze výrobní proces?? Moc prosím o radu.


Autor: Elon Datum: 2013-05-21 22:46:26

Co si já myslím, tak zmapovat hlavní výrobní proces je základ a další podpůrné procesy pro komplexní interní audit musí být také zmapovány, i když je možná z počátku nejeví důležitě. Jenom je pointou aby sloužily výrobnímu procesu a ne naopak.


Autor: Elon Datum: 2013-05-21 22:49:42

Ještě dodávám, pod větou "AUDIT VŠECH VÝROBNÍCH PROCESU" se myslí jak hlavní tak právě i ty podpůrné. Fy, která nabízí služby by totiž doslovně žádný "výrobní" proces neměla. Musí se to chápat obecně.


Autor: Jita Datum: 2014-01-22 10:16:32

Dobrý den, my si jako každý rok letos najímáme externího auditora na interní audit, příští rok bych ho měla dělat už já, jako osoba v této oblasti neznalá, spoléhám na to, až za měsíc přijede auditor, budu ho celý den následovat a psát si poznámky a budu doufat, že se mi podaří načerpat informace na příští rok...


Autor: Petr Datum: 2014-04-02 08:49:41

Dobrý den, ve firmě ve které pracuji, mne nutí dělat interního auditora i přes můj neustálý nesouhlas. Pokud jsem v minulosti provedl audit s negativním nálezem, byl jsem nucen audit přepsat dle vedení jakosti a společnosti. Ve světle výše uvedených skutečností bych se rád zeptal, zda provedení interního auditu ve firmě, ve které pracuji, je součástí pracovních povinností zaměstnanců, kteří byli jmenováni interními auditory a k této činnosti proškoleni. V popisu práce to ale nemám. Děkuji mnohokrát za pomoc. S pozdravem kontakt: pusanek@seznam.cz


Autor: Kepca Datum: 2015-04-13 14:38:06

Dobrý den, prosím o radu. Jsem interní auditor ve firmě, absolvovala jsem kurz pro auditory a auditora ve firmě dělám 3tím rokem a tento rok mi dali úkol, že mám provést i školení zaměstnanců ve firmě v rámci normy ISO 9001, jiné roky to u nás prováděl externí auditor v rámci recertifikace. Tak jsem se chtěla zeptat které body by mělo školení v rámci ISO 9001 obsahovat aby bylo školení pro zaměstnance přínosem. Jsme kovoobráběčská firma. Děkuji


Autor: katka Datum: 2015-09-23 14:43:35

Pro Kepcu. Dobrý den, podle datumu usuzuji, že školení zaměstnanců už máte za sebou. Tak možná jen pro srovnání. U nás zaměstnancům zopakujeme: Politiku; Cíle + jak můžeme přispět k jejich splnění; mapu procesů + nastavení jednotlivých parametrů, konkrétní parametr-konkrétní skupina lidí; Struktura/pyramida dokumentace, informace o možnosti pročtení(Technologické předpisy, pracovní řád); Kontrola kvality výrobků/aktuální problémy; Jak rozpoznat stav měřidla, vynulování před počátkem měření; Třídění odpadů, Uložení bezpečnostních listů, nejvíce nebezpečné látky v provozu/první pomoc, tísňová tel. čísla.


Autor: qid Datum: 2015-10-06 20:41:59

Chtěla bych pracovat jako auditor a pomáhat zlepšovat kvalitu procesů ve firmě. Když se dívám na nabídky práce pro auditory http://www.pracomat.cz/profese/auditor , přijde mi že jsou tam samé finační audity a žádné procesní. Myslíte, že bych se měla raději věnovat finačnímu auditu?


Autor: MN Datum: 2016-03-22 13:18:09

Dobrý den, nemáte prosím někdo zkušenosti s tzv. auditem na dálku, přes telekonferenci a sdílenou obrazovku počítače ? Pokoušel jsem se hledat na internetu, ale žádné detailnější informace nebo příklady jsem nenašel. Děkuji


Autor: Pavla Datum: 2020-02-09 17:09:01

Dobrý den, píši DP na téma interní audit (automobilový průmysl). Můj dotaz je, jestli interním auditorem může být manažer kvality. Dle mého názoru by nebyla splněna nezávislost útvaru auditu v organizaci. Nebo se pletu? Předem díky za názory.


Autor: Netia Datum: 2020-12-29 10:31:40

SW podpora řízení rizik a interních auditů: www.netia.cz  Nový příspěvek:
 
  Autor: (max. 30 znaků)
 
    Zadejte příspěvek:
 
  Zde napiste číslem nula.