Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

4.2.1 V¹eobecně

4.2.1 V¹eobecně

Daný odstavec stanovuje, co v¹echno musí obsahovat dokuemntace systému managementu jakosti. Příručka jakosti je jakýmsi hlavním dokumentem celého systému kvality. Bohužel bývá docela obsáhlá a v dne¹ní uspěchané době má málokdo čas si ji přečíst, natož aby s ní běžně pracoval. Příručka kvality běžně obsahuje i tzv. Politiku jakosti, tedy jakési prohlá¹ení nebo závazek managementu zabývat se jakostí a dále ji zvy¹ovat. Taková politika kvality může mít jednu větu, ale v některých případech je vhodné mít třeba i dva, tři krat¹í odstavce. Proč? Tak například norma ISO 13485 (stanovuje požadavky na systémy jakosti ve výrobě zdravotnických pomůcek...) vyžaduje, aby politika jakosti obsahovala něco navíc než jen obecná norma ISO 9001. A to něco navíc se prostě do jedné věty nevejde. Při tvorbě politiky jakosti je tedy nutné zohlednit, jakého oboru se daná politika jakosti týká. A příklady politiky jakosti? Stačí si ve vyhledávači na internetu zadat „politika jakosti“. Získáte mnoho zajímavých politik přímo a rychle na internetu, kterými se můžete nechat inspirovat. rovněž není od věci podívat se na politiku jakosti va¹í konkurence. A nezapomeòte va¹e zaměstnace s politikou jakosti seznámit (prokazatelně, se záznamem).

Cíle jakosti rovněž musí být dokumentované. Zde je ale důležité si uvědomit, co to cíle jakosti jsou a jak jsou SMART (konkrétní, měřitené, dosažitelné, s určenou odpovednosí, časově vymezené). Cíle kvality mohou prakticky jakékoliv cíle, které se týkají kvality. Cíle mohou být zaměřené na interní procesy, tj. týkající se produktivity práce, neshod zji¹těných při mezioperační kontrole, apod. Ale může jít i o zákaznicky orientované cíle, kterými je v oblasti automobilového průmyslu napříkad ukazatel ppm týkající se kvality dodaných výrobků, může jít i měřítko indexu spokojenosti zákazníků, poměr reklamací, atp.

Dále norma ISO 9001 požaduje jisté dokumenty. S těmi vám obvykle pomůže konzultant, který je z to dobře placený. Kromě dokumentů požadovaných normou musíte mít i dokumentaci dal¹í, kterou potřebujete k va¹í práci. V tomto případě jde o předpisy a pracovní instrukce týkající se například vyřizování objednávek, plánování výroby, vlastní výroby, používání nástrojů, balení, skladování, nákupu materiálu,... Jak si svoje činnosti popí¹ete je na vás. Jen nezapomeòte, že va¹e dokumentace musí bát řízená, tedy po každé změně musí být odstraněny staré výtisky dokuemntace starých revizí, které jsou nahrazeny novými platnými dokumenty. Je rozumné vést si evidenci, kde který výtisk je. Tím urychlíte změny a hledání dokumentace. Auditoři velmi neradi vidí v provozu neplatné dokumenty, zvlá¹tě jsou-li používané! Pozor na to.

Nejen že norma požaduje záznamy vyžadované touto normou, ale vyžaduje i záznamy o činnostech, které máte definované ve va¹í dokumentaci. Pokud nemáte žádné záznamy o va¹í činnosti, jako byste nic neudělali! Záznamy mohou být v papírové podobě, ale v dne¹ní době i v podobě elektronické. Elektronické záznamy jsou realtvně draž¹í na pořízení technologie, ale mnohdy prakticky nepotřebujete archiv, který bývá zvlá¹tě u vět¹ích firem nepříjemně rozsáhlý.
Shldnuto: 5875 x


  Pspvky:

  Nov pspvek:
 

  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.