Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

6. Neustálé zlepšování

V normě ČSN EN ISO 9000:2000 je definováno osm zásad efektivních systémů managementu kvality. Tyto zásady jsou rovněž základem koncepce, která je postavena na bázi EFQM Modelu Excelence. Všech osm zásad je základem pro funkční systém kvality a jednotlivé zásady si rozebereme níže. A nyní k jednotlivý zásadám (principům).

6. Neustálé zlepšování

Šestým principem efektivních systémů managementu kvality je princip nazývaný Neustálé zlepšování. Obecně by mělo jít o trvalý cíl na všech úrovních organizace. Lehce se to řekne, ale ve skutečnosti to tak lehké není. Zlepšovat se umí dá se říci každý. Pak je otázkou, jestli se zlepšovat i když například používáte technologii, která je na úrovni současného poznání a nic lepšího není. Může jít například o technologii, kde dosahujete PPM=1. To už se opravdu obtížně zlepšuje. Asi by se dalo dosáhnout PPM=0, ale zřejmě by bylo potřeba vynaložit obrovské náklady kvůli jednomu vadnému kusu. Pozor, pokud jde například o výrobek mající zásadní vliv na život či zdraví, je důležité zvážit i to jedno PPM. Může jít například o potenciálně nebezpečné implantáty, součásti letadel, speciální zdravotnické pomůcky, bezpečnostní díly automobilů. Zde je vidět, že zlepšovat není možné všude, ale vždy se najdou oblasti, kde zlepšování možné je. Může jít například o vývoj nových produktů či technologií, zlepšení procesů (zprůhlednění systému, omezení papírování,…). Nemusíte zlepšovat všechno a všude za každou cenu. Zlepšovat je vhodné tam, kde to dává smysl.

A teď trocha teorie. Obecně by se zlepšování mělo zaměřit na vyhodnocování účinnosti a efektivity procesů. Procesy totiž mají být měřitelné a dají se pak na základě vyhodnocení čísel posoudit. Ano, je skutečně správné rozhodovat se na základě dat, nikoli na základě pocitů. Začít by se mělo u plánů, které stanoví cílové hodnoty (Plan). Pokračovat by se mělo vlastním prováděním procesů (Do). Monitorování (ideálně ve stanovených pravidelných intervalech) skutečného stavu procesů v porovnání s cíli (Check). Na závěr může následovat již jen vlastní zlepšování (Act). Jde o tzv. Demingův cyklus P-D-C-A.
Shlédnuto: 10749 x


  Příspěvky:

  Nový příspěvek:
 

  Autor: (max. 30 znaků)
 
    Zadejte příspěvek:
 
  Zde napiste číslem nula.