Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

6. Neustálé zlep¹ování

V normě ČSN EN ISO 9000:2000 je definováno osm zásad efektivních systémů managementu kvality. Tyto zásady jsou rovněž základem koncepce, která je postavena na bázi EFQM Modelu Excelence. V¹ech osm zásad je základem pro funkční systém kvality a jednotlivé zásady si rozebereme níže. A nyní k jednotlivý zásadám (principům).

6. Neustálé zlep¹ování

©estým principem efektivních systémů managementu kvality je princip nazývaný Neustálé zlep¹ování. Obecně by mělo jít o trvalý cíl na v¹ech úrovních organizace. Lehce se to řekne, ale ve skutečnosti to tak lehké není. Zlep¹ovat se umí dá se říci každý. Pak je otázkou, jestli se zlep¹ovat i když například používáte technologii, která je na úrovni současného poznání a nic lep¹ího není. Může jít například o technologii, kde dosahujete PPM=1. To už se opravdu obtížně zlep¹uje. Asi by se dalo dosáhnout PPM=0, ale zřejmě by bylo potřeba vynaložit obrovské náklady kvůli jednomu vadnému kusu. Pozor, pokud jde například o výrobek mající zásadní vliv na život či zdraví, je důležité zvážit i to jedno PPM. Může jít například o potenciálně nebezpečné implantáty, součásti letadel, speciální zdravotnické pomůcky, bezpečnostní díly automobilů. Zde je vidět, že zlep¹ovat není možné v¹ude, ale vždy se najdou oblasti, kde zlep¹ování možné je. Může jít například o vývoj nových produktů či technologií, zlep¹ení procesů (zprůhlednění systému, omezení papírování,…). Nemusíte zlep¹ovat v¹echno a v¹ude za každou cenu. Zlep¹ovat je vhodné tam, kde to dává smysl.

A teï trocha teorie. Obecně by se zlep¹ování mělo zaměřit na vyhodnocování účinnosti a efektivity procesů. Procesy totiž mají být měřitelné a dají se pak na základě vyhodnocení čísel posoudit. Ano, je skutečně správné rozhodovat se na základě dat, nikoli na základě pocitů. Začít by se mělo u plánů, které stanoví cílové hodnoty (Plan). Pokračovat by se mělo vlastním prováděním procesů (Do). Monitorování (ideálně ve stanovených pravidelných intervalech) skutečného stavu procesů v porovnání s cíli (Check). Na závěr může následovat již jen vlastní zlep¹ování (Act). Jde o tzv. Demingův cyklus P-D-C-A.
Shldnuto: 5864 x


  Pspvky:

  Nov pspvek:
 

  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.