Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

5. Odpovědnost vedení

5. Odpovědnost vedení

Odpovědnost managementu je něco, co v podmínkách českých firem s relativně star¹ím management bez zku¹eností ze zahraničí je pojmem málo probádaným. Mám namysli zejména nízké povědomí managementu o tom, že systém kvality v organizaci není jen získání pouhého papíru na kvalitu jen proto, aby papír byl. Jde o to, aby si management a potažmo celá organizace uvědomila, že kvalita souvisí velmi úzce s dal¹ími systémy (EMS a OHSAS) a že není rozumné, aby se o kvalitu staral jen kvalitář a dost. Kvalita je věcí v¹ech lidí v organizaci! Ale co je důležité, kvalita začíná u hlavy, tedy u managementu.

A jak tedy začít? Nejprve by si měl management analyzovat situaci ve firmě a dospět k definování Poslání (mission) organizace, její Vize (vision) a Strategie (strategy). Poslání organizace je zaměřeno zejména na tvorbu zisku, zaměstnanost a podobně, ale je důležité si uvědomit, že jsou i organizace příspěvkové (státní úřady), které také slouží lidem. Začněte třeba: Posláním na¹í firmy je uspokojování potřeb na¹ich stávajících i budoucích zákazníků v oboru …, tvorba zisku pro uspokojování potřeb akcionářů společnosti a zvy¹ování zaměstnanosti pro zlep¹ování sociálního prostředí ve společnosti. Vizí firmy se rozumí stav v přiměřeně daleké budoucnosti. Může jít tedy například o pozici firmy na českém, evropském či dne¹ním globalizovaném trhu. A strategie je proces, jak naplnit poslání organizace při současném směřování k vizi organizace sledujíce její strategii. Strategie je v tomto smyslu chápána jako proces, nikoli jen jako obecně definované cíle či prohlá¹ení. Nepochopení významu strategie mnohdy české podniky brzdí. Strategie může být například investice do vývoje nových produktů podpořená intenzivním vzdělávání v oboru xxx, přičemž výsledkem má být uživatelsky přívětivěj¹í produkt než který poskytuje konkurence. To povede ke zlep¹ení ziskovosti firmy, zvý¹ení tržního podílu a zvý¹ení ceny akcií… Ale o tomto tématu je mnoho lep¹í literatury, než bych jí zde mohl napsat…

O této kapitole se detailněji zatím rozepisovat nebudu. Jediné, co ale považuji za důležité je upozornit na požadavek Přezkoumání systému managementu vedením. Obecně jde o to, že manažer kvality není tím jediným, kdo má vytvořit záznam o přezkoumání vedením. Měl by to udělat celý management! Asi nejrozumněj¹í způsob splnění požadavku je vyhodnocení systému kvality formou vyhodnocení úrovně plnění cílů firmy v různých oblastech jako je nakupování, spokojenost zákazníků, ře¹ení rychlost uzavírání neshod zji¹těných při externích auditech, apod. Použijte například hodnocení každého cíle formou 0 % nesplněno, 25 % málo splněno, 50 % splněno zpoloviny, 75 % skoro splněno a 100 % zcela splněno. Bude-li každý cíl takto vyhodnocen tak můžete výsledky zprůměròovat a získáte číslo pro celou organizaci. Pokud jste měli stanovenu cílovou hodnotu, můžete ji porovnat s va¹ím skutečným výsledkem. A výsledek vám třeba řekne, ano, vá¹ systém kvality je/není efektivní…

Ale jsou i jiné způsoby jak vyhodnocovat systém kvality a potažmo celou organizaci, ale k tomu se snad dostanu již brzy. :-)

Na závěr chci jen připomenout, že takto byste mohli hodnotit nejen výsledky např. oddělení kvality nebo výroby, ale měli byste se zabývat svými procesy a takovým způsobem je vyhodnocovat. Neznáte-li ve va¹í organizaci procesy, jejich zákazníky a dodavatele, vstupy, výstupy a měřítka efektivity, je načase si uvědomit, že zde byste měli začít…
Shldnuto: 5837 x


  Pspvky:

  Nov pspvek:
 

  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.