Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

POKA-YOKE

POKA-YOKE

Jedním ze způsobů prevence vad je i použití metodiky POKA-YOKE. Název vychází z japonských slov POKA - chyba a YOKERU - vyhnout se. Nyní si dovolím sem vložit definici z Wikipedie: Původní název byl BAKA-YOKE ale toto v angličtině znamenalo idiot-proofing, tento název byl posléze změněn na jemněj¹í Poka-yoke. S touto my¹lenkou při¹el Shigeo Shingo (1909-1990) a stala se tak součástí TPS (Toyota Production System). Poka Yoke je nízko nákladové, vysoce spolehlivé zařízení používané v systému JIDOKA, které zastaví proces a preventivně chrání výrobu před zmetky, nebo také procesní postup, který umožòuje vykonat činnost pouze jediným možným stylem. Tím se přímo v procesu vyloučí možnost vykonat něco ¹patně.

To byla jedna z možných definic, ale popsat systém POKA-YOKE je samozřejmě možné i jinak. Je to tedy metodika nebo způsoby jak zabránit možnému vzniku chyb. Obecně lze metodiku POKA-YOKE rozdělit na POKA-YOKE konstrukce (designu) a POKA-YOKE procesu.

Představme si tedy metodiku v příkladech.
1. Na následujícím obrázku jsou vidět dvě možnosti propojení vodičů stejnosměrného proudu pomocí konektoru. Na horním obrázku je vidět, že konektor je možné zapojit i + na -, což je samozřejmě nesprávné. Na spodním obrázku je vidět, že kolík + má vět¹í průměr a proto jej není možné zapojit do díry -, tj. technicky není možné elektrický obvod zapojit. Toto je jeden z příkladů POKA-YOKE konstrukce, kdy už ve fázi konstrukce bylo pamatováno na zamezení možnosti nesprávného zapojení.


2. Dal¹ím příkladem POKA-YOKE konstrukce je obyčejný USB konektor používaný na připojení různých zařízení k počítačům - my¹i, klávesnice, tiskárny, skenery, klíčenky / datová zařízení, digitální fotoaparáty, MP3 přehrávače, ale stále častěji i mobilní telefony. Jistě jste to někdy zkou¹eli zapojit a zjistili jste, že i když jste zkou¹eli zapojení v různých polohách, tak jen jediná poloha nakonec byla ta správná.


3. Příkladem POKA-YOKE procesu může být použití různých táců na komponenty, kdy pracovník na montáži na daném pracovi¹ti dostává například tác vždy s jedním dílem v odděleném prostoru. Na obrázku je tác s prohlubněmi pro 6 tvarovaných komponentů. Pokud pracovníkovi jeden díl v tácu zbude, bude mu jasné, že někde udělal chybu....


4. Jednou z možností zejména ve velkosériové výrobě je použití čidel. Pokud pracovník použije nesprávný díl (by» podobný), čidlo detekuje například přítomnost dílu nebo jeho polohu a ohlásí chybu. Obvykle pak následuje i automatické zastavení výrobní linky.

5. Níže můžete uvést příklady POKA-YOKE ze své vlastní praxe.
Shldnuto: 5777 x


  Pspvky:

Autor: Jyrka Datum: 2012-01-18 03:54:06

říká se tomu TROTLFEST anebo po anglicku méně přesně KISS (Keep it Simple and Stupid) Prostě počítat předem s platností Murphyho zákonů A "kvalitářsky" RDM (robust design method), čili obrnit ře¹ení; záleží na risk managementu, jak moc - to je vždycky otázka přiměřenosti, náročnosti, zpravidla finanční, ale někdy, například v oblasti BOZP, jde o hranici funkčnosti až nepoužitelnosti, když se přehání


Autor: M@rtin Datum: 2016-05-01 19:53:11

Podle mě nejúčiněj¹í nástroj pro eliminaci chyb způsobených selháním lidského faktoru.


Autor: Pan Tumnus Datum: 2017-06-06 13:32:05

Vá¹a, Vá¹a to je kus, ale taky pěkný hnus, nohy ty má do kříže, skvělé tělo, k nevíře, ruka v boku houpá se, nevyrostl ke kráse  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.