Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

FTA

FTA

Metoda FTA se stejně jako metoda FMEA řadí k preventivním metodám. A co vlastně to FTA znamená? Je to zkratka z anglických slo Fault Tree Analysis, která se do češtiny překládá jako Analýza stromu poruchových stavů - dále jen FTA.

Cíl metody

Cílem metody FTA je analýza pravděpodobnosti selhání celého systému a s tím související preventivní opatření, která by měla spolehlivost systému zvýšit. Jde o grafické vyjádření systému, které poskytuje popis kombinací možných výskytů problémů v systému, který může vyústit v problém, který nechceme aby vůbec vznikl. Tato metodika může kombinovat jednak různé vady strojů a technologií, ale i lidské chyby.

Postup

Nejkritičtější problém je tzv. vrcholový problém, který nejčastěji zahrnuje negativní události jako exploze, uvolnění toxických látek, smrt pacienta... Strom poruch je tedy konstruován tak, aby popsal sled událostí, které samostatně nebo v kombinaci s jinými událostmi mohou vést k vrcholové události. Takovým příkladem může být například posouzení pravděpodobnosti automobilové nehody na křižovatce, kdy strom poruch je tvořen událostmi a tzv. hradly (angl. gates) A a NEBO (angl. AND a OR). Strom je tedy tvořen dedukcí podmínek vzniku vrcholové události a posloupností jednotlivých úrovní až do definování nejnižší úrovně příčin. Obrázek zde.

Tím, že každé zahrnuté příčině přiřadíme pravděpodobnost, můžeme vypočítat pravděpodobnost výskytu vrcholové události. Toto ale vyžaduje schopnost odhadu pravděpodobnosti výskytu daných jevů. Pravděpodobnosti u všech hradel musí být definovány, přičemž pravděpodobnost u hradla A je součinem pravděpodobností u hradel NEBO. Tedy metoda FTA je účinná metoda pro identifikaci možných vad, které mají významný vliv na vrcholovou událost.

Lidská chyba

Vliv lidské chyby v systému popsaném ve stromu poruch samozřejmě může být zahrnut, ale jen za podmínky, že pravděpodobnosti výskytu jsou popsány stejným způsobem jako je tomu strojů a technologií. Při zahrnutí lidské chyby v FTA je důležité mít na zřeteli podmínky provádění činností, rychlost, správný sled operací, atp.
Shlédnuto: 39085 x


  Příspěvky:

Autor: Him Datum: 2020-01-02 12:30:50

Ahoj, pravděpodobnost by měla být součtem (nikoli součinem) pravděpodobností svázaných funkcí "NEBO".  Nový příspěvek:
 
  Autor: (max. 30 znaků)
 
    Zadejte příspěvek:
 
  Zde napiste číslem nula.