HlavnŪ strana | Novinky | NŠstroje kvality | PoradenstvŪ | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

FTA

FTA

Metoda FTA se stejn√¨ jako metoda FMEA √ład√≠ k preventivn√≠m metod√°m. A co vlastn√¨ to FTA znamen√°? Je to zkratka z anglick√Ĺch slo Fault Tree Analysis, kter√° se do √®e¬Ļtiny p√łekl√°d√° jako Anal√Ĺza stromu poruchov√Ĺch stav√Ļ - d√°le jen FTA.

Cíl metody

C√≠lem metody FTA je anal√Ĺza pravd√¨podobnosti selh√°n√≠ cel√©ho syst√©mu a s t√≠m souvisej√≠c√≠ preventivn√≠ opat√łen√≠, kter√° by m√¨la spolehlivost syst√©mu zv√ŬĻit. Jde o grafick√© vyj√°d√łen√≠ syst√©mu, kter√© poskytuje popis kombinac√≠ mo¬ĺn√Ĺch v√Ĺskyt√Ļ probl√©m√Ļ v syst√©mu, kter√Ĺ m√Ļ¬ĺe vy√ļstit v probl√©m, kter√Ĺ nechceme aby v√Ļbec vznikl. Tato metodika m√Ļ¬ĺe kombinovat jednak r√Ļzn√© vady stroj√Ļ a technologi√≠, ale i lidsk√© chyby.

Postup

Nejkriti√®t√¨j¬Ļ√≠ probl√©m je tzv. vrcholov√Ĺ probl√©m, kter√Ĺ nej√®ast√¨ji zahrnuje negativn√≠ ud√°losti jako exploze, uvoln√¨n√≠ toxick√Ĺch l√°tek, smrt pacienta... Strom poruch je tedy konstruov√°n tak, aby popsal sled ud√°lost√≠, kter√© samostatn√¨ nebo v kombinaci s jin√Ĺmi ud√°lostmi mohou v√©st k vrcholov√© ud√°losti. Takov√Ĺm p√ł√≠kladem m√Ļ¬ĺe b√Ĺt nap√ł√≠klad posouzen√≠ pravd√¨podobnosti automobilov√© nehody na k√łi¬ĺovatce, kdy strom poruch je tvo√łen ud√°lostmi a tzv. hradly (angl. gates) A a NEBO (angl. AND a OR). Strom je tedy tvo√łen dedukc√≠ podm√≠nek vzniku vrcholov√© ud√°losti a posloupnost√≠ jednotliv√Ĺch √ļrovn√≠ a¬ĺ do definov√°n√≠ nejni¬ĺ¬Ļ√≠ √ļrovn√¨ p√ł√≠√®in. Obr√°zek zde.

T√≠m, ¬ĺe ka¬ĺd√© zahrnut√© p√ł√≠√®in√¨ p√łi√ład√≠me pravd√¨podobnost, m√Ļ¬ĺeme vypo√®√≠tat pravd√¨podobnost v√Ĺskytu vrcholov√© ud√°losti. Toto ale vy¬ĺaduje schopnost odhadu pravd√¨podobnosti v√Ĺskytu dan√Ĺch jev√Ļ. Pravd√¨podobnosti u v¬Ļech hradel mus√≠ b√Ĺt definov√°ny, p√łi√®em¬ĺ pravd√¨podobnost u hradla A je sou√®inem pravd√¨podobnost√≠ u hradel NEBO. Tedy metoda FTA je √ļ√®inn√° metoda pro identifikaci mo¬ĺn√Ĺch vad, kter√© maj√≠ v√Ĺznamn√Ĺ vliv na vrcholovou ud√°lost.

Lidsk√° chyba

Vliv lidsk√© chyby v syst√©mu popsan√©m ve stromu poruch samoz√łejm√¨ m√Ļ¬ĺe b√Ĺt zahrnut, ale jen za podm√≠nky, ¬ĺe pravd√¨podobnosti v√Ĺskytu jsou pops√°ny stejn√Ĺm zp√Ļsobem jako je tomu stroj√Ļ a technologi√≠. P√łi zahrnut√≠ lidsk√© chyby v FTA je d√Ļle¬ĺit√© m√≠t na z√łeteli podm√≠nky prov√°d√¨n√≠ √®innost√≠, rychlost, spr√°vn√Ĺ sled operac√≠, atp.
Shlťdnuto: 39401 x


  PÝŪspžvky:

Autor: Him Datum: 2020-01-02 12:30:50

Ahoj, pravd√¨podobnost by m√¨la b√Ĺt sou√®tem (nikoli sou√®inem) pravd√¨podobnost√≠ sv√°zan√Ĺch funkc√≠ "NEBO".  Novż pÝŪspžvek:
 
  Autor: (max. 30 znaký)
 
    Zadejte pÝŪspžvek:
 
  Zde napiste ŤŪslem nula.