Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

7. Rozhodování na základě faktů

V normě ČSN EN ISO 9000:2000 je definováno osm zásad efektivních systémů managementu kvality. Tyto zásady jsou rovněž základem koncepce, která je postavena na bázi EFQM Modelu Excelence. Všech osm zásad je základem pro funkční systém kvality a jednotlivé zásady si rozebereme níže. A nyní k jednotlivý zásadám (principům).

7. Rozhodování na základě faktů

Již názvu je princip zřejmý. Jde o to, že rozhodování v organizaci /ve firmě by obecně mělo probíhat na základě faktů, nikoli na základě pocitů. Cílem je rozhodovat se správně. A jak se správně rozhodnout?

Jedním z požadavků normy ISO 9001 (včetně jejích klonů) je požadavek na monitorování a měření. Tedy tzv. reporting, který zabírá relativně hodně času, by měl poskytnout managementu podklady pro rozhodování. Ostatně, jak byste se rozhodovali o plánování nákladů na lidské zdroje ve vaší firmě pokud nevíte, kolik máte například tržby, počet reklamací, náklady na reklamace, předpokládané tržby na základě nově získaných projektů,... Až tehdy o tom něco víte, pokud to dokážete změřit.

V rámci monitorování a měření si můžete dělat spoustu tabulek a grafů, které vám mohou sloužit pro rozhodování. Někdy o tomto rozhodují vaši nadřízení a mnohdy se zdá, že chtějí tabulky pro tabulky, tabulky, které nikdo nikdy nebude potřebovat. Pak už je to o zdravém selském rozumu. Někdy méně je více, někdy více je lépe. Auditoři, zejména ti externí, rádi doporučují v rámci zlepšování monitorování nejlépe úplně všeho. Tím občas bohužel vzniká tlak na vytváření umělé a nepotřebné zaměstnanosti, která ve svém důsledku zvyšuje náklady. Na druhou stranu je to management, který by měl rozpoznat, kde je hranice užitečnosti a kde již musí říci ne dalším tabulkám, grafům a reportům.
Shlédnuto: 8105 x


  Příspěvky:

Autor: Michael K. Datum: 2013-08-17 22:59:12

Velice stručně a výstižně napsáno. S textem mohu jedině souhlasit.


Autor: R. Datum: 2015-12-20 11:16:02

Kdysi dávno, když jsem poprvé zahlédl v normě obrat "Rozhodování na základě faktů", tak jsem si myslel, že si snad tvůrci textu dělají srandu. Teprve trpká praxe mě naučila, ža tato, na první pohled banální myšlenka, je nesmírně důležitá, v některých prostředích přímo revoluční a kdo se pokusí ji citovat, zdůrazňovat a držet se jí, tak reálně riskuje vyhazov. Jako auditor i jako zaměstnanec jsem poznal několik firem, jejichž ředitelé až panicky nenáviděli pravdu, nechtěli ji znát a s problémy bojovali ne jejich řešením, ale jejich překrucováním, reinterpretací, falšováním zpráv, mlčením (když měli konat), řvaním na poradách (když měli naslouchat), protěžováním oblíbenců, trestáním nevinných, nepřevzetím reportu, korumpováním auditorů, atd. V tom je právě práce kolem kvality ošemetná, protože zatímco se budete zabývat kokotinami kolem iluzorního výpočtu Cpk, tak vedení bude ignorovat každoměsíční manko kolem 100.000 Kč v důsledku neevidovaného zmetkování, krádeží, prostojů, skluzů a fušek...  Nový příspěvek:
 
  Autor: (max. 30 znaků)
 
    Zadejte příspěvek:
 
  Zde napiste číslem nula.