Hlavn strana | Novinky | Nstroje kvality | Poradenstv | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

7. Rozhodování na základě faktů

V normě ČSN EN ISO 9000:2000 je definováno osm zásad efektivních systémů managementu kvality. Tyto zásady jsou rovněž základem koncepce, která je postavena na bázi EFQM Modelu Excelence. V¹ech osm zásad je základem pro funkční systém kvality a jednotlivé zásady si rozebereme níže. A nyní k jednotlivý zásadám (principům).

7. Rozhodování na základě faktů

Již názvu je princip zřejmý. Jde o to, že rozhodování v organizaci /ve firmě by obecně mělo probíhat na základě faktů, nikoli na základě pocitů. Cílem je rozhodovat se správně. A jak se správně rozhodnout?

Jedním z požadavků normy ISO 9001 (včetně jejích klonů) je požadavek na monitorování a měření. Tedy tzv. reporting, který zabírá relativně hodně času, by měl poskytnout managementu podklady pro rozhodování. Ostatně, jak byste se rozhodovali o plánování nákladů na lidské zdroje ve va¹í firmě pokud nevíte, kolik máte například tržby, počet reklamací, náklady na reklamace, předpokládané tržby na základě nově získaných projektů,... Až tehdy o tom něco víte, pokud to dokážete změřit.

V rámci monitorování a měření si můžete dělat spoustu tabulek a grafů, které vám mohou sloužit pro rozhodování. Někdy o tomto rozhodují va¹i nadřízení a mnohdy se zdá, že chtějí tabulky pro tabulky, tabulky, které nikdo nikdy nebude potřebovat. Pak už je to o zdravém selském rozumu. Někdy méně je více, někdy více je lépe. Auditoři, zejména ti externí, rádi doporučují v rámci zlep¹ování monitorování nejlépe úplně v¹eho. Tím občas bohužel vzniká tlak na vytváření umělé a nepotřebné zaměstnanosti, která ve svém důsledku zvy¹uje náklady. Na druhou stranu je to management, který by měl rozpoznat, kde je hranice užitečnosti a kde již musí říci ne dal¹ím tabulkám, grafům a reportům.
Shldnuto: 5897 x


  Pspvky:

Autor: Michael K. Datum: 2013-08-17 22:59:12

Velice stručně a výstižně napsáno. S textem mohu jedině souhlasit.


Autor: R. Datum: 2015-12-20 11:16:02

Kdysi dávno, když jsem poprvé zahlédl v normě obrat "Rozhodování na základě faktů", tak jsem si myslel, že si snad tvůrci textu dělají srandu. Teprve trpká praxe mě naučila, ža tato, na první pohled banální my¹lenka, je nesmírně důležitá, v některých prostředích přímo revoluční a kdo se pokusí ji citovat, zdůrazòovat a držet se jí, tak reálně riskuje vyhazov. Jako auditor i jako zaměstnanec jsem poznal několik firem, jejichž ředitelé až panicky nenáviděli pravdu, nechtěli ji znát a s problémy bojovali ne jejich ře¹ením, ale jejich překrucováním, reinterpretací, fal¹ováním zpráv, mlčením (když měli konat), řvaním na poradách (když měli naslouchat), protěžováním oblíbenců, trestáním nevinných, nepřevzetím reportu, korumpováním auditorů, atd. V tom je právě práce kolem kvality o¹emetná, protože zatímco se budete zabývat kokotinami kolem iluzorního výpočtu Cpk, tak vedení bude ignorovat každoměsíční manko kolem 100.000 Kč v důsledku neevidovaného zmetkování, krádeží, prostojů, skluzů a fu¹ek...  Nov pspvek:
 
  Autor: (max. 30 znak)
 
    Zadejte pspvek:
 
  Zde napiste slem nula.