Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

FMEA a Risk Management

Praktické použití FMEA

Abyste metodu FMEA použili správným způsobem, byla vydáno norma ČSN IEC 812, která by vám mohla pomoci. Rovněž je na trhu dostupná celá řada seminářů na toto téma. S tímto souvisí i softwarová podpora, která je užitečná zejména ve větších firmách, kde analýz je celá řada. Pro menší firmy obvykle stačí Rozumně naformátovaná tabulka v Excelu nebo Wordu (nebo i v jejich ekvivalentech, jež jsou zdarma...).

A jak vlastně taková FMEA vypadá? Příklad si můžete stáhnout zde. (zdroj: http://strojnictvi.kvalitne.cz/FMEA.pdf) . Tedy metoda FMEA je jednoduchá tabulka, do které je obvykle při brainstormingu zapisováno. Při brainstormingu tým generuje všechny možné i málo pravděpodobné vady a problémy vztahující se k výrobku (nebo i procesu,...). U těchto potenciálních problémů tým přiřazuje problémům i jejich potenciální důsledky a příčiny. Poté následuje vyhodnocení výskytu, významu a odhalitelnosti definovaných problémů - k tomuto se používají koeficienty (zpravidla od 1 do 10, u některých odvětví mohou být i jiným způsobem zvolené koeficienty). Asi nejběžnější příklad tabulky pro vyhodnocování výskytu, významu a odhalitelnosti naleznete zde.

Tímto bychom měli první část hotovou. A co nyní? Nyní se jednoduše koeficienty výskytu, významu a odhalení vzájemně vynásobí, čímž získáme tzv. rizikové číslo označované RPN (Risk Priority Number), nebo dle příkladu také MR/P. Je zřejmé, že čím vyšší rizikové číslo, tím větší úsilí bychom danému bodu měli věnovat, tj. plánování a realizace nápravných opatření. Ale mohou se vyskytnout i případy, kdy sice rizikové číslo nebude z nejvyšších a přesto bude rozumné se danému problému z nějakých důvodů věnovat - tím chci říci, že i při použití metody FMEA bystě měli používat selský rozum. Když již realizumeme nápravná opatření pro daný problém, budeme v metodě pokračovat opětovným vyhodnocením výskytu, významu a odhalení. Je zřejmé, že význam se nezvýší ani nesníží, kdežto odhalení a výskyt můžeme našim nápravným ovlivnit. Opět vypočítáme rizikové číslo a pokud je toto číslo nizší než před nápravným opatřením, tak naše opatření bylo podle všeho užitečné a efektivní. Zde ale mějte na paměti, že nápravné opatření něco stojí a investice do takového opatření by se měla vrátit.

A aby toho nebylo málo, tak bych si dovolil ještě jeden dopis. Kdyby liberecká cestovní kancelář použila metodu FMEA, jistě by se vyvarovala mnoha věcí se kterými jsem nebyl spokojen. Ale já jsem rkitický zákazník a maslím si, že své dodavatele čehokoli bychom si měli vychovávat ke kvalitě naším jednáním. Pokud to tedy jde - někteří dodavatelé jsou stále poněkud monopolní...
Shlédnuto: 28921 x


  Příspěvky:

Autor: Datum: 2011-11-15 17:42:24

Dobrý den, norma ČSN IEC 812 je nahrazena normou ČSN EN 60812. S pozdravem Ladislav Srb  Nový příspěvek:
 
  Autor: (max. 30 znaků)
 
    Zadejte příspěvek:
 
  Zde napiste číslem nula.