Hlavní strana | Novinky | Nástroje kvality | Poradenství | Certifikace | Nabídky práce | Diskuse | Kontakt | Reklama

Výpis poradenských organizací

Zde je výpis poradenských firem působících v oblastech managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Lokalita: Moravskoslezský kraj
Název firmy: M-Consult, Poradenské a vzdělávací centrum
Adresa: Nad Úvozem 195, 739 61, Třinec-Kanada
Tel.: +420 558 740 448, Internetové stránky: http://www.m-consult.cz
Popis činnosti:
Poradenské a vzdělávací centrum M-Consult působí na území celé České republiky a Slovenské republiky a zabývá se poradenstvím: » při zavádění systémů řízení: systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, environmentálního systému managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005, EMAS systému bezpečnostního managementu dle OHSAS 18001:1999 integrovaných systémů QMS + EMS + HSMS oborových norem (HACCP, IWA 2:2003) » udržování a zlepšování systémů řízení: provedení interních auditů, zaškolením nových zaměstnanců, aktualizace dokumentace » ekologické poradenství » oblast BOZP - rizika » investiční poradenství v oblasti zracovávání projektů pro čerpání dotací z fondů EU - SWOT analýzy, studie proveditelnosti
Zadáno dne: 2006-05-24 19:12:47

Lokalita: Pardubický kraj
Název firmy: EnterPrise PS
Adresa: Kapitána Bartoše 409, 530 09, Pardubice
Tel.: +420 728 420 231, Internetové stránky: http://www.epps.cz
Popis činnosti:
Společnost EnterPrise PS nabízí komplexní řešení v oblasti služeb a outsourcingu pro zákazníky z oblasti automobilového průmyslu, státních úřadů a obchodu. Toto zahrnuje outsourcing pracovníků pro třídící práce i manažerské pozice zejména pro oblast automobilového průmyslu. Dále nabízíme poradenství v managementu jakosti a řízení a prověřování Vašich dodavatelů - potenciálních nebo již existujících. Vše ve vztahu k normě ISO TS 16 949.
Zadáno dne: 2006-05-24 18:55:01

Lokalita: Jihomoravský kraj
Název firmy: QualiSys, spol. s r.o.
Adresa: Vrchlického sad 5, 602 00, Brno
Tel.: 545 212 407, Internetové stránky: www.qualisys.cz
Popis činnosti:
QualiSys, spol. s r. o. Brno je společností poskytující služby v oblasti integrovaných systémů managementu, jejíž know-how spočívá ve schopnosti aplikovat nejnovější poznatky a zkušenosti při řešení konkrétních potřeb zákazníků a klientů formou poradenství i vzdělávání. Naším cílem je dosáhnout takové spokojenosti klientů, aby se k nám vždy rádi a s důvěrou vraceli, abychom se stali trvalými partnery. Za dobu působnosti má náš tým poradců vytvořeno know-how, které je kompatibilní s požadavky renomovaných certifikačních společností. Naše know-how při přípravě systému managementu jakosti dle ISO 9001: 2000, ISO TS 16949 zajistí úspěšnou certifikaci různými certifikačními společnostmi v širokém spektru průmyslových oborů či služeb. Svou činnost jsme rozšířili i do oblasti systémů environmentálního managementu dle ISO 14 001 a managementu informační bezpečnosti ISO/IEC 17799. Naši pracovníci jsou zároveň lektory v oblasti vzdělávání personálu našich klientů, které provádí převážně přímo u našich klientů, ale i formou veřejných přednášek.
Zadáno dne: 2006-06-05 18:09:48

Lokalita: Moravskoslezský kraj
Název firmy: BQ Consulting, s.r.o.
Adresa: Na obvodu 1085, Na obvodu 41, 703 00, Ostrava – Vítkovice
Tel.: 596 771 370, Internetové stránky: www.bqconsulting.cz
Popis činnosti:
Společnost BQ Consulting, s.r.o. vznikla v prosinci roku 2000 s cílem poskytovat poradenské služby, interní audity, školení a výcvik v oblasti systémů managementu jakosti (SMJ), systému environmentálního managementu (EMS) a systému managementu bezpečnosti práce (SMBOZP) s ohledem na potřebu poskytování těchto služeb zejména v regionu Moravskoslezského kraje. Společnost BQ Consulting, s.r.o. byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, dne 5. února 2001, v oddíle C, vložka 23909. Předmětem podnikání jsou na základě vystavených živnostenských listů: * činnost podnikatelských, finančních a ekonomických poradců * pořádání odborných kurzů, školení a jiných školících akcí včetně lektorské činnosti Společnost BQ Consulting, s.r.o. od svého vzniku úspěšně spolupracuje s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB), která realizuje finanční pomoc ve formě dotací při budování a certifikaci systémů managementu jakosti a systémů environmentálního managementu pro podniky malého a středního podnikání. BQ Consulting, s.r.o. je uvedena v seznamu poradců ČMZRB na jejích webových stránkách www.cmzrb.cz. Společnost BQ Consulting, s.r.o. je kolektivním členem České společnosti pro jakost a členem Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska.
Zadáno dne: 2006-09-29 18:36:42

Lokalita: Jihomoravský kraj
Název firmy: MBK CONSULTING, s.r.o.
Adresa: Veveří 102, 61600, Brno
Tel.: 533 338 333, Internetové stránky: http://www.mbk.cz
Popis činnosti:
Zavádíme systém managementu jakosti podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:1999, ČSN EN ISO 13485, ČSN EN ISO 15189 : 2004, ČSN EN ISO 17025 : 2005, ISO /IEC 17799, ISO 22000, HACCP Provozujeme manažerské vzdělávání Jsme jedna ze 6 evropských firem, které byly v roce 1995 vybrány pro spolupráci s řídící jednotkou EXDEV PHARE v rámci programu "Jakost implementace" Působíme na trhu již 15 let a naše společnost má cca 20 specialistů na problematiku ISO norem. V oblasti certifikace úzce spolupracujeme se společnosti TUV CZ s.r.o., TÜV Slovakia s.r.o., EURO CERT CZ a.s. a EURO CERT SK, s.r.o. V rámci poradenského projektu realizujeme zajištění certifikace.
Zadáno dne: 2006-10-05 15:21:54

Lokalita: Moravskoslezský kraj
Název firmy: VK Poradenství - Ing. Vladimír Křížek
Adresa: Palackého 349, 742 83, Klimkovice
Tel.: 556 420 403, Internetové stránky: http://www.infocity.cz/vk/index.html
Popis činnosti:
Nabídka poradenství Předmět plnění zhotovitele (VK-poradenství) obsahuje minimálně tyto základní náležitosti: * analýza výchozího stavu * provedení školení vedení a vybraných zaměstnanců z oblasti ISO 9001:2000 (ČSN EN ISO 9001:2001) * poradenství vedení organizace v oblasti rozhodnutí vedení zavést a uplatňovat systém managementu jakosti * poradenství při stanovení politiky jakosti a cílů jakosti organizace * zpracování návrhu kompletní dokumentace Systému managementu jakosti a konečné úpravy této dokumentace po jejím posouzení objednatelem (tj. zpracování předpisů managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a zpracování Příručky jakosti). Poradce sám zpracovává předpisy, příručku jakosti a další dokumentaci na základě podrobné analýzy firmy a dobré spolupráce s jejím vedením * zajištění interního auditu vyškoleným externím auditorem souladu s ČSN EN ISO 9001:2001 dle zásad mezinárodní normy ISO 19011:2002 (ČSN EN ISO 19011:2003) a respektování postupů popsaných v dokumentaci systému managementu jakosti společnosti na náklady zhotovitele * detailní termínový návrh osnovy poradenství lze upravit dle potřeby organizace Cena za poradenství se stanoví dohodou na základě počtů zaměstnanců organizace a počtu procesů, u kterých organizace zamýšlí uplatňovat Systém managementu jakosti. Poznámka: Dosud platí, že v oblasti podpory rozvoje malého a středního podnikání poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. dotaci ve výši 50% veškerých nákladů na zavedení a certifikaci SMJ, max. však 200 000 Kč.
Zadáno dne: 2006-10-08 10:39:18

Lokalita: Plzeňský kraj
Název firmy: ekvalita.cz, a.s.
Adresa: Velenická 95, 32600, Plzeň
Tel.: 841 999 841, Internetové stránky: www.ekvalita.cz
Popis činnosti:
Specialisté na přípravu společností a osob k certifikaci a následné údržby dle norem ISO, OHSAS a NBÚ. Odborníci na kurzy a školení v oblasti systémů řízení ( interní auditor, FMEA, SPC, APQP, MISA, Six sigma, G-8D, Lean production, 5S, čtyři pilíře /FMEA, SPC, APQP, MSA/ ) Profesionálové v oblasti zákonných požadavků ( BOZP a PO, životní prostředí apod. ). ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 50001, ISO/TS 16949, HACCP (ISO 22000), GMP, SA 8000, ISO 28000, bezpečnostní prověrka NBÚ. Zajistíme Vám nejlepší certifikační audit v České republice i na Slovensku. Jsme dražší, ale hodně dobří. Svěřte svá přání odborníkům! HOTLINE: 841 999 841, E-mail: info@ekvalita.cz, web: www.ekvalita.cz
Zadáno dne: 2013-01-14 20:59:05

Lokalita: Jihomoravský kraj
Název firmy: MIKROSyS, spol. s r.o.
Adresa: Vranovská 21, 614 00, Brno
Tel.: +420 545 426 464, Internetové stránky: www.mikrosys.cz
Popis činnosti:
Společnost MIKROSyS spol. s.r.o. byla založena v roce 1995. Její zakladatelé mají dlouholeté a rozsáhlé praktické zkušenosti v oblasti budování a řízení firem. Oblasti, kterým se naše společnost věnuje, mají přímý vliv na výkon firmy, účinnost managementu, produktivitu práce a především „výsledek“. Teorie, ale především praxe, kterou jsme si prožili ve životě vlastních firem, ale i firem, se kterými jsme spolupracovali, nás naučila hledat řešení reálná, dostupná, a především řešení vedoucí k „úspěchu“. Ve své praxi využíváme širokou skupinu externích spolupracovníků, což nám umožňuje vytvářet flexibilní pracovní týmy schopné řešit právě Vaše potřeby. Protože důvěřujeme svým schopnostem, jsme připraveni se společně s Vámi dělit o rizika projektů, samozřejmě i o radost z jejich výsledků. Posláním společnosti MIKROSyS spol. s.r.o. je napomáhat Vám zvýšit prosperitu Vašeho podnikání a Vaší práce. Rádi Vás poznáme, seznámíme se s Vámi a bude pro nás potěšením podílet se na Vašem „vítězství“.
Zadáno dne: 2006-11-09 21:16:50

Lokalita: Praha
Název firmy: Quality Service, spol. s r.o.
Adresa: Business Park Košíře, Jinonická 80, 158 00, Praha 5
Tel.: + 420 296554318, Internetové stránky: www.qualityservice.cz
Popis činnosti:
Naše společnost vznikla v červnu roku 2002. V současné době je naší hlavní činností komplexní poradenská činnost v oblasti implementace systému managementu jakosti dle modelu ČSN EN ISO 9001:2001, systému enviromentálního managementu dle modelu ČSN EN ISO 14001:2001, systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle modelu OHSAS 18001:1999, poradenství při jejich realizaci a příprava objednavatele k certifikaci akreditovaným certifikačním orgánem. Veškeré tyto činnosti nabízíme tzv. na klíč a jsou zajištěny kvalifikovanými odbornými konzultanty a interními auditoři. Krom toho se také zabýváme poradenstvím zákona 22/1997 Sb., a QA/QC poradenstvím (dohledy při investiční výstavbě, získání nezbytné dokumentace dle české legislativy).
Zadáno dne: 2007-01-01 11:13:28

Lokalita: Vysočina
Název firmy: QUALIMATE s.r.o.
Adresa: Rantířovská 4375/9, 58601, Jihlava
Tel.: 567321107, Internetové stránky: www.qualimate.cz
Popis činnosti:
Poradenská a vzdělávací činnost při zavádění systému jakosti, EMS a bezpečnosti práce podle norem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO/TS 16949:2002, OHSAS 18001:1999 a C-o-C dle PEFC standard CFCS 1004:2006.
Zadáno dne: 2007-02-05 09:01:59

Lokalita: Zlínský kraj
Název firmy: Roman Peléšek
Adresa: Sadová 6, 760 01, Zlín
Tel.: 602 710 221, Internetové stránky: http://www.pelesek.cz
Popis činnosti:
Komplexní poradenství v celé ČR a SR, v systémech managementu: - jakosti (ISO 9001), - environmentu (ISO 14001), - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001), - spotřebitelského řetězce lesních produktů (CFCS 1004)
Zadáno dne: 2007-09-08 14:37:36

Lokalita: Pardubický kraj
Název firmy: Martin Vaníček
Adresa: Němčice 78, 53352, Pardubice
Tel.: 739613261, Internetové stránky:
Popis činnosti:
Poradenství převážně v oblasti dopravy. Kromě ekonomického, legislativního a dopravního poradenství i pomoc při tvorbě směrnic a ostatních dokumentů popisujících procesy uvnitř dopravních firem.
Zadáno dne: 2007-09-18 09:38:54

Lokalita: Praha
Název firmy: FC SERVICE s.r.o.
Adresa: Prvomájová 19/272, 153 00, Praha 5
Tel.: +420 257 910 625, Internetové stránky: www.iso27000.biz
Popis činnosti:
Konzultace a poradenství k problematice bezpečnosti informací - ISMS. Příprava a zavední podle normy ISO27000, interní audity, pravidelné konzultace, příprava pro certifikaci. ISMS („Information Security Management System“ - systém řízení informační bezpečnosti), je efektivní dokumentovaný systém řízení a správy informačních aktiv s cílem eliminovat jejich možnou ztrátu nebo poškození tím, že jsou určena aktiva, která se mají chránit, jsou zvolena a řízena možná rizika bezpečnosti informací, jsou zavedena opatření s požadovanou úrovní záruk a ta jsou kontrolována. ISMS může být zaveden pro organizační složku společnosti, informační systém nebo jeho část, případně může zahrnovat celou organizaci. Zavedení systému řízení informační bezpečnosti ( ISMS ) je strategickým rozhodnutím vedení společnosti. Tento systém začínají hojně využívat všechny organizace bez ohledu na velikost či obor činnosti, pro které jsou informace a informační technologie klíčovou součástí podnikatelských procesů, nebo které spravují citlivá data svých klientů a mají potřebu efektivně a komplexně zajistit jejich bezpečnost. Jaké jsou přínosy zavedení a certifikace ISMS pro společnost: • Přechod od nesystémového a neuceleného řízení bezpečnosti k bezpečnosti řízené a komplexní • Efektivní řízení investic vkládaných do bezpečnosti • Inventura vlastních aktiv, jejich ocenění a klasifikace • Řízené odstranění nebo snížení rizik v oblasti informačních systémů • Zavedení systémového a systematického přístupu při používání IT/IS • Zvýšení povědomí a odpovědnosti zaměstnanců při práci s informacemi • Naplnění legislativních požadavků • Zvýšení důvěryhodnosti pro partnery • Trvalé monitorování a zlepšování systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) • Konkurenční výhoda, kultivace Image a firemní kultury (definoce podle www.wikipedia.org)
Zadáno dne: 2008-03-18 12:14:45

Lokalita: Praha
Název firmy: Petr Prokůpek
Adresa: Urbánkova 3367, 143 00, Praha 4
Tel.: +420 723 815 058, Internetové stránky: www.pprokupek.cz
Popis činnosti:
- Konzultační a školicí činnost k ISO 9001, 13485, 20000, 270001, 15189 (ve spojení s těmito systémy i EMS a OHSAS) - Školení a zajišťování analýz a managementu rizik (FMEA, FTA, UMRA, AIHA ...) pro oblasti strojírenské a elektrotechnické výroby, výroby zdravotnickcýh prostředků, in vitro diagnostik a dalších - Služby auditora (certifikační audity ve spolupráci s certifikačními autoritami, interní audity, zákaznické audity) - Poradenství v oblasti uvádění výrobků na trh a vystavování CE prohlášení - Poradenství v oblasti konstrukce (bezpečnost) cert@pprokupek.cz
Zadáno dne: 2008-07-11 13:49:40

Lokalita: Praha
Název firmy: QISO - MIRAIS, s.r.o.
Adresa: Ocelářská 35, 190 00, Praha 9 - Libeň
Tel.: 271743575, Internetové stránky: www.mirais.cz
Popis činnosti:
Zajišťuje kompletní poradenství a přípravu k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, TS 16949, ISO 13485, ISO 22000, HACCP, VDA, údržbu těchto systémů a další. Poradenství v čerpání dotací z fondů EU. http://www.mirais.cz
Zadáno dne: 2008-10-16 15:14:34

Lokalita: Ústecký kraj
Název firmy: Ludvík FILIP NBQC
Adresa: Pod Břízami 5240, 43004, Chomutov
Tel.: 737621725, Internetové stránky: www.nbqc.cz
Popis činnosti:
Poradenství a konzultace v oblasti systémů řzení (ISO standardy), EFQM model, CAF, semináře a kurzy, zlepšování organizací. Někdo Vám poví proč, někdo ví i jak. Společně můžeme najít odpověď proč a jak, řešení a vyšší efektivitu Vaší firmy.
Zadáno dne: 2009-03-10 19:26:24

Lokalita: Jihomoravský kraj
Název firmy: Roman Peléšek
Adresa: Dětská 4618, 760 05, Zlín
Tel.: 602 710 221, Internetové stránky: http://www.pelesek.cz
Popis činnosti:
Komplexní služba při zavádění a následném udržování systémů managementu kvality (ISO 9001), environmentu (ISO 14001), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001), bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001). Služba je poskytována již deset let po celé ČR. Poradenství je uzpůsobeno podmínkám a zaměření zákazníka a z tohoto důvodu je prováděno bezvýhradně v sídle zákazníka.
Zadáno dne: 2009-06-29 14:15:50

Lokalita: Praha
Název firmy: WAMB TQS s.r.o.
Adresa: Šlikova 306/50, 160 00, Praha, Břevnov
Tel.: +420 776 886 886, Internetové stránky: www.wamb.cz
Popis činnosti:
Zajišťujeme implementaci, certifikaci, pořádání odborných kurzů a školení v oblastech systémů řízení dle mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP/ISO 22000/, ISO/TS 16949, ČSN EN 9100, ISO 20000,ISO 27001, GMP, ISO 19011, SA 8000. Připravíme Vás na bezpečnostní prověrku NBÚ od stupně Vyhrazené až po Přísně Tajné. CHCETE PODNIKAT NAPLNO? DOPŘEJTE SI POŘÁDNÝ ROZVOJ! VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB. www.wamb.cz
Zadáno dne: 2009-06-29 16:44:25

Lokalita: Praha
Název firmy: Advis Consulting s.r.o.
Adresa: Štúrova 1701/55, 142 00, Praha 4
Tel.: 733578814, Internetové stránky: www.adviscon.cz
Popis činnosti:
Poskytujeme poradenství v oblastech řízení kvality dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 (ISMS), ISO 9100 a to po celé České republice. Pořádáme odborné kurzy a školení v oblastech řízení kvality a řízení společnosti. Vytváříme stabilizačně – motivační programy, programy orientované na hodnocení a motivaci zaměstnanců. Naší prioritou je osobitý přístup ke klientovi, při kterém se snažíme o maximálně individuální řešení šitá na míru. Naše služby se ve všech směrech orientují na klienta.
Zadáno dne: 2009-07-08 19:37:19

Lokalita: Jihomoravský kraj
Název firmy: 3S Consulting s.r.o.
Adresa: Kaleckého 2188/27, 615 00, Brno
Tel.: 775 766 112, Internetové stránky: www.noveiso.cz
Popis činnosti:
Poskytujeme poradenství při zavádění (implementaci) a udržování systémů řízení dle norem a specifikací ISO 9001, ISO 14001, ISO16001-ISO50001 ISO 27001, ISO 22001, ISO 20000, OHSAS/ ISO 18001, TS 16949, ISO 3834 a další , nabízíme školení interní auditor, školení metrolog,školení řidičů referentů, školení BOZP a PO. Provádíme a zabezpečujeme interní audit, dozorový, certifikační audit a zákaznický audit.
Zadáno dne: 2013-02-01 16:07:28

Lokalita: Moravskoslezský kraj
Název firmy: ING. IVO ŠNAJDR
Adresa: Volgogradská 120, 700 30, Ostrava
Tel.: 606212614, Internetové stránky: www.snajdr.com
Popis činnosti:
Firma nabízí a realizuje služby - poradenské – optimalizace procesů, zefektivnění systému managementu, zvyšování produktivity - lektorské – výcvik v dovednostech potřebných pro zajištění a zlepšování funkce systému managementu a procesů - auditorské (interní a zákaznické audity) – pro ověření funkce předmětu auditu (procesu nebo systému managementu), pro získání podnětů pro zlepšení, pro identifikaci rizik a slabých míst - expertní – rozbory, analýzy, podpora týmové práce při řešení problémů atp. - údržby systému managementu – pro zajištění, udržení a zlepšení jeho funkce při vyhovění právním požadavkům; to představuje sledování právních požadavků, problematika odpadů a podpora komunikace se správními orgány v oblasti ŽP a BOZP, identifikace změn environmentálních aspektů a bezpečnostních rizik, atd. Uvedené služby jsou poskytovány v oborech systémy managementu kvality (ISO 9001), environmentálního managementu (ISO 14001), managementu bezpečnosti a ochrany při práci (OHSAS 18001), managementu kvality při poskytování IT služeb (ISO/IEC 20000-1), managementu bezpečnosti informací (ISO 27001), HACCP, BRC, také v projektovém managementu a dalších.
Zadáno dne: 2011-12-07 21:44:05

Lokalita: Ústecký kraj
Název firmy: AQS-poradenství s.r.o.
Adresa: Veletice 50, 438 01, Žatec
Tel.: 603212538, Internetové stránky: aqs@polak-aqs.cz
Popis činnosti:
Příprava systémů a integrovaných systémů k certifikaci dle norem ISO 9000+, 14000+, OHSAS 18000, Procesní model řízení organizace CAF ve státní správě...ad
Zadáno dne: 2011-08-08 17:02:23

Lokalita: zvolte lokalitu
Název firmy: VAŇKOVÁ
Adresa: ARNOŠTA HRABALA 501, 68708, BUCHLOVICE
Tel.: 776496967, Internetové stránky: VITEZSLAVAVANKOVA@SEZNAM.CZ
Popis činnosti:
ZLÍNSKÝ KRAJ ROZSAH:VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE HACCP ISO 9001:2009.ISO 22000,IFS-VERZE6,BRC, AUDITORSKÁ I PORADENSKÁ ČINNOST
Zadáno dne: 2012-04-25 12:02:14

Lokalita: Ústecký kraj
Název firmy: AQS-poradenství s.r.o.
Adresa: Veletice 50, 438 01, ŽATEC
Tel.: 603212538, Internetové stránky: aqs@agentura-aqs.cz
Popis činnosti:
Budování systémů managementu a příprava k certifikaci. Poradenství při budování, řízení a monitorování procesů. Tvorba dokumentace a postupů
Zadáno dne: 2013-01-26 11:10:00

Lokalita: Zlínský kraj
Název firmy: XANTE s.r.o.
Adresa: Ladislava Váchy 197, 760 01, Zlín
Tel.: +420 602740507, Internetové stránky: www.xante.cz
Popis činnosti:
Komplexní zabezpečne fungování systémů managentu Poradenství Správa systémů Interní audity Poradenství Školení Integrace systémů ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 a další Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP Koordinátor BOZP na staveništi, výkon, plány BOZP, školení Zkušenosti s BOZP na stavbách v těžkých provozech, báňských provozech atd. Komplexní přístup k systému řizneí rizik a ztrát!
Zadáno dne: 2013-01-26 11:38:21

Lokalita: Olomoucký kraj
Název firmy: Bc. Jaroslav John
Adresa: Trnkova 22, 77900, Olomouc
Tel.: 776769076, Internetové stránky:
Popis činnosti:
Implementace a certifikace Nabízím vám pohodlnou cestou profesionální zavedení integrovaných systémů řízení managementu dle mezinárodních standardů ISO (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 16001, ISO/TS 16949, ISO 20000, ISO 22000, ISO/IEC 27001), následně pomoc při jejich udržování a neustálém zlepšování. Zajistím certifikaci dle dohody u renomovaných tuzemských i zahraničních certifikačních společností.
Zadáno dne: 2013-05-30 11:14:31

Lokalita: zvolte lokalitu
Název firmy: QEB, bezpečnost, ekologie, kvalita
Adresa: Záluží 11, 390 02, Tábor
Tel.: 777281032, Internetové stránky: h.pinkavova@seznam.cz
Popis činnosti:
V České republice poskytujeme poradenství v oblasti: . bezpečnosti práce-školení managementu, zaměstnanců, hodnocení rizik,OOPP,pracovní úrazy,provozní řády, zpracování dokumentace BOZP vyplývající z platné legislativy . ekologie-školení zákonných požadavků,jejich implementace do procesů firmy, zpracování dokumentace vyplývající z platné legislativy, hodnocení rizik, řízení chemických látek, pravidla pro nakládání, ekologická újma, hodnocení souladu s požadavky platné legislativy, havarijní plán . kvality-audity, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,ISO/TS 16949, školení interních auditorů, nástroje kvality-školení a implementace v praxi (FMEA, kontrolní plán, PPAP, APQP, 5S, SPC a statistické metody, způsobilost procesu atd.) procesní audity dle VDA 6.3,projektové řízení,8D report Zajišťujeme provedení certifikačního auditu dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,ISO/TS 16949.
Zadáno dne: 2013-10-07 21:45:15

Lokalita: zvolte lokalitu
Název firmy: Shewhart, s.r.o.
Adresa: Cesta na Vlkolínec 896/4, 034 01, Ružomberok
Tel.: , Internetové stránky: http://www.shewhart.sk/
Popis činnosti:
● APQP ● PPAP ● Drawing ● Product Spec ● CC-SC ● Product Flow ● DFMEA ● PFMEA ● RPN Reduction Process ● Control Plan ● KPC/KCC ● MSA ● Gauge R&R ● Calibration ● Instructions ● Dimensional Measurements ● Material & Performance Tests ● Appearance Approval Reports ● Sampling ● Quality Alerts ● SPC ● Control Chart ● Stability ● Cmk ● Cpk ● Training ● Traceability ● Packaging Studies ● Continuous Improvement ● Process Optimalisation ● Correlation Studies ● Weak Points Analysis ● Road Map ● Convergence Plan ● Action Plan ● PDCA ● SDCA ● Process Audit ● PPM Reduction ● Layout ● ISO 9001 ● VDA 6.1 ● VDA 6.3 ● VDA 6.5 ● ISO/TS 16949 ● Quality Cost ● Customer Satisfaction ● QSS ● B2B ● 8D ● Root Cause Analysis ● 5 Why ● Ishikawa ● Brainstorming ● Lessons Learned ● Failure Tree Analysis ● ABC Zoning ● Fugenplan ● Supplier Development ● SQM ● Supply Chain Management ● OK 1st Part ● Poka Yoke ● Quality Inspection ● Incoming Inspection ● Self-Inspection ● Final Inspection ● EOL ● Quality Wall ● Firewall ● CSL1 ● CSL2 ● Red Bins ● Rework Under Control ● 5S (Seiri/Seiton/Seiso/Seiketsu/Shitsuke) ● Waste elimination (MUDA/MURI/MURA) ● SMART ● Problem Solving ● JIDOKA ● TPM ● Competency Management ● Control of Non-Conforming Products ● Zero Defect ● KAIZEN ● GEMBA ● GENCHI GENBUTSU ● HANSEI ● Visual Management ● Teamwork ● SMED ● KANBAN ● FIFO ● JIT ● Lighting ● Tolerance Analysis ● Robustness ● Design Validation ● DOE ● Ergonomics ● Lean Manufacturing ● KPI ● Q1 ● 6 Sigma ●
Zadáno dne: 2014-01-20 14:21:59

Lokalita: Vysočina
Název firmy: Ing. Elena Karkošková
Adresa: Třída legionářů 8, 586 01, Jihlava
Tel.: 720 401 105, Internetové stránky: karkoskovaelena@seznam.cz
Popis činnosti:
ekologické audity, legislativa životního prostředí, audity dle ISO 9001, 14001, OHSAS, ekologické poradenství
Zadáno dne: 2014-09-02 18:06:03

Lokalita: Jihočeský kraj
Název firmy: Firemní kvalita
Adresa: Dolní Příkopy 254/3, 39201, Soběslav
Tel.: +420 776 108 105, Internetové stránky: www.firemnikvalita.cz
Popis činnosti:
Jsme dva nadšenci do kvality. Pomáháme s kvalitou více než 20 let. Jsme odborníci s praxí v mezinárodních firmách.
Zadáno dne: 2014-09-10 14:55:23

Lokalita: Praha
Název firmy: Datacons s.r.o.
Adresa: Na Lysinách 92/8, 147 00, Praha 4
Tel.: 774 033 405, Internetové stránky: www.datacons.cz
Popis činnosti:
Dodávky SW pro interní audit a řízení rizik. Zpracování kontinuálního risk managementu. Implementace SW pro řízení rizik - Active risk manager. Podpora norem ISO31000 - risk management. ISO 9000:2015 - oblast řízení rizik. Nasazení řízení rizik pro střední a velké společnosti od dodání rizik až po zprávu o řízení rizik.
Zadáno dne: 2015-06-22 15:41:32

Lokalita: Středočeský kraj
Název firmy: RESOL, spol. s r.o.
Adresa: Na obci 133, 28921, Kostomlaty nad Labem
Tel.: 603742670, Internetové stránky:
Popis činnosti:
5S EXPERT – optimalizace pracovišť, firemních procesů. Systematický a metodický přístup umožňující organizovat pracoviště / proces nejúčinnějším způsobem. Optimalizujte pracoviště nebo proces se svým vlastním týmem a s pomocí Kaizen konzultanta:: Účastníci pracují na vlastním pracovišti s reálnými firemními procesy: popsují, analyzují, vytvářejí a zlepšují pod vedením Kaizen konzultanta. Kaizen konzultant moderuje proces - organizuje a koordinuje práci skupiny, radí, kontroluje implementační Tým se naučí zlepšování malými jednoduchými denními kroky, které nevyžadují mnoho času a úsilí. Kontakt: Ing. Julia Shvets Mob: +420 603 424 879 E-mail: Shvets@atlas.cz
Zadáno dne: 2017-03-06 12:21:41

Lokalita: Pardubický kraj
Název firmy: David Najman
Adresa: Tisová 40, 56601, Vysoké Mýto
Tel.: 727962922, Internetové stránky:
Popis činnosti:
Poradenství v zavedení systému managementu kvality ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001.Provádění externích interních auditů a zprostředkování dotací.
Zadáno dne: 2016-01-31 13:01:36

Lokalita:
Název firmy:
Adresa: , ,
Tel.: , Internetové stránky:
Popis činnosti:

Zadáno dne: 2017-05-10 22:10:03

Lokalita:
Název firmy:
Adresa: , ,
Tel.: , Internetové stránky:
Popis činnosti:

Zadáno dne: 2017-06-02 23:39:47

Lokalita:
Název firmy:
Adresa: , ,
Tel.: , Internetové stránky:
Popis činnosti:

Zadáno dne: 2018-02-19 16:33:34

Lokalita:
Název firmy:
Adresa: , ,
Tel.: , Internetové stránky:
Popis činnosti:

Zadáno dne: 2019-01-23 07:25:23

Lokalita:
Název firmy:
Adresa: , ,
Tel.: , Internetové stránky:
Popis činnosti:

Zadáno dne: 2020-01-18 07:32:18

Lokalita: Olomoucký kraj
Název firmy: Konzuĺtace ISO John s.r.o.
Adresa: Jánského 544/5, 77900, Olomouc
Tel.: 776769076, Internetové stránky:
Popis činnosti:
Implementace a certifikace. Nabízím vám pohodlnou cestou profesionální zavedení integrovaných systémů řízení managementu dle mezinárodních standardů ISO (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO IATF 16949, ISO 20000, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001), následně pomoc při jejich udržování a neustálém zlepšování. Zajistím certifikaci dle dohody u renomovaných tuzemských i zahraničních certifikačních společností. Nabízím školení v oblasti QMS, EMS, ENMS, SMS, školení interních auditorů, školení dodavatelských auditorů atd.., nabízím dále přípravu a zastoupení/outsourcing při zákaznických auditech atd..., poradím, tak, aby jste uspěli u zákazníků a zvýšili úroveň systémů řízení kvality ve všech procesech.
Zadáno dne: 2020-02-24 08:21:53


Shlédnuto: 33935 x